Søk om drivkraftstøtte

SpareBank 1 Helgeland er en lokal sparebank. Vi er eid av kundene våre, og av egenkapitalbeviseierne. En stor del av overskuddetvårt deler vi ut til allmennyttige formål. Det gjør banken til en viktig aktør for lag, foreninger, kulturliv, bolyst og trivsel.

Har du et prosjekt, arrangement eller andre allmennyttige formål du vil sette ut i live eller ønsker du sponsing av de samme aktivitetene? Send oss gjerne en søknad!

Idretts- og Kulturstipendet

Stipendordning for unge Idretts- og kulturtalent på Helgeland

Kompetansestipendet

Stipend til ansatte i bedrifter som fremmer kompetanseutvikling.

Drivkraftprisen

Mottakeren av prisen dedikerer pengene til et samfunnsnyttig formål.

Mer om vår gavevirksomhet