Vårt Helgelandsløfte

Hva hadde Helgeland vært uten de mange ildsjelene, lagene, foreningene og drivkreftene som jobber for bolyst og blilyst i vår region? Helgelandsløftet er vårt løfte om å bidra i dette arbeidet: Sammen er vi en drivkraft for vekst.

Barn og unge står øverst på vår prioriteringsliste, og vi har fem satsingsområder: idrett, kultur, kompetanse, bærekraft og samfunnsutvikling.

Ønsker du drivkraftstøtte, skal du aller først legge inn en digital søknad: Beskriv prosjektet og hvem det er til for – og husk å legg ved budsjett.  

Video placeholder image
Jubel.

Et godt sted å bo og leve

Gjennom Helgelandsløftet sikrer vi både bolyst og blilyst på hele Helgeland.
 

Mor og datter i beige sirkel.

Barn og unge er førsteprioritet

Helgelandsløftet skaper aktivitet og møteplasser spesielt for barn og unge.
 

Snakker sammen.

Helgeland – og bare Helgeland

Våre satsningsområder er idrett, kultur, kompetanse, samfunnsutvikling og bærekraft.

Våre satsningsområder

Sammen med andre drivkrefter på Helgeland kjemper vi ​mot utenforskap og for likestilling og inkludering. Idrett skal ikke være ekskluderende, og vi jobber hver dag for å gjøre tilbudene mer tilgjengelig for alle.  

Kultur skaper bolyst og blilyst for både utøvere og deltagere. Lokalbanken bidrar til viktige møteplasser på tvers av genererasjoner, for eksempel gjennom festivaler, kulturskoler og arrangement. 

For å skape vekst må vi utvikle og tiltrekke oss kompetanse til regionen.​ Det skal vi gjøre gjennom Helgelandsløftet, ved å stimulere til kompetansefremmende tiltak innen innovasjon, kunnskap og forskning.

student jente og gutt. Illustrasjon.

God næringsutvikling og et mangfold av ​bedrifter og arbeidskraft er viktig for bærekraftig samfunnsutvikling.​ Lokalbanken skal bidra til å skape gode møteplasser, rekruttering og nettverksbygging på Helgeland. 

Bærekraftsmål brikker. Illustrasjon.

Bærekraft skal gjennomsyre alt Lokalbanken gjør og vi skal bidra til at vår region skal være det grønne beltet i Norge. I tillegg til at vi skal drive vår egen virksomhet på en bærekraftig måte og bidra til omstilling av næringslivet og gi råd og veiledning til våre privatkunder, er dette et viktig satsingsområde i vårt Helgelandsløfte. 

matilde garnes, 2024, helgelandsambassadør, helgelandsløftet, stipend, matilde, idrett

Helgelandsambassadør

Vil du utvikle ditt talent eller prosjekt, og sette Helgeland på kartet? Her finner du alt du trenger å vite om Lokalbankens ambassadørprogram.

Drivkraftkonferansen, 2022, drivkraftprisen, kompetansestipendet, 2022, event, arrangement, utdeling, hanne nordgaard, tor magne aanonli

Drivkraftprisen

Lokalbanken deler årlig ut pris til ildsjeler i lokalsamfunnet som skal dedikere pengene til et samfunnsnyttig formål. Her finner du alt du trenger å vite om Drivkraftprisen.

{ "EMAIL_FIELD_ERROR": "Skriv inn en gyldig e-postadresse.", "CHECKBOX_ERROR": "", "CHECKBOX_GROUP_ERROR": "Velg minst et av alternativene", "DROPDOWN_ERROR": "Gjør et valg i nedtrekkslisten.", "DATE_TO_FROM_ERROR": "Ugyldig dato (eksempel på gyldig dato 31.12.2016).", "RADIO_ERROR": "Velg et alternativ.", "POSTAL_CODE_ERROR": "Skriv inn et gyldig postnummer (4 siffer).", "TEXT_FIELD_ERROR": "Feltet må fylles ut.", "TEXT_FIELD_CONTENTS_ERROR": "Ugyldig verdi.", "ACCOUNT_FIELD_ERROR": "Skriv inn et gyldig kontonummer (11 siffer).", "ORGANISATION_FIELD_ERROR": "Skriv inn et gyldig organisasjonsnummer (9 siffer).", "SSN_ERROR": "Skriv inn et gyldig fødselsnummer (11 siffer).", "PHONE_ERROR": "Skriv inn et gyldig telefonnummer (8 siffer).", "MOBILE_PHONE_NO_ERROR": "Skriv inn et gyldig norsk mobilnummer (8 siffer)", "SEARCH_ALLE": "Alle", "MORE_INFO": "Vis mer informasjon", "RESULT_TYPE_BANK": "Bankkontor", "RESULT_TYPE_ADVISOR": "Rådgiver", "VIEW_IN_MAP": "Vis i kart", "BEFORE_COUNT_TEXT": "Du har", "AFTER_COUNT_TEXT": "oppgave som venter på deg", "AFTER_COUNT_TEXT_PLURAL": "oppgaver som venter på deg", "MINE_OPPGAVER_LINK_TEXT": "Sjekk mine oppgaver", "MINE_OPPGAVER_CLOSE_TEXT": "Ikke nå", "MINE_OPPGAVER_COUNT_TEXT": "en", "FORM_ERROR_LABEL":"Feil i skjema ", "FORM_SUCCESS_LABEL":"Takk for din henvendelse", "TEXT_FIELD_LENGTH_ERROR":"TEXT_FIELD_LENGTH_ERROR", "TEXTAREA_FIELD_LENGTH_ERROR":"Maks 2000 tegn", "NUMBER_ERROR": "Du kan kun skrive inn tall.", "SEC_BLOCKER_DROPDOWN_DEFAULT": "Velg land", "GLOBAL_SEARCH_NO_RESULT_TEXT": "Ingen treff på", "GLOBAL_SEARCH_FACET_LABEL": "Vis treff for", "MODAL_CLOSE": "Lukk", "SEND_TO_BANK_BEFORE_INFO_TEXT": "Vil du komme rett til", "SEND_TO_BANK_AFTER_INFO_TEXT": "neste gang?", "SEND_TO_BANK_NEXT_BUTTON_TEXT": "Ja, husk banken min", "SEND_TO_BANK_CANCEL_BUTTON_TEXT": "Nei, ikke nå", "SEND_TO_BANK_NEXT_DISCLAMER_TEXT": "For at du skal slippe å velge bank hver gang, bruker vi funksjonelle informasjonskapsler som lagrer hvordan du bruker nettsidene og hvilke innstillinger du har gjort." }