Styret i SpareBank 1 Helgeland

Bjørn Krane

Styreleder

 • Nestleder i styret siden 2020
 • Utdannet Cand Jur fra universitetet i Tromsø og advokat/Partner i Advokathuset Helgeland DA. Har lenge bistått små og mellomstore bedrifter innen næringsrelatert jus. Arbeider særlig med transaksjoner, omorganiseringer, fusjon og fisjon, og med hovedområder som blant annet fiskeri og havbruk samt fast eiendom. Flere styreverv på Helgeland.
 • Antall egenkapitalbevis: 0

Rolf Eigil Bygdnes

Nestleder

 • Styremedlem siden 2020
 • Utdannet siviløkonom og har MBA fra USA. Daglig leder i Sparebankstiftelsen SpareBank 1, og tidligere konsernbanksjef og konserndirektør finans i Sparebank 1 Nord-Norge (SNN). Har omfattende erfaring med styrearbeid og lang ledererfaring fra bank og næringsliv.
 • Antall egenkapitalbevis: 0

Marianne Terese Steinmo

Styremedlem

 • Medlem av styret siden april 2016 og varamedlem fra april 2015 - april 2016.
 • Utdannet siviløkonom fra Handelshøyskolen i Bodø, og har en phD fra Universitetet i Nordland.  Arbeider ved Senter for Industriell Forretningsutvikling ved Nord Universitet. Varamedlem i Mo Industripark AS.
 • Antall egenkapitalbevis: 0

Siw Moxness

Styremedlem

 • Styremedlem siden 2019.
 • Utdannet sivilingeniør i kjemisk prosessteknologi fra NTNU med lang fartstid i havbruksnæringen fra Aquarius og Kystinkubatoren. Er styremedlem i Sparebankstiftelsen Helgeland, Nordlandssykehuset og Bjørg Stemland og Bjørnar Olaisens stiftelse, samt varamedlem i styret i Helgelandskraft.
 • Antall egenkapitalbevis: 245

Jonny Berfjord

Styremedlem

 • Styremedlem siden 2021. 
 • Utdannet sivilagronom fra NLH. Har vært grunder/eier og daglig leder i Dønna Havfiske frem til januar 2020, og har i tillegg hatt en rekke styreverv i mange ulike fiskeriselskaper og i sentrale fiskeriorganisasjoner. Berfjord er i dag styreleder i Fiskebåt, Havfiskeflåten sin organisasjon. 
 • Antall egenkapitalbevis: 0

Birgitte Lorentzen

Styremedlem og ansatterepresentant

 • Medlem av styret siden april 2016.
 • Utdannet ved Norges Markedshøyskole og Politihøyskolen. Har arbeidet ved Borgarting Lagmannsrett, som politibetjent ved Helgeland Politidistrikt og som saksbehandler ved Rana Tingrett før hun ble ansatt i Helgeland Sparebank i 2013. Er hovedtillitsvalgt i banken.
 • Antall egenkapitalbevis: 719

Geir Pedersen

Styremedlem og ansatterepresentant

 • Medlem av styret siden april 2017
 • Har lærerutdanning fra NTNU/HINE. Han har jobbet som seniorrådgiver hos If Skadeforsikring før han ble ansatt som forsikringsrådgiver i Helgeland Sparebank i 2010.
 • Antall egenkapitalbevis: 845