Presse

Velkommen til SpareBank 1 Helgelands pressesenter. Her finner du alt fra logo til pressekontakter, pressemeldinger og andre nyheter.

Ny styreleder i Lokalbanken

25.03.2021: Bjørn Krane har vært nestleder i styret i ett år og overtar som styreleder etter at Stein Andrè Herigstad-Olsen trekker seg. Rolf Eigil Bygdnes, som til daglig er leder i Sparebankstiftelsen SpareBank 1 Nord-Norge, rykker opp som nestleder. Helt ny i styret er Jonny Berfjord.

Pressekontakter

Majken Hauknes
Markeds- og kommunikasjonssjef
959 64 171
Hanne Nordgaard
Administrerende direktør
481 11 876
Bjørn-Tore Brønlund
Direktør bedriftsmarked
975 03 419
Dag-Hugo Heimstad
Direktør personmarked
908 27 569

Logo og profil

PressemeldingerSe også