SpareBank 1 Forvaltning

Hvem er SpareBank 1 Forvaltning

SpareBank 1 Forvaltning består av selskapene:
ODIN Forvaltning, SpareBank 1
Kapitalforvaltning, SpareBank 1 Verdipapirservice og SR-Forvaltning.

SpareBank 1 Forvaltning er direkte eiet av SpareBank 1-alliansen og LO.

SpareBank 1-alliansen består av 13 selvstendige sparebanker over hele landet.

Etableringen av selskapet innebærer at SpareBank 1-alliansens sparemiljøer ivaretas og styrkes. SpareBank 1 skal både ta vare på og utvikle sine allerede sterke konsepter og merkevarer, som for eksempel ODIN.

Totalt har SpareBank 1 Forvaltning 120 ansatte, og 150 mrd. kroner under forvaltning. Selskapet ledes av administrerende direktør Ronni Møller Pettersen.

Ledelsen i SpareBank 1 Forvaltning

Administrerende direktør:
Ronni Møller Pettersen

Direktør for Forretningsutvikling og innovasjon:
Walter Arne Jacobsen

Direktør for direkte salg, investeringsrådgivning og distribusjon:
Jon Erik Høyem

Direktør for organisasjon og forretningsstøtte:
Sunva Coll Mossige

Adm. direktør i ODIN Forvaltning:
Bjørn Edvart Kristiansen

Daglig leder i SpareBank 1 Kapitalforvaltning:
Stig Arne Pettersen  

Adm. direktør i SpareBank 1 Verdipapirservice:
Bård Bergvoll  

Selskapsinformasjon

Forretningsadresse Hammersborg gt. 2, 0181 Oslo
Postadresse Postboks 778 Sentrum, 0106 Oslo
Organisasjonsnummer 925 239 690
Foretaksregister Brønnøysundregistrene,
Telefon (+47) 75 00 75 00
Aktivitet/bransje Handel med og investering i fast eiendom, verdipapirer og andre formuesobjekter.