Hvordan søker jeg om støtte?

Det første og viktigste du gjør, er å sende inn en søknad her (LENKE?).

Beskriv visjonene for hva dere vil få til, for hvem og for hvor mange tiltaket kommer til gode. Søknaden må også inneholde budsjett for prosjektet og en tydelig plan for gjennomføring.