Et raskt overblikk

Finanskalender

03.02.2020: Regnskap Q4 2020

25.03.2021: Forstanderskapsmøte    

Årsrapport 2020

Hva hadde Helgeland vært uten en sterk lokalbank?

Rating

Moody's A1, outlook stable

Ticker:HELG


Kvartalsrapport 4. kvartal 2020

Regnskap per 4. kvartal 2020, nøkkeltall:

  • Resultat: 390 mill. kr.
  • 12 mnd utlånsvekst: 0,1 %
  • Ek-avkastning: 9,7 %
  • Ren kjernekapital: 18,8 %
  • Utlånstap: 0,18 % av brutto utlån

Kontaktpersoner

Sverre Klausen
Finansdirektør
916 88 286
Hanne Nordgaard
Administrerende direktør
481 11 876