Bærekraft

I bærekraftsstrategien for SpareBank 1 Helgeland legger vi en rekke føringer for områdene definert i FNs bærekraftsmål.

Slik jobber vi med bærekraft

Som Lokalbank ser vi at vår rolle i finansnæringen og på Helgeland er viktig. Vi skal derfor i løpet av 2020-2022 jobbe for å forbedre vårt arbeid innen bærekraft. 


Miljøfyrtårn

SpareBank 1 Helgeland er sertifisert som Miljøfyrtårn med de nye bransjekriteriene for bank og finans. 


Følgende tiltak er definert

Mål 5: Likestilling mellom kjønnene

 • Følge vedtatte retningslinjer og oppnå definerte mål for likestilt arbeidsliv.
 • Målsetningen med bankens lønnssystem (ref Bedriftsavtalen) er at det skal være likestilt og likeverdig.
 • Likestilling, mangfold og lik lønn for likt arbeid innarbeides som bærende prinsipp i ny HR strategi.

Mål 8: Anstendig arbeid og økonomisk vekst

 • SpareBank 1 Helgelands visjon er å være en drivkraft for vekst på Helgeland. Vi skal i vår kredittgivning fokusere på at den økonomiske veksten vi bidrar til skal være bærekraftig.
 • Vår forretningside: SpareBank 1 Helgeland er den lønnsomme og ledende lokalbanken som bygger framtidens Helgeland. Fremtidens Helgeland må forutsettes å være bygget på FNs bærekraftsmål.

Mål 9: Innovasjon og infrastruktur

 • Vi skal bidra til etablering av innovative miljøer og prosjekter som entreprenørskap i videregående skoler, mentorordninger, Gründer tiltak og vekstmiljøer.
 • Jobbe for nasjonale rammebetingelser for små/mellomstore sparebanker for å sikre vår konkurransekraft og tilgang til kapital for det lokale næringslivet.

Mål 12: Ansvarlig forbruk og produksjon

 • Alle SBH-bankkontorene skal sertifiseres som Miljøfyrtårn i løpet av 2021.
 • SBH skal (i løpet 2021) ha en klima- og miljøpolicy, samt rapportere på fastsatte klima- ogmiljøindikatorene ihht disse, innenfor:
  • Kredittgiving
  • Finansiering
  • Obligasjoner
  • Spareprodukter/plassering av kundenes innskudd
  • Forvaltning av virksomhetens egne midler

Mål 13: Stoppe klimaendringene

 • Klimarisiko er kredittrisiko, og dette skal belyses i vår risikovurdering i kredittsakene.
 • SBH skal utvikle produkter som stimulerer til klima- og miljøsmart adferd.