Valgkomite

I = Innskytervalgte
E = Egenkapitalbeviseiervalgte
A = Ansatte
S = Eksternt medlem

Årstallene indikerer periode for engasjement. 

 

Medlemmer:

Leder: Øyvin Trønsdal, Mo i Rana (E) - valgene i 2022/2023

Nestleder: Marit Thrana, Mosjøen (I) - valgene i 2022/2023

 

Øvrige medlemmer:

Grete Bang, Brønnøysund (S) - valgene i 2021/2022

Nils Knutli, Mo i Rana (A) - valgene i 2021/2022

Inger Lise Strøm, Mosjøen (E) - valgene 2022/2023

Tone Helen Jakobsen (I) - valgene 2022/2023

 

Personlige varamedlemmer:

Torill Beate Risøy, Nesna (I) - valgene i 2021/2022

Marius Meisfjord Jøsevold, Nesna (S) - valgene i 2021/2022

Steinar Johansen, Mosjøen (A) - valgene i 2021/2022

Brynjar Forbergskog, Brønnøysund (E) - valgene i 2022/2023

Per Gunnar Hjorthen, Mo i Rana (E) - valgene i 2022/2023

Kjell Idar Juvik, Hemnesberget (I) - valgene i 2022/2023