Grønne bedriftslån

Skal bedriften investere i prosjekter eller teknologi som har en positiv innvirkning på miljøet? Da kan dere søke om grønt bedriftslån hos oss.

Lavere rente enn vanlig bedriftslån.
Reduserer driftskostnader og strømforbruk.
Gjør bedriften mer attraktiv for kunder og investorer.

Hvem kan få grønt bedriftslån?

Grønne lån skal bidra til bærekraftig utvikling og gis til prosjekter og investeringer som oppfyller våre kriterier for grønn finansiering. Dette kan være prosjekter som gir økt energieffektivitet, reduserer klimagassutslipp eller på andre måter bidrar positivt det grønne skiftet.

I første omgang er det næringseiendom som kan søke om grønt bedriftslån hos oss. Kriteriene finner du under. Nye bransjer kommer til i løpet av året. 

Kriterier for å få grønt bedriftslån

Innenfor næringseiendom er det ulike krav bygget må oppfylle for å kvalifisere til grønn finansiering.

For å kvalifisere til grønt lån, må eiendommen

  • være bygd etter 2010
  • oppfylle byggteknisk forskrift Tek 10, Tek 17 eller Tek 07 i kombinasjon med energimerke A, B eller C, eller 
  • oppnå en av følgende miljøsertifiseringer:  
  • BREEAM (Excellent eller Outstanding)
  • LEED
  • EDGE
  • Svanemerket 
  • Net zero    

For å kvalifisere til grønt lån, må eiendommen

  • gå to nivåer opp på energimerke etter renoveringen, eller 
  • kunne vise til 30 % forbedret energieffektivitet

Bærekraft i bedrifter

Lær hvordan din bedrift kan oppnå konkurransefortrinn gjennom systematisk arbeid med bærekraft og hvilke krav som gjelder. Kurset er gratis for deg og dine ansatte.