Ansatte, rådgiver, rådgivere, gruppebilde, gruppe, stilling ledig, stillingsannonse, illustrasjonsbilder, 2022, stilling, PM, privatmarked, privatmarkedet

Åpenhetsloven

Åpenhetsloven skal sikre anstendige arbeidsvilkår i hele verdikjeden. Det betyr at banken både skal sikre at vi og leverandørene våre fremme respekt for grunnleggende menneskerettigheter og anstendige arbeidsforhold. 

Om åpenhetsloven

I vårt bærekraftsbibliotek finner du våre alle våre styrende dokumenter for arbeid med bærekraft. Retningslinjene skal sørge for at vi utøver aktsomhet både i egen virksomhet og i leverandørkjeden når det kommer til menneskerettigheter og anstendige arbeidsforhold.

Slik jobber vi med Åpenhetsloven

SpareBank 1 Helgeland ivaretar krav og plikter definert i åpenhetsloven, og vi har gjennom policy for samfunnsansvar og bærekraft forpliktet oss til å kartlegge faktiske og potensielle negative konsekvenser for grunnleggende menneskerettigheter og anstendige arbeidsforhold. Dette gjelder både i egen drift, i investeringer og i hos forretningspartneres underleverandører. Vi redegjør årlig for aktsomhetsvurderinger og iverksatte og planlagte tiltak etter OECDs retningslinjer for flernasjonale selskaper.

I 2022 gjennomførte vi aktsomhetsvurderinger av egen drift og leverandører, som ikke omfattes av felles innkjøpsavtaler. Det ble gjennomført aktsomhetsvurderinger av 43 leverandører, inkludert av SpareBank 1 Utvikling og SpareBank 1 SamSpar som banken har de fleste innkjøps- og systemavtaler gjennom. Aktsomhetsvurderingene er bygget på en overordnet risikovurdering med bruk av kjente kilder, som Arbeidstilsynets og Økokrims rapporter på arbeidslivsfeltet.

Fra 2023 gjøres aktsomhetsvurderinger løpende, og før inngåelse av vesentlige avtaler (hvor bankens avtaler med leverandøren har en årlig verdi på kr. 100 000,- eller mer. 

 

Redegjørelsen for aktsomhetsvurderingene finnes i bærekraftsbiblioteket.

Har du flere spørsmål om hvordan vi arbeider med aktsomhetsvurderinger kan du sende oss en henvendelse her.

{ "EMAIL_FIELD_ERROR": "Skriv inn en gyldig e-postadresse.", "CHECKBOX_ERROR": "", "CHECKBOX_GROUP_ERROR": "Velg minst et av alternativene", "DROPDOWN_ERROR": "Gjør et valg i nedtrekkslisten.", "DATE_TO_FROM_ERROR": "Ugyldig dato (eksempel på gyldig dato 31.12.2016).", "RADIO_ERROR": "Velg et alternativ.", "POSTAL_CODE_ERROR": "Skriv inn et gyldig postnummer (4 siffer).", "TEXT_FIELD_ERROR": "Feltet må fylles ut.", "TEXT_FIELD_CONTENTS_ERROR": "Ugyldig verdi.", "ACCOUNT_FIELD_ERROR": "Skriv inn et gyldig kontonummer (11 siffer).", "ORGANISATION_FIELD_ERROR": "Skriv inn et gyldig organisasjonsnummer (9 siffer).", "SSN_ERROR": "Skriv inn et gyldig fødselsnummer (11 siffer).", "PHONE_ERROR": "Skriv inn et gyldig telefonnummer (8 siffer).", "MOBILE_PHONE_NO_ERROR": "Skriv inn et gyldig norsk mobilnummer (8 siffer)", "SEARCH_ALLE": "Alle", "MORE_INFO": "Vis mer informasjon", "RESULT_TYPE_BANK": "Bankkontor", "RESULT_TYPE_ADVISOR": "Rådgiver", "VIEW_IN_MAP": "Vis i kart", "BEFORE_COUNT_TEXT": "Du har", "AFTER_COUNT_TEXT": "oppgave som venter på deg", "AFTER_COUNT_TEXT_PLURAL": "oppgaver som venter på deg", "MINE_OPPGAVER_LINK_TEXT": "Sjekk mine oppgaver", "MINE_OPPGAVER_CLOSE_TEXT": "Ikke nå", "MINE_OPPGAVER_COUNT_TEXT": "en", "FORM_ERROR_LABEL":"Feil i skjema ", "FORM_SUCCESS_LABEL":"Takk for din henvendelse", "TEXT_FIELD_LENGTH_ERROR":"TEXT_FIELD_LENGTH_ERROR", "TEXTAREA_FIELD_LENGTH_ERROR":"Maks 2000 tegn", "NUMBER_ERROR": "Du kan kun skrive inn tall.", "SEC_BLOCKER_DROPDOWN_DEFAULT": "Velg land", "GLOBAL_SEARCH_NO_RESULT_TEXT": "Ingen treff på", "GLOBAL_SEARCH_FACET_LABEL": "Vis treff for", "MODAL_CLOSE": "Lukk", "SEND_TO_BANK_BEFORE_INFO_TEXT": "Vil du komme rett til", "SEND_TO_BANK_AFTER_INFO_TEXT": "neste gang?", "SEND_TO_BANK_NEXT_BUTTON_TEXT": "Ja, husk banken min", "SEND_TO_BANK_CANCEL_BUTTON_TEXT": "Nei, ikke nå", "SEND_TO_BANK_NEXT_DISCLAMER_TEXT": "For at du skal slippe å velge bank hver gang, bruker vi funksjonelle informasjonskapsler som lagrer hvordan du bruker nettsidene og hvilke innstillinger du har gjort." }