Jobb og karriere

Vil du jobbe i Lokalbanken på Helgeland? SpareBank 1 Helgeland er en attraktiv og utfordrende arbeidsplass for om lag 150 ansatte fordelt på de fire byene Brønnøysund, Sandnessjøen, Mosjøen og Mo i Rana.

Sommervikar 2020

Vil du være en drivkraft sammen med oss? 

SpareBank 1 Helgeland sin visjonen er å være en drivkraft for vekst på Helgeland. Visjonen gir våre ansatte et ektefølt engasjement til å gjøre en god jobb for kunder og lokalsamfunn hver eneste dag.

De to største kontorene våre ligger i Mo i Rana og Mosjøen, med en rekke støtte- og stabstillinger innenfor flere fagområder. I tillegg har vi rådgiverstillinger ved alle våre kontor i byene Sandnessjøen, Brønnøysund, Mosjøen og Mo i Rana.

Mange muligheter

Jobbmulighetene i SpareBank 1 Helgeland er mange. Hos oss finner du rådgivere, controllere, markedsførere, analytikere og prosjektledere for å nevne noen.

De fleste stillingene er kundeorienterte, mens andre krever spesialistkompetanse på ulike områder. Felles for alle stilingene er at hver og en er avgjørende for at banken skal nå sine mål. Det er når vi samarbeider og spiller på lag med lokalsamfunnet at vi lykkes!

Bedriftsavdelingen 2020

Karriere og utvikling

Vekst og utvikling hos våre ansatte er viktig for oss, og vi legger til rette for kontinuerlig kompetanseøkning. Dette kan være gjennom videreutdanning, spennende prosjekter eller nye muligheter innad i banken, i våre datterselskap eller i SpareBank 1-alliansen.

Vi trenger medarbeidere som ønsker å øke sin kompetanse og som liker forandring. Hos oss kan du dyktiggjøre deg i egen stilling eller løfte din kompetanse til å fylle andre stillinger internt – du trenger altså ikke å bytte arbeidsgiver for å få nye muligheter. 

SpareBank 1 Helgeland er tilsluttet Finansnæringens Autorisasjonsordning (Fin Aut), det vil si at våre rådgivere skal inneha de autorisasjoner og godkjenninger som bransjen krever. Våre kunder fortjener høy kvalitet på rådgivningen.


Goder for fast ansatte i SpareBank 1 Helgeland:

  • Konkurransedyktig lønn
  • Gunstige betingelser på lån
  • Gode pensjons- og forsikringsordninger
  • Delvis dekning av organisert trening
  • Dekning av relevant etterutdanning
  • Ansattehytte i Hemavan
  • Avtaler med lokale bedriftshelsetjenester

Dette er bare noe av det SpareBank 1 Helgeland tilbyr sine ansatte. Vil du være med på laget?

 


{ "EMAIL_FIELD_ERROR": "Skriv inn en gyldig e-postadresse.", "CHECKBOX_ERROR": "", "CHECKBOX_GROUP_ERROR": "Velg minst et av alternativene", "DROPDOWN_ERROR": "Gjør et valg i nedtrekkslisten.", "DATE_TO_FROM_ERROR": "Ugyldig dato (eksempel på gyldig dato 31.12.2016).", "RADIO_ERROR": "Velg et alternativ.", "POSTAL_CODE_ERROR": "Skriv inn et gyldig postnummer (4 siffer).", "TEXT_FIELD_ERROR": "Feltet må fylles ut.", "TEXT_FIELD_CONTENTS_ERROR": "Ugyldig verdi.", "ACCOUNT_FIELD_ERROR": "Skriv inn et gyldig kontonummer (11 siffer).", "ORGANISATION_FIELD_ERROR": "Skriv inn et gyldig organisasjonsnummer (9 siffer).", "SSN_ERROR": "Skriv inn et gyldig fødselsnummer (11 siffer).", "PHONE_ERROR": "Skriv inn et gyldig telefonnummer (8 siffer).", "MOBILE_PHONE_NO_ERROR": "Skriv inn et gyldig norsk mobilnummer (8 siffer)", "SEARCH_ALLE": "Alle", "MORE_INFO": "Vis mer informasjon", "RESULT_TYPE_BANK": "Bankkontor", "RESULT_TYPE_ADVISOR": "Rådgiver", "VIEW_IN_MAP": "Vis i kart", "BEFORE_COUNT_TEXT": "Du har", "AFTER_COUNT_TEXT": "oppgave som venter på deg", "AFTER_COUNT_TEXT_PLURAL": "oppgaver som venter på deg", "MINE_OPPGAVER_LINK_TEXT": "Sjekk mine oppgaver", "MINE_OPPGAVER_CLOSE_TEXT": "Ikke nå", "MINE_OPPGAVER_COUNT_TEXT": "en", "FORM_ERROR_LABEL":"Feil i skjema ", "FORM_SUCCESS_LABEL":"Takk for din henvendelse", "TEXT_FIELD_LENGTH_ERROR":"TEXT_FIELD_LENGTH_ERROR", "TEXTAREA_FIELD_LENGTH_ERROR":"Maks 2000 tegn", "NUMBER_ERROR": "Du kan kun skrive inn tall.", "SEC_BLOCKER_DROPDOWN_DEFAULT": "Velg land", "GLOBAL_SEARCH_NO_RESULT_TEXT": "Ingen treff på", "GLOBAL_SEARCH_FACET_LABEL": "Vis treff for", "MODAL_CLOSE": "Lukk", "SEND_TO_BANK_BEFORE_INFO_TEXT": "Vil du komme rett til", "SEND_TO_BANK_AFTER_INFO_TEXT": "neste gang?", "SEND_TO_BANK_NEXT_BUTTON_TEXT": "Ja, husk banken min", "SEND_TO_BANK_CANCEL_BUTTON_TEXT": "Nei, ikke nå", "SEND_TO_BANK_NEXT_DISCLAMER_TEXT": "For at du skal slippe å velge bank hver gang, bruker vi funksjonelle informasjonskapsler som lagrer hvordan du bruker nettsidene og hvilke innstillinger du har gjort." }