Lyspære, ikon.

Kapitalforhøyelse i SpareBank 1 Helgeland

Hvis du var eier av egenkapitalbevis i SpareBank 1 Helgeland 16.08.21, vil du med stor sannsynlighet skal du ha mottatt et brev om at du nå har anledning til å kjøpe flere i forbindelse med en emisjon på ca 600 millioner.

88 prosent av egenkapitalbevisene vil kjøpes av SpareBank 1 Nord-Norge, og Lokalbanken ser fram til at flere ønsker å tegne seg. Eierne får tilbudt allokeringsrett i henhold til antall egenkapitalbevis. Tegningsperioden er fra 13.09.21 til 24.09.21. Husk at en investering som denne i verdipapirer er forbundet med risiko.

Les mer her

Kvartalsrapport 2. kvartal 2021

Regnskap per 2. kvartal 2021, nøkkeltall:

  • Resultat: 171 mill. kr.
  • 12 mnd utlånsvekst: - 0,8 %
  • Ek-avkastning: 7,6 %
  • Ren kjernekapital: 20,8 %
  • Forvaltningskapital: 34,8 mrd. kr.

Et raskt overblikk

Finanskalender

12.08.2021: Regnskap Q2 2021   

28.10.2021: Regnskap Q3 2021 

Årsrapport 2020

Hva hadde Helgeland vært uten en sterk lokalbank?

Rating

Moody's outlook stable

Ticker:HELGKontaktpersoner

Sverre Klausen
Finansdirektør
916 88 286
Hanne Nordgaard
Administrerende direktør
481 11 876