Aksjehandel med megler

Gjennom vårt meglerbord i SNN Markets har du kort vei til kjøp og salg av verdipapirer.

  • Personlig kontakt for handel, rådgivning og oppfølging.
  • Våre meglere har lang og bred erfaring fra markedet.
  • Vi tilpasser vår rådgivning etter dine investeringsmål.

Snakk med oss først! 

Det lønner seg å snakke med en av våre meglere før du investerer i markedet. Vi har god kunnskap om selskapene på Oslo Børs, valuta samt rentemarkedet og hvilke forhold du bør ta hensyn til før du investerer. Meglerne våre hjelper deg å ta de best egnede investeringsbeslutningene, tilpasset dine ønsker og behov.


Vi kan bistå med kjøp og salg av

  • Norske og utenlandske aksjer
  • Valuta
  • Egenkapitalbevis
  • Rentepapirer
  • Opsjoner
  • Exchange Traded Funds (ETF)
  • Exchange Traded Notes (ETN)