Samfunnsansvar

Vi er et konsern med hjertet i nord, som brenner for verdiskaping og en bærekraftig utvikling i landsdelen.

Søk støtte

Lag, forening og prosjekter kan søke støtte fra Samfunnsløftet.  Les mer

Talentstipend

Samfunnets Talentstipend til unge, nordnorske talenter. Les mer

Skileik i lag

Hvert år peker Samfunnsløftet på et tema det satses ekstra på. Les mer

Bærekraft

Det er viktig for oss å bidra til en bærekraftig utvikling. Les mer

Samfunnsløftet er SpareBank 1 Nord-Norges ordning for å fordele samfunnets utbytte til allmennyttige formål i Nord-Norge. 

Finanstilsynet og Finansdepartementet vurderer i disse dager om og når banker kan gi ut et utbytte, og Finansdepartementet anmoder banker å avvente beslutninger om dette.  Dette gjelder både utbyttet til samfunnet - altså Samfunnsløftet - og eiere av egenkapitalbevis. Inntil denne situasjonen er noe mer avklart, vil ikke nye søknader om støtte fra Samfunnsløftet bli behandlet. 

De som allerede har fått innvilget søknader om støtte fra Samfunnsløftet vil få utbetalt sine midler. Det gjelder også arrangementer som har fått innvilget støtte – men som er avlyst på grunn av koronasituasjonen. Les mer om det her.

10.000 takk for innspillene!

Vi spurte alle i Nord-Norge: Hva er viktig for deg, ditt lokalsamfunn og ditt Nord-Norge? Over 10.000 av dere svarte oss, og vi har samlet alle innspillene i Samfunnsløftet. 


Kunnskapsbanken

På kbnn.no finner du oppdatert kunnskap om Nord-Norge. Sett deg inn i Konjunkturbarometeret, forventningsbarometeret eller aktuelle rapporter. 


I lag får vi ting til å skje!

Det nordnorske samfunnet eier 54 prosent av SpareBank 1 Nord-Norge. Når banken deler ut utbytte får derfor samfunnet sin andel. Hvert år tilbakeføres samfunnsutbytte til hundrevis av ildsjeler i hele landsdelen. Til prosjekter som bygger og utvikler Nord-Norge og gjør det til en enda bedre plass å bo. 

Som kunde bidrar du til en bank der millioner av kroner i utbytte går tilbake til prosjekter der du bor og der dine barn vokser opp.