Spare i fond til barn

Når du sparer til barn og unge, skal du som regel spare over lang tid. Da kan det være lurt å spare i fond. Fond er også en smart gave å gi til de som har fremtiden foran seg. 

Spare i fond til barn
Du kan få høyere avkastning enn på sparekonto.
Start tidlig, og la summene vokse seg store over tid.
Spar litt hver måned, eller sett inn penger når du vil.

Hvordan vil du spare til barnet ditt?

Du kan velge å spare i ditt eller barnets navn. Her finner du litt om hvordan du går frem.

Spar i ditt navn 

Ønsker du å spare i fond til barnet ditt, i ditt eget navn, kan du som foreldre/verge

 • enten opprette en aksjesparekonto i din egen nettbank eller mobilbank. Dette passer for deg som vil spare i aksjefond
 • eller åpne en porteføljekonto. Dette er en konto for deg som vil spare til barnet i kombinasjonsfond eller andre fond du ikke kan ha på en aksjesparekonto

Spar i barnets navn

Ønsker du å spare i fond i barnets navn kan du som foreldre/verge

 • enten opprette aksjesparekonto til barnet
 • eller en egen porteføljekonto til barnet

Hovedregelen er at begge foreldre/verger må signere på kunde- og kontoavtalen. Er du verge alene må dette dokumenteres.

Fond i gave

Fond i gave passer til mange anledninger, og kan over tid hjelpe barnet med å realisere små og store drømmer. Hyggelig å få – enkelt å gi.

GI BORT FOND I GAVE
Gi et gavekort

Er du ute etter en super gave til dåp, konfirmasjon, jul eller bursdag? Gi et gavekort for kjøp av fond – en gave som kan doble seg mange ganger gjennom livet. 

FÅ FOND I GAVE
Opprett gavekonto

Legg til rette for at barna dine kan få fond i gave. Opprett en gavekonto, og gjør det superenkelt for familie og venner å bidra med sparingen – uansett hvilken bank de bruker.

Illustrasjon av gavekort for kjøp av fond (fond i gave)

Har du mottatt gavekort for kjøp av fond?

Les mer om hvordan du tar i bruk gavekortet


Hva må du tenke på når du skal spare i fond til barn?

Før du starter sparingen, må du bestemme deg for om du skal spare i ditt eget navn eller i barnets navn. 

Spare i fond til barn i ditt navn

Fordeler

 • Som eier av kontoen disponerer du pengene, og bestemmer om og når disse skal overføres til barnet. Barnet får ikke automatisk tilgang til pengene ved fylte 18 år.
 • Å spare i ditt navn begrenser ikke muligheten til stipend fra Lånekassen for barnet.
 • Dere unngår at Statsforvalteren tar over forvaltningen av pengene, om sparebeløpet overstiger 2 G (1 G = 124.028 kroner).
 • Det er enkelt å gjøre endringer, som å bytte fond hvis du ønsker det.

Ulemper

 • Pengene inngår i boet ditt ved eventuell skilsmisse, konkurs eller død, og kreditorer kan ta utlegg i midlene hvis du havner i økonomiske problemer.
 • Ønsker du at gavepenger skal holdes utenfor, må dette spesifiseres i et testament.
 • Giver må stole på at du gir pengene videre til barnet som lovet.

Spare i fond i barnets navn

Fordeler

 • Pengene tilhører barnet, og inngår ikke i boet hvis foreldrene skilles eller dør. 
 • Barnets penger vil etter fylte 17 år ikke inngå i foreldrenes skattepliktige inntekt og formue.

Ulemper

 • Når barnet fyller 18 år får ungdommen full kontroll over pengene, og bestemmer selv hva pengene skal brukes til. Du risikerer at pengene brukes opp i hverdagen, i stedet for å spare de til bolig eller andre viktige ting.
 • Når barnets formue er over 2 G (1 G = 124.028), kan Statsforvalteren overta forvaltningen av pengene. Dette kan unngås ved å skrive et gavebrev eller testament, hvor dere skriver at barna, i samråd med foreldrene, skal råde over pengene. Send en kopi til Statsforvalteren.
 • Inntekt og formue kan påvirke hvor mye lån som kan bli til stipend når barnet tar høyere utdanning. Hvis nettoformuen overstiger 487.340 kroner (2024, summen justeres årlig) vil Statens lånekasse redusere stipendandelen.

Hvilke fond skal du velge?

Du kan velge mellom en rekke ulike fond. Hvilke fond du burde velge avhenger av to ting:

 1. Hvor lenge skal du spare?
 2. Hvor stor risiko ønsker du å ta?

Lær om fondssparing

Illustrasjonsfoto: Mor og barn. Hvilke fond skal du velge?

Start tidlig med sparing til barnet

Sparing i fond vil normalt gi langt bedre avkastning enn tradisjonell banksparing. I tillegg reduseres risikoen ved fondssparing over lang tid. 

I sparekalkulatoren kan du få en oversikt over hvor mye sparepengene kan vokse ved å ta ulik grad av risiko. 

Hva lurer andre på?

Kort om avkastning
Historisk avkastning for fond er ingen garanti for fremtidig avkastning. Fremtidig avkastning avhenger blant annet av markedsutviklingen, forvalters dyktighet, fondets risiko, samt kostnader ved forvaltning og innløsning. Avkastningen kan bli negativ som følge av kurstap.

For deg som handler fond og verdipapir
Se avtaler og retningslinjer


Sammenlign priser

Du kan sammenligne våre priser med priser fra andre selskaper på Finansportalen.no

{ "EMAIL_FIELD_ERROR": "Skriv inn en gyldig e-postadresse.", "CHECKBOX_ERROR": "", "CHECKBOX_GROUP_ERROR": "Velg minst et av alternativene", "DROPDOWN_ERROR": "Gjør et valg i nedtrekkslisten.", "DATE_TO_FROM_ERROR": "Ugyldig dato (eksempel på gyldig dato 31.12.2016).", "RADIO_ERROR": "Velg et alternativ.", "POSTAL_CODE_ERROR": "Skriv inn et gyldig postnummer (4 siffer).", "TEXT_FIELD_ERROR": "Feltet må fylles ut.", "TEXT_FIELD_CONTENTS_ERROR": "Ugyldig verdi.", "ACCOUNT_FIELD_ERROR": "Skriv inn et gyldig kontonummer (11 siffer).", "ORGANISATION_FIELD_ERROR": "Skriv inn et gyldig organisasjonsnummer (9 siffer).", "SSN_ERROR": "Skriv inn et gyldig fødselsnummer (11 siffer).", "PHONE_ERROR": "Skriv inn et gyldig telefonnummer (8 siffer).", "MOBILE_PHONE_NO_ERROR": "Skriv inn et gyldig norsk mobilnummer (8 siffer)", "SEARCH_ALLE": "Alle", "MORE_INFO": "Vis mer informasjon", "RESULT_TYPE_BANK": "Bankkontor", "RESULT_TYPE_ADVISOR": "Rådgiver", "VIEW_IN_MAP": "Vis i kart", "BEFORE_COUNT_TEXT": "Du har", "AFTER_COUNT_TEXT": "oppgave som venter på deg", "AFTER_COUNT_TEXT_PLURAL": "oppgaver som venter på deg", "MINE_OPPGAVER_LINK_TEXT": "Sjekk mine oppgaver", "MINE_OPPGAVER_CLOSE_TEXT": "Ikke nå", "MINE_OPPGAVER_COUNT_TEXT": "en", "FORM_ERROR_LABEL":"Feil i skjema ", "FORM_SUCCESS_LABEL":"Takk for din henvendelse", "TEXT_FIELD_LENGTH_ERROR":"TEXT_FIELD_LENGTH_ERROR", "TEXTAREA_FIELD_LENGTH_ERROR":"Maks 2000 tegn", "NUMBER_ERROR": "Du kan kun skrive inn tall.", "SEC_BLOCKER_DROPDOWN_DEFAULT": "Velg land", "GLOBAL_SEARCH_NO_RESULT_TEXT": "Ingen treff på", "GLOBAL_SEARCH_FACET_LABEL": "Vis treff for", "MODAL_CLOSE": "Lukk", "SEND_TO_BANK_BEFORE_INFO_TEXT": "Vil du komme rett til", "SEND_TO_BANK_AFTER_INFO_TEXT": "neste gang?", "SEND_TO_BANK_NEXT_BUTTON_TEXT": "Ja, husk banken min", "SEND_TO_BANK_CANCEL_BUTTON_TEXT": "Nei, ikke nå", "SEND_TO_BANK_NEXT_DISCLAMER_TEXT": "For at du skal slippe å velge bank hver gang, bruker vi funksjonelle informasjonskapsler som lagrer hvordan du bruker nettsidene og hvilke innstillinger du har gjort." }