Bærekraft

På Helgeland skal samfunnsutvikling og bærekraft gå hånd i hånd. Som Lokalbanken skal vi bidra til utviklingen, ved å være en aktiv verdiskaper som tar hensyn til både klima, miljø og sosiale forhold.

Slik jobber vi med bærekraft

I vår bærekraftsstrategi har vi valgt ut de bærekraftsmålene vi ønsker å jobbe videre med for å bidra til at FNs bærekraftsmål oppnås i 2030. Å stoppe klimaendringene og bidra til omstilling av næringslivet vil ha et særlig fokus i årene som kommer.


Åpenhetsloven

Vi har forpliktet oss til å kartlegge faktiske og potensielle negative konsekvenser for grunnleggende menneskerettigheter og anstendige arbeidsforhold i drift, investeringer og hos forretningspartneres underleverandører. Vi redegjør årlig for aktsomhetsvurderinger og iverksatte og planlagte tiltak etter OECDs retningslinjer for flernasjonale selskaper.

Våre aktsomhetsvurderinger med tanke på grunnleggende menneskerettigheter og anstendige arbeidsforhold vil bli offentliggjort på våre nettsider. Fristen for offentliggjøring er 30. juni, første gang gjeldende fra 2023. Men du har allerede nå rett til innsyn i hvordan vi jobber med dette. For mer informasjon, send oss en henvendelse her.

Miljøfyrtårn

SpareBank 1 Helgeland er sertifisert som Miljøfyrtårn med de nye bransjekriteriene for bank og finans.