Bærekraftige bygg

SpareBank 1 Forsikring skal tilby et godt innemiljø med fokus på inneklima og legge til rette for at leietakere, leverandører og samarbeidspartnere skal kunne være med å ta et felles miljø- og samfunnsansvar.​

Jobben med å forbedre og videreutvikle arbeidet er kontinuerlig med målet om hele tiden å redusere den negative påvirkningen vår forvaltning og våre bygg har på miljøet. ​​

Vi forvalter nærmere 152.000 kvm eiendom, og det å redusere miljørisiko, effektivisere ressursbruk, minimalisere miljøbelastning, oppfølging av underdistributører og dialog med leietakere er nøkkelord i det å være en ansvarlig eier. ​​

Vår eiendomsforvaltning er ISO 14001 sertifisert, hvilket er et internasjonalt akseptert miljøstyringssystem standard.​

 

sb1f-pensjon-baerekraft-vekst

Sertifiseringer

ISO 14001

ISO 14001 viser beste praksis for proaktiv styring av virksomhetens innvirkning på ytre miljø. Fordi sertifiseringen er utført av en uavhengig tredjepart, vet våre leietakere at de kan stole på at vi aktivt reduserer bedriftens-, produktenes- og tjenestenes miljøbelastninger til et minimum.

ISO 14001, den internasjonalt anerkjente standarden for miljøledelse, er generell. Den passer for organisasjoner i alle næringer. Standarden er utviklet av den Internasjonale Organisasjon for Standardisering (ISO) og er basert på to konsepter: kontinuerlig forbedringer og overholdelse av regelverk.

Vårt fokus er kontinuerlig forbedringer. Se vår ISO 14001-sertifisering her.
 

BREEAM in-use

Vi jobber aktivt med BREEAM in-Use sertifisering av våre eksisterende næringsbygg. Målsetningen er at våre eksisterende eiendommer skal være BREEAM IN-Use sertifisert i løpet av 2023.

BREEAM in-use international er et forvaltningsverktøy og et internasjonalt sertifiseringssystem til bruk for eiere og forvaltere med ambisjoner om å redusere driftskostnader, energiforbruk og miljøbelastniger i eksisterende næringsbygg og boliger.


Eiendomssektorens veikart mot 2050

Veikartet er Grønn Byggallianses og Norsk Eiendoms anbefaling til eiere og forvaltere av yrkesbygg om hvilke valg de bør gjøre på kort og lang sikt for at
eiendomssektoren skal bidra til et bærekraftig samfunn i 2050. Vi har signert straktstiltakene.

Les mer om veikartet


Kontakt oss i SpareBank 1 Forsikring

Telefon

21 02 50 50

Linkedin

Følg oss

{ "EMAIL_FIELD_ERROR": "Skriv inn en gyldig e-postadresse.", "CHECKBOX_ERROR": "", "CHECKBOX_GROUP_ERROR": "Velg minst et av alternativene", "DROPDOWN_ERROR": "Gjør et valg i nedtrekkslisten.", "DATE_TO_FROM_ERROR": "Ugyldig dato (eksempel på gyldig dato 31.12.2016).", "RADIO_ERROR": "Velg et alternativ.", "POSTAL_CODE_ERROR": "Skriv inn et gyldig postnummer (4 siffer).", "TEXT_FIELD_ERROR": "Feltet må fylles ut.", "TEXT_FIELD_CONTENTS_ERROR": "Ugyldig verdi.", "ACCOUNT_FIELD_ERROR": "Skriv inn et gyldig kontonummer (11 siffer).", "ORGANISATION_FIELD_ERROR": "Skriv inn et gyldig organisasjonsnummer (9 siffer).", "SSN_ERROR": "Skriv inn et gyldig fødselsnummer (11 siffer).", "PHONE_ERROR": "Skriv inn et gyldig telefonnummer (8 siffer).", "MOBILE_PHONE_NO_ERROR": "Skriv inn et gyldig norsk mobilnummer (8 siffer)", "SEARCH_ALLE": "Alle", "MORE_INFO": "Vis mer informasjon", "RESULT_TYPE_BANK": "Bankkontor", "RESULT_TYPE_ADVISOR": "Rådgiver", "VIEW_IN_MAP": "Vis i kart", "BEFORE_COUNT_TEXT": "Du har", "AFTER_COUNT_TEXT": "oppgave som venter på deg", "AFTER_COUNT_TEXT_PLURAL": "oppgaver som venter på deg", "MINE_OPPGAVER_LINK_TEXT": "Sjekk mine oppgaver", "MINE_OPPGAVER_CLOSE_TEXT": "Ikke nå", "MINE_OPPGAVER_COUNT_TEXT": "en", "FORM_ERROR_LABEL":"Feil i skjema ", "FORM_SUCCESS_LABEL":"Takk for din henvendelse", "TEXT_FIELD_LENGTH_ERROR":"TEXT_FIELD_LENGTH_ERROR", "TEXTAREA_FIELD_LENGTH_ERROR":"Maks 2000 tegn", "NUMBER_ERROR": "Du kan kun skrive inn tall.", "SEC_BLOCKER_DROPDOWN_DEFAULT": "Velg land", "GLOBAL_SEARCH_NO_RESULT_TEXT": "Ingen treff på", "GLOBAL_SEARCH_FACET_LABEL": "Vis treff for", "MODAL_CLOSE": "Lukk", "SEND_TO_BANK_BEFORE_INFO_TEXT": "Vil du komme rett til", "SEND_TO_BANK_AFTER_INFO_TEXT": "neste gang?", "SEND_TO_BANK_NEXT_BUTTON_TEXT": "Ja, husk banken min", "SEND_TO_BANK_CANCEL_BUTTON_TEXT": "Nei, ikke nå", "SEND_TO_BANK_NEXT_DISCLAMER_TEXT": "For at du skal slippe å velge bank hver gang, bruker vi funksjonelle informasjonskapsler som lagrer hvordan du bruker nettsidene og hvilke innstillinger du har gjort." }