Landskap Nord-Norge.

Om banken

SpareBank 1 Helgeland er Lokalbanken på Helgeland. Vi skal være en drivkraft for bærekraftig vekst, samarbeid og kompetanse i regionen. Vi har en lang og stolt tilstedeværelse på Helgeland, helt siden Vefsen Sparebank så dagens lys 7. januar 1860 - som den tredje sparebanken i Nordland. 

200 millioner i ren verdiskaping

Vår visjon som lokalbank er å være en drivkraft for vekst på Helgeland. Det gjør vi gjennom sponsing og gaver, men også gjennom hver enkelt ansatt, og gjennom kjøp av tjenester. Lokalbanken bidrar med 200 millioner hvert år i ren verdiskaping på Helgeland.

150 ansatte på Helgeland

SpareBank 1 Helgeland ledes av administrerende direktør Hanne Nordgaard. Vi sysselsetter i dag omlag 150 årsverk, fordelt på de fire byene Mosjøen, Sandnessjøen, Brønnøysund og Mo i Rana. Du kan besøke oss ved kontorene i de samme byene. 

Alle kontorer på Helgeland har åpent kl. 10-15 hver ukedag. Du kan også chatte med oss på sbh.no kl. 7-24 hver dag hele året. 

Lokalbanken på Helgeland

Vi i SpareBank 1 Helgeland jobber hver dag for å være førstevalget for helgelendingene i og utenfor regonen. 

Vi er en del av SpareBank 1-alliansen, som består av 13 selvstendige sparebanker over hele landet. Gjennom alliansen sikrer vi gode løsninger og tjenester for våre kunder - blant annet en av Norges beste nett- og mobilbank. 


En drivkraft for vekst på Helgeland i over 160 år

SpareBank 1 Helgeland har vært til stede på Helgeland i mer enn 160 år. Det hele startet den 7. januar 1860, da Vefsn Sparebank ble etablert i Mosjøen - som den tredje sparebanken i Nordland.

Den 1. april 1977 fusjonerte Vefsn Sparebank med Herøy Sparebank, Brønnøsund Sparebank, Velfjord Sparebank og Vevelstad Sparebank, og tok navnet Helgeland Sparebank. I 1982 fusjonerte også Vega Sparebank og Brønnø Sparebank med Helgeland Sparebank.

Den 1. april 1876 ble Mo Sparebank opprettet i Mo i Rana. Etter hvert ble Korgen Sparebank, Lurøy Sparebank og Rødøy Sparebank sammensluttet med Mo Sparebank, og i 1986 ble disse bankene til Sparebanken Rana. I 1991 ble også Hemnes Sparebank fusjonert inn i Sparebanken Rana. Den 1. april 2005 fusjonerte Helgeland Sparebank med Sparebanken Rana.

Den 15. mars 2020 gikk Helgeland Sparebank inn i SpareBank 1-alliansen og ble SpareBank 1 Helgeland. Som et ledd i dette overtok Sparebank 1 Helgeland kunder og kontorer fra SpareBank 1 Nord-Norge på Helgeland. Samtidig kom SpareBank 1 Nord-Norge kom inn på eiersiden vår, og SpareBank 1 Helgeland ble medeiere i både EiendomsMegler 1 Nord-Norge, Regnskapshuset Nord-Norge og SpareBank 1 Finans Nord-Norge. 

Med SpareBank 1-alliansen i ryggen er vi en sterk, solid og konkurransedyktig bank for helgelendingene. Vi har hovedkontor på Helgeland, og er både lokalt eid og lokalt styrt. Vi tar vare på det lokale og kjenner helgelendingene godt - samtidig tilbyr vi digitale løsninger i verdensklasse.{ "EMAIL_FIELD_ERROR": "Skriv inn en gyldig e-postadresse.", "CHECKBOX_ERROR": "", "CHECKBOX_GROUP_ERROR": "Velg minst et av alternativene", "DROPDOWN_ERROR": "Gjør et valg i nedtrekkslisten.", "DATE_TO_FROM_ERROR": "Ugyldig dato (eksempel på gyldig dato 31.12.2016).", "RADIO_ERROR": "Velg et alternativ.", "POSTAL_CODE_ERROR": "Skriv inn et gyldig postnummer (4 siffer).", "TEXT_FIELD_ERROR": "Feltet må fylles ut.", "TEXT_FIELD_CONTENTS_ERROR": "Ugyldig verdi.", "ACCOUNT_FIELD_ERROR": "Skriv inn et gyldig kontonummer (11 siffer).", "ORGANISATION_FIELD_ERROR": "Skriv inn et gyldig organisasjonsnummer (9 siffer).", "SSN_ERROR": "Skriv inn et gyldig fødselsnummer (11 siffer).", "PHONE_ERROR": "Skriv inn et gyldig telefonnummer (8 siffer).", "MOBILE_PHONE_NO_ERROR": "Skriv inn et gyldig norsk mobilnummer (8 siffer)", "SEARCH_ALLE": "Alle", "MORE_INFO": "Vis mer informasjon", "RESULT_TYPE_BANK": "Bankkontor", "RESULT_TYPE_ADVISOR": "Rådgiver", "VIEW_IN_MAP": "Vis i kart", "BEFORE_COUNT_TEXT": "Du har", "AFTER_COUNT_TEXT": "oppgave som venter på deg", "AFTER_COUNT_TEXT_PLURAL": "oppgaver som venter på deg", "MINE_OPPGAVER_LINK_TEXT": "Sjekk mine oppgaver", "MINE_OPPGAVER_CLOSE_TEXT": "Ikke nå", "MINE_OPPGAVER_COUNT_TEXT": "en", "FORM_ERROR_LABEL":"Feil i skjema ", "FORM_SUCCESS_LABEL":"Takk for din henvendelse", "TEXT_FIELD_LENGTH_ERROR":"TEXT_FIELD_LENGTH_ERROR", "TEXTAREA_FIELD_LENGTH_ERROR":"Maks 2000 tegn", "NUMBER_ERROR": "Du kan kun skrive inn tall.", "SEC_BLOCKER_DROPDOWN_DEFAULT": "Velg land", "GLOBAL_SEARCH_NO_RESULT_TEXT": "Ingen treff på", "GLOBAL_SEARCH_FACET_LABEL": "Vis treff for", "MODAL_CLOSE": "Lukk", "SEND_TO_BANK_BEFORE_INFO_TEXT": "Vil du komme rett til", "SEND_TO_BANK_AFTER_INFO_TEXT": "neste gang?", "SEND_TO_BANK_NEXT_BUTTON_TEXT": "Ja, husk banken min", "SEND_TO_BANK_CANCEL_BUTTON_TEXT": "Nei, ikke nå", "SEND_TO_BANK_NEXT_DISCLAMER_TEXT": "For at du skal slippe å velge bank hver gang, bruker vi funksjonelle informasjonskapsler som lagrer hvordan du bruker nettsidene og hvilke innstillinger du har gjort." }