Presse

Velkommen til SpareBank 1 Helgelands pressesenter. Her finner du alt fra logo til pressekontakter, pressemeldinger og andre nyheter.

Minibanken i Korgen flyttes inn i senteret

09.12.2022: I forbindelse med ombygging av Korgensenteret flyttes minibanken til SpareBank 1 Helgeland inn i senteret. Grunnen er at Korgensenteret skal utvides og pusses opp, der blant annet Coop Prix blir Extra til sommeren.  

Pressekontakter

Majken Hauknes
Markeds- og kommunikasjonssjef
959 64 171
Hanne Nordgaard
Administrerende direktør
481 11 876
Bjørn-Tore Brønlund
Direktør bedriftsmarked
975 03 419
Dag-Hugo Heimstad
Direktør personmarked
908 27 569

Logo og profil

PressemeldingerSe også