Gjeldende rating for SpareBank 1 Helgeland

Her ligger oversikt over siste ratings fra Moody's

 

SpareBank 1 Helgeland har offisiell rating fra Moody’s.

Issuer rating: A3
Deposit rating: A3
Kortsiktig rating: P-2
Outlook: Positive

Se historisk rating på Moody's nettsider.

  • Moody's Credit Opinion 6. september 2022

  • Moody's Credit Opinion 29. april 2021