Samfunnsansvar

Vi er landsdelsbanken, og vår visjon er For Nord-Norge. Samfunnsansvaret gjenspeiles i alle ledd av vår virksomhet, og vi er opptatt av hvordan vår virksomhet påvirker mennesker, miljø og samfunn. Vi bidrar også til utvikling av landsdelen, blant annet gjennom støtte og sponsing av en rekke lag og foreninger.


Talentstipend

Har du et talent innenfor kultur, idrett, samfunnsutvikling eller innovasjon? Da kan du søke om SpareBank 1 Nord-Norges Talentstipend.