Valgkomite

I = Innskytervalgte
E = Egenkapitalbeviseiervalgte
A = Ansatte
S = Eksternt medlem

Årstallene indikerer periode for engasjement. 

 

Medlemmer:

Leder: Brynjar Forbergskog, Brønnøysund (E) - valgene i 2023

Nestleder: Tone Helen Jacobsen, Mo i Rana (I) - valgene i 2022/2023

 

Øvrige medlemmer:

Inger Lise Strøm, Mosjøen (E) - valgene i 2022/2023

Nils Knutli, Mo i Rana (A) - valgene i 2023/2024

Odd Arnold Skogsholm, Sandnessjøen (S) - valgene 2023/2024

Hans-Petter Skjæran (I) - valgene 2023/2024

 

Personlige varamedlemmer:

Kjell Idar Juvik, Hemnesberget (I) - valgene i 2022/2023

Per Gunnar Hjorthen, Mo i Rana (E) - valgene i 2022/2023

Lilliann Sørensen, Mosjøen (E) - valgene i 2023

Roger Ditlefsen, Mo i Rana (I) - valgene i 2023/2024

Marius Meisfjord Jøsevold, Nesna (S) - valgene i 2023/2024

Steinar Johansen, Mosjøen (A) - valgene i 2023/2024