Hva skjer når søknaden er sendt inn?

Når vi har mottatt søknaden ser vi på hvor godt tiltaket treffer allmennheten og gjør en vurdering av om prosjektet kan profilere banken på en god måte. Basert på dette vedtar vi støtte i form av samfunnsutbytte og sponsormidler. 

Når støtten er vedtatt får vi gjerne på plass en langsiktig samarbeidsavtale som er bra for dere, for samfunnet og for oss som lokalbank.