Bærekraftsstrategi

Bærekraftsstrategien skal være førende for vårt arbeid med bærekraft i perioden 2023-2024. Den tydeliggjør og støtter våre medarbeidere og ledere i beslutninger og dalig arbeid.

Bærekraftsstrategi