Åpenhetsloven

Loven skal påse at bedrifter har respekt for grunnleggende menneskerettigheter og anstendige arbeidsforhold. Enhver har også rett til å få vite hvordan vi som bedrift håndterer negative konsekvenser av dette.

Lov om virksomheters åpenhet og arbeid med grunnleggende menneskerettigheter og anstendige arbeidsforhold (Åpenhetsloven) trådte i kraft 1. juli 2022.

Grunnleggende menneskerettigheter og anstendige arbeidsforhold

Anstendig arbeid og økonomisk vekst er et av fire utvalgte bærekraftsmål vi har ekstra fokus på. Dette gjelder direkte i egen virksomhet, gjennom innkjøp av varer og tjenester og formidling av tjenester og produkter gjennom samarbeidspartnere og produktselskaper.

Retningslinjer relatert til åpenhetsloven

Her finner du dokumenter som reflekterer disse prinsippene, og sørger for at vi utøver aktsomhet både i egen virksomhet og i leverandørkjeden når det kommer til menneskerettigheter og anstendige arbeidsforhold.

 

 

 

Åpenhetsloven hos våre produktselskaper

Våre aktsomhetsvurderinger med tanke på grunnleggende menneskerettigheter og anstendige arbeidsforhold vil bli offentliggjort på våre nettsider. Fristen for offentliggjøring er 30. juni, første gang gjeldende fra 2023. Men du har allerede nå rett til innsyn i hvordan vi jobber med dette. For mer informasjon, send oss en henvendelse her.