Aksjehandel med megler

Gjennom vårt meglerbord i SNN Markets har du kort vei til kjøp og salg av verdipapirer.

Personlig kontakt for handel, rådgivning og oppfølging.
Våre meglere har lang og bred erfaring fra markedet.
Vi tilpasser vår rådgivning etter dine investeringsmål.

Snakk med oss først! 

Det lønner seg å snakke med en av våre meglere før du investerer i markedet. Vi har god kunnskap om selskapene på Oslo Børs, valuta samt rentemarkedet og hvilke forhold du bør ta hensyn til før du investerer. Meglerne våre hjelper deg å ta de best egnede investeringsbeslutningene, tilpasset dine ønsker og behov.


Vi kan bistå med kjøp og salg av

  • Norske og utenlandske aksjer
  • Valuta
  • Egenkapitalbevis
  • Rentepapirer
  • Opsjoner
  • Exchange Traded Funds (ETF)
  • Exchange Traded Notes (ETN)