Hva kan jeg søke om støtte til?

Du kan søke om støtte til små og store prosjekter og tiltak på Helgeland, som bidrar til aktiviteter og utvikling i hverdagsliv, idrett- og kulturliv og generelt samfunnsliv. Vi har et ekstra fokus på tiltak som retter seg mot barn og unge, og som er med på å bekjempe utenforskap. Vi legger stor vekt på at prosjektene har allmennytte, det vil si at de kan komme flest mulig til gode.

Du kan søke støtte til utstyr, aktiviteter og konkrete prosjekter, men ikke til drift. Prosjektet må ha en start- og sluttdato. For å få utbetaling må du levere sluttrapport, hvor du beskriver hva prosjektet har utrettet. 

Du kan også søke om støtte til realisering av kultur- og idrettsbygg, som ikke er offentlig eid eller er kommersiell virksomhet.