Finansielle mål og måloppnåelse

Dobbeltklikk for ingress

Våre måltall

  • Ek-avkastning: 11 % fra 2023 
  • Ren kjernekapital: 17 % 
  • Kostnadsmål: Maks 40 % av inntekter 
  • Utbyttegrad: Inntil 50 % av utbyttegrunnlaget 
  • Utlånstap: 0,20 % av brutto utlån