Søk om drivkraftstøtte gjennom Helgelandsløftet

Lokalbanken skal være til stede der du bor. Vi gir drivkraftmidler til hele Helgeland, og vi har særlig fokus på å sikre at barn og unge har gode tilbud og fritidsaktiviteter.

Har du en aktivitet, et stort eller lite prosjekt eller et arrangement på gang, som vil skape glede og engasjement i ditt lokalmiljø? Send oss en søknad!

Bli Helgelandsambassadør

Ung helgelending med et talent innen idrett, kultur eller noe helt annet? Søk om å bli Helgelandsambassadør!

Kompetansestipendet

Et stipend som gis til ansatte i bedrifter som fremmer kompetanseutvikling på Helgeland. Prisen gis årlig under Drivkraftkonferansen.

Drivkraftprisen

Drivkraftprisen gis til en ildsjel i lokalsamfunnet, som dedikerer pengene til et samfunnsnyttig formål. Prisen gis årlig under Drivkraftkonferansen.