Hvem kan søke om støtte?

Vi gir drivkraftstøtte til drivkrefter som skaper aktivitet og møteplasser på Helgeland. Støtten går til prosjekter og tiltak med en klar visjon som kommer mange til gode. Søkeren må være registrert i Brønnøysundregisteret og ha et organisasjonsnummer.