Presse

Velkommen til SpareBank 1 Helgelands pressesenter. Her finner du alt fra logo til pressekontakter, pressemeldinger og andre nyheter.

Sterkere og bedre for kunder og eiere

28.10.2021: SpareBank 1 Helgeland er blitt en sterkere og bedre bank etter oppkjøpet av 25 000 nyekunder på Helgeland fra SpareBank 1 Nord-Norge. Resultatet for 3. kvartal viser stabil oggod bankdrift, lave tap og høy innskuddsvekst, og har et overskudd på 250 millioner.

Pressekontakter

Majken Hauknes
Markeds- og kommunikasjonssjef
959 64 171
Hanne Nordgaard
Administrerende direktør
481 11 876
Bjørn-Tore Brønlund
Direktør bedriftsmarked
975 03 419
Dag-Hugo Heimstad
Direktør personmarked
908 27 569

Logo og profil

PressemeldingerSe også