Om banken

SpareBank 1 Helgeland er Lokalbanken på Helgeland. Vår visjon som lokalbank er å være en drivkraft for vekst, samarbeid og kompetanse i regionen. 

Video placeholder image

En drivkraft for vekst på Helgeland i over 160 år

SpareBank 1 Helgeland har vært til stede på Helgeland i mer enn 160 år. Det hele startet den 7. januar 1860, da Vefsen Sparebank ble etablert i Mosjøen - som den tredje sparebanken i Nordland.

Den 1. april 1977 fusjonerte Vefsn Sparebank med Herøy Sparebank, Brønnøsund Sparebank, Velfjord Sparebank og Vevelstad Sparebank, og tok navnet Helgeland Sparebank. I 1982 fusjonerte også Vega Sparebank og Brønnø Sparebank med Helgeland Sparebank.

Den 1. april 1876 ble Mo Sparebank opprettet i Mo i Rana. Etter hvert ble Korgen Sparebank, Lurøy Sparebank og Rødøy Sparebank sammensluttet med Mo Sparebank, og i 1986 ble disse bankene til Sparebanken Rana. I 1991 ble også Hemnes Sparebank fusjonert inn i Sparebanken Rana. Den 1. april 2005 fusjonerte Helgeland Sparebank med Sparebanken Rana.

Den 15. mars 2020 inngikk Helgeland Sparebank et strategisk samarbeid med SpareBank 1 Nord-Norge. Helgeland Sparebank overtok kunder og kontorer fra SpareBank 1 Nord-Norge på Helgeland, samtidig som SpareBank 1 Nord-Norge kom inn på eiersiden i den nye Lokalbanken; SpareBank 1 Helgeland.

SpareBank 1 Helgeland vil ha samme verdier, men få en enda større drivkraft: Gjennom nye samarbeidspartnere i SpareBank 1-alliansen har vi gode fagmiljøer, smarte løsninger, og ny teknologi som er tilpasset kundenes behov. 

Lokalbanken på Helgeland

SpareBank 1 Helgeland har som mål å være den foretrukkede banken på Helgeland. 

Vi er en del av SpareBank 1-Alliansen, som består av 15 selvstendige sparebanker over hele landet. Gjennom alliansen sikrer vi gode løsninger og tjenester for våre kunder - blant annet en av Norges beste nett- og mobilbank.

SpareBank 1 Helgeland ledes av administrerende direktør Hanne Nordgaard. Vi sysselsetter i dag omlag 150 årsverk, fordelt på fire kontor på Helgeland.