Jobb og karriere


Video placeholder image

Har du lyst til å jobbe for Nord-Norge?

Som landsdelens egen bank, er vi opptatt av å bidra aktivt til utviklingen i nord. Dette fordi vi har tro på at store ting kan skapes i Nord-Norge. Vår visjon er For Nord-Norge, og den forplikter. Vi er en bank som er tett integrert i nærings- og samfunnsliv, som er nært på våre kunder, og tar beslutningene lokalt. 

Har du et hjerte som banker for Nord-Norge? Da vil vi gjerne ha deg med i landsdelens egen bank.

Hvilke jobbmuligheter finner du hos oss? 

Hos oss får du jobbe sammen med rundt 800 dyktige og engasjerte kolleger i landsdelen. De fleste medarbeiderne jobber direkte mot kunder i enten person- eller bedriftsmarkedet. I tillegg har vi stillinger innenfor analyse, markedsføring og kommunikasjon, finans, økonomi, HR, IT, risikostyring og compliance, for å nevne noen. Vi har også en rekke lederstillinger i konsernet.

Finanskonsernet har attraktive jobbmuligheter også i våre datterselskaper, blant annen innenfor eiendomsmegling, regnskapstjenester og rådgiving, aktiv forvaltning, lån og leasing.

Les mer om våre datterselskaper her 


Fordeler med å jobbe hos oss

 • Som medarbeider i et moderne finanskonsern i stadig endring, må du til en hver tid være opptatt av egen kompetanseutvikling. Når vi ansetter nye kolleger, foretar vi en investering for framtiden. Vi får en medarbeider som bidrar til at konsernet kan utvikle seg, nå sine mål, engasjere seg og sørge for vekst i samfunnet vi er en del av. 

  Som medarbeider tar du ansvar for egen læring, først og fremst fordi du er nysgjerrig. Du holder deg oppdatert innenfor relevante områder, i samarbeid med engasjerte og dyktige kolleger. Konsernet støtter opp med læringstilbud som webmøter, e-læringskurs, kurs, utdanningsstipend, konferanser og lignende. En medarbeider som utvikler seg, er en merverdi - for alle parter.

  SNN-skolen er vår egen utviklingsarena, der vi blant annet tilbyr deg et introduksjonsløp som skal bidra til å kvalifisere deg for jobb i konsernet. Vi tar i bruk digitale medier i kombinasjon med fysiske samlinger. På SNN-skolen er dyktige medarbeidere i ulike roller i konsernet lærerressurser. Hvis den nyansatte skal autoriseres som finansiell rådgiver og/eller godkjennes som forsikringsrådgiver, vil SNN-skolen tilrettelegge for læring og prøver.

  Les mer om finansnæringens autorisasjonsordninger her

 • Vi ansetter hele mennesker, og er opptatt av at balansen mellom jobb og fritid er god. Vi vet at våre medarbeidere er mennesker med engasjement, interesser, familie og venner som de bruker tid på utenfor arbeidstiden. Vi tenker helhetlig på våre medarbeidere, og med det mener vi det livet de lever, hele døgnet. Derfor vil du oppleve en arbeidsgiver som både ønsker og forstår at det finnes noe mer i livet enn bare jobb.

  SNN Spor

  Vi har en egen satsing på medarbeidernes helse og velvære, gjennom konseptet SNN Spor. Vi skal være landsdelens sprekeste bedrift! Vi inspirerer til fysisk aktivitet, og gir gode tips om sunt kosthold. SNN Spor skaper identitet, gir energi for engasjement, og bidrar til at medarbeiderne er friskere. Det ser vi blant annet gjennom flere år med veldig lavt sykefravær. Du kan også benytte deg av ulike tilbud om aktiviteter og lag. Mange medarbeidere deltar årlig på Holmenkollstafetten, på regionale idrettsaktiviteter, deltar i bowling-NM med mer. 

  Se Instagram-bildene våre medarbeidere har tagget med #snnspor 

 • Hos oss får du mange fordeler, blant annet gode forsikringsordninger og gunstige lånebetingelser. Vi har to rådgivere som har ansvar for medarbeiderne som privatkunder i konsernet. 

  I tillegg har vi en rekke andre goder, som vi presenterer nærmere for deg dersom du blir innkalt til intervju. 


Ledige stillinger

{ "EMAIL_FIELD_ERROR": "Skriv inn en gyldig e-postadresse.", "CHECKBOX_ERROR": "", "CHECKBOX_GROUP_ERROR": "Velg minst et av alternativene", "DROPDOWN_ERROR": "Gjør et valg i nedtrekkslisten.", "DATE_TO_FROM_ERROR": "Ugyldig dato (eksempel på gyldig dato 31.12.2016).", "RADIO_ERROR": "Velg et alternativ.", "POSTAL_CODE_ERROR": "Skriv inn et gyldig postnummer (4 siffer).", "TEXT_FIELD_ERROR": "Feltet må fylles ut.", "TEXT_FIELD_CONTENTS_ERROR": "Ugyldig verdi.", "ACCOUNT_FIELD_ERROR": "Skriv inn et gyldig kontonummer (11 siffer).", "ORGANISATION_FIELD_ERROR": "Skriv inn et gyldig organisasjonsnummer (9 siffer).", "SSN_ERROR": "Skriv inn et gyldig fødselsnummer (11 siffer).", "PHONE_ERROR": "Skriv inn et gyldig telefonnummer (8 siffer).", "MOBILE_PHONE_NO_ERROR": "Skriv inn et gyldig norsk mobilnummer (8 siffer)", "SEARCH_ALLE": "Alle", "MORE_INFO": "Vis mer informasjon", "RESULT_TYPE_BANK": "Bankkontor", "RESULT_TYPE_ADVISOR": "Rådgiver", "VIEW_IN_MAP": "Vis i kart", "BEFORE_COUNT_TEXT": "Du har", "AFTER_COUNT_TEXT": "oppgave som venter på deg", "AFTER_COUNT_TEXT_PLURAL": "oppgaver som venter på deg", "MINE_OPPGAVER_LINK_TEXT": "Sjekk mine oppgaver", "MINE_OPPGAVER_CLOSE_TEXT": "Ikke nå", "MINE_OPPGAVER_COUNT_TEXT": "en", "FORM_ERROR_LABEL":"Feil i skjema ", "FORM_SUCCESS_LABEL":"Takk for din henvendelse", "TEXT_FIELD_LENGTH_ERROR":"TEXT_FIELD_LENGTH_ERROR", "TEXTAREA_FIELD_LENGTH_ERROR":"Maks 2000 tegn", "NUMBER_ERROR": "Du kan kun skrive inn tall.", "SEC_BLOCKER_DROPDOWN_DEFAULT": "Velg land", "GLOBAL_SEARCH_NO_RESULT_TEXT": "Ingen treff på", "GLOBAL_SEARCH_FACET_LABEL": "Vis treff for", "MODAL_CLOSE": "Lukk", "SEND_TO_BANK_BEFORE_INFO_TEXT": "Vil du komme rett til", "SEND_TO_BANK_AFTER_INFO_TEXT": "neste gang?", "SEND_TO_BANK_NEXT_BUTTON_TEXT": "Ja, husk banken min", "SEND_TO_BANK_CANCEL_BUTTON_TEXT": "Nei, ikke nå", "SEND_TO_BANK_NEXT_DISCLAMER_TEXT": "For at du skal slippe å velge bank hver gang, bruker vi funksjonelle informasjonskapsler som lagrer hvordan du bruker nettsidene og hvilke innstillinger du har gjort." }