Valgte organer

Kundevalg i Lokalbanken

Valget er over for denne gang. Velkommen tilbake til å stemme i 2023. 

Som kunde er du også eier i Lokalbanken

Og som eier kan du bruke stemmeretten* din for å stemme fram dine representanter til bankens øverste organ: Forstanderskapet

Valget er nå over. Valgresultatene publiseres på nettsidene våre snart. 

*Stemmerett forutsetter at du er over 18 og har hatt et innskudd i banken på minst 2500 kroner de siste seks månedene.

Sparebankstiftelsen Helgeland

Samtidig som det er valg i bankens forstanderskap, kan du også gi din stemme i valg til generalforsamlingen i Sparebankstiftelsen Helgeland - vår største eier.  

Se hvem som sitter i sparebankstiftelsen Helgelands generalforsamling i dag.

 

Kundevalget: Slik fungerer det