Gjeldende rating for SpareBank 1 Helgeland

Her ligger oversikt over siste ratings fra Moody's

 

SpareBank 1 Helgeland har offisiell rating fra Moody’s.

Issuer rating: A3
Deposit rating: A3
Kortsiktig rating: P-2
Outlook: Stable

Se historisk rating på Moody's nettsider.

  • Moody's Issuer Comment - SNN & HSB - 20 march 2020 

    Moody's Credit Opinion 6. mars 2020