Finansielle mål og måloppnåelse

Dobbeltklikk for ingress

Lyspære, ikon.

Våre måltall

  • Ek-avkastning: 11 % fra 2023 
  • Ren kjernekapital: 17 % 
  • Kostnadsmål: Maks 40 % av inntekter 
  • Utbyttegrad: Inntil 50 % av utbyttegrunnlaget 
  • Utlånstap: 0,20 % av brutto utlån 

Kvartalsrapport 4. kvartal 2020

Regnskap per 4. kvartal 2020, nøkkeltall:

  • Resultat: 390 mill. kr.
  • 12 mnd utlånsvekst: 0,1 %
  • Ek-avkastning: 9,7 %
  • Ren kjernekapital: 18,8 %
  • Utlånstap: 0,18 % av brutto utlån