Investor


Et raskt overblikk

Aksjeinformasjon

Ticker: NONG

Se oppdatert aksjekurs på oslobors.no

Finanskalender      

Kvartalsrapport Q4 2016
15. februar 2017

Kvartalsrapport Q1 2017
5. mai 2017

Se finanskalender

Rating                      

Moody's A1, stable 

Fitch A, stable 


Kvartalsrapport Q3 2016

Nøkkeltall:

  • Resultat før skatt 1199 millioner kroner
  • EK-avkastning: 12,8 %  
  • Ren kjernekapitaldekning 15,1 %
  • Meget god soliditet. Tilfredsstillende likviditet.


Kontaktpersoner

Konsernledelse Sparebank 1 Nord-Norge.

Foto: Marius Fiskum
Rolf Eigil Bygdnes
CFO
+ 47 905 19 774