Søk om drivkraftstøtte

SpareBank 1 Helgeland er en lokal sparebank. Banken er eid av kundene våre, i tillegg til egenkapitalbeviseierne. En stor del av overskuddet hvert år deles ut til allmennyttige formål. Det gjør banken til en viktig aktør for lag, foreninger, kulturliv, bolyst og trivsel.

Har du et prosjekt, arrangement eller andre allmennyttige formål du vil sette ut i live eller ønsker du sponsing av de samme aktivitetene? Send oss gjerne en søknad, så finner vi ut hvordan din drivkraft kan få ekstra fart. 

Idretts- og Kulturstipendet

Stipendordning for unge Idretts- og kulturtalent på Helgeland

Kompetansestipendet

Stipend til ansatte i bedrifter som fremmer kompetanseutvikling.

Drivkraftprisen

Mottakeren av prisen dedikerer pengene til et samfunnsnyttig formål.

Mer om vår gavevirksomhet