Presse

Velkommen til SpareBank 1 Helgelands pressesenter. Her finner du alt fra logo til pressekontakter, pressemeldinger og andre nyheter.

Ferdig med endringsåret og klar for fremtiden

14.02.2022: SpareBank 1 Helgelands foreløpige årsresultat viser er et overskudd på 264 millioner kroner. Resultatet for 4. kvartal isolert er svakt, som følge av varslede engangseffekter etter virksomhetsoverdragelsen. Banken er rigget kapitalmessigog organisatorisk for ytterligere vekst i en region med høy aktivitet i et grønt belte i Norge.

Pressekontakter

Majken Hauknes
Markeds- og kommunikasjonssjef
959 64 171
Hanne Nordgaard
Administrerende direktør
481 11 876
Bjørn-Tore Brønlund
Direktør bedriftsmarked
975 03 419
Dag-Hugo Heimstad
Direktør personmarked
908 27 569

Logo og profil

PressemeldingerSe også