Presse

Velkommen til SpareBank 1 Helgelands pressesenter. Her finner du alt fra logo til pressekontakter, pressemeldinger og andre nyheter.

SpareBank 1 Helgeland investerer i framtiden 

12.08.2021: SpareBank 1 Helgelands resultat for 1. halvår viser et overskudd på 171 millioner kroner. Resultatet viser stabil og god bankdrift, lave tap og høy innskuddsvekst. Banken blir større og sterkere og vil derfor innhente mer egenkapital for å være i forkant av framtidige forventinger til kunder og investorer. 

Pressekontakter

Majken Hauknes
Markeds- og kommunikasjonssjef
959 64 171
Hanne Nordgaard
Administrerende direktør
481 11 876
Bjørn-Tore Brønlund
Direktør bedriftsmarked
975 03 419
Dag-Hugo Heimstad
Direktør personmarked
908 27 569

Logo og profil

PressemeldingerSe også