Helgeland Boligkreditt

Helgeland Boligkreditt AS er bankens foretak for utstedelse av obligasjoner med fortrinnsrett (OMF).

 

Helgeland Boligkreditt AS ble etablert 20. november 2008, og er et heleid datterselskap av SpareBank 1 Helgeland. 

Selskapet er bankens foretak for utstedelse av obligasjoner med fortrinnsrett (OMF). I februar 2009 fikk Helgeland Boligkreditt AS konsesjon som finansieringsforetak.

I henhold til «Forskrift om kredittforetak som utsteder obligasjoner med fortrinnsrett», kan lån som er sikret (med pant i eiendom) innenfor 75 % av forsvarlig markedsverdi overføres fra banken til boligkredittforetaket. For de av bankens kunder som får lånene sine flyttet over til kredittforetaket har dette ingen praktisk betydning. Kundene får et brev med informasjon om at deres lån er flyttet over til Helgeland Boligkreditt AS, men at det ellers ikke blir noen endringer i forhold til nedbetaling av lånet. Lånet vil som tidligere inngå i årsoppgaven fra SpareBank 1 Helgeland. 

Les mer 

Kontaktpersoner Helgeland Boligkreditt

Anne Ekroll
Finansdirektør
913 36 452
Sten Ove Lisø
Daglig leder Helgeland Boligkreditt
904 79 085