Hva støttes ikke?

Vi gir ikke støtte til

 • Ordinær drift av organisasjoner eller tradisjonell daglig drift av laget
 • Reiseutgifter og ulike turer
 • Offentlige kjerneoppgaver eller lovpålagte oppgaver
 • Tiltak som ligger innenfor det offentlige (lovpålagte offentlige ansvarsområder)
 • Tiltak som er ekskluderende for grupper eller for enkeltpersoner.
 • Aktiviteter eller tiltak som forårsaker vesentlig skade på våre fastsatte miljømål.
 • Tiltak som gir mottaker personlige fordeler på noe som helst måte - for eksempel økonomisk.
 • Tiltak som kan føre til konkurransefordeler for mottakere som driver kommersiell virksomhet.
 • Musikk-utgivelser, bokutgivelser og dokumentasjonsmateriell, eksempelvis historiebøker, bygdebøker, årbøker m.m.
 • Utgifter til foredragsholdere o.l.
 • Restaurering, utbygging, oppgradering eller påbygging av ungdomshus, forsamlingshus og allaktivitetshus.
 • Restaurering, oppgradering, vedlikehold eller påbygging av kaier, flytebrygger, brygger eller gjestehavner.
 • Utbedring, oppgradering eller utbygging av lekeplasser, fotballbaner eller andre uteområder i regi av lokale velforeninger.
 • Anskaffelse eller utbedring av gatelys i regi av lokale foreninger.
 • Prosjekter som gjennomføres utenfor Helgeland.
 • Prosjekter som er ferdigstilt før søknaden er sendt.
 • Næringsvirksomhet eller ren privat virksomhet. Sosialt entreprenørskap kan støttes når formålet gir stor allmennytte uten gevinst for mottakeren.
 • Offentlige institusjoner.