Kvartalsrapport Q2 2023

 • Resultat før skatt: 1 641 MNOK (995)
 • Egenkapitalavkastning: 16,9 % (10,2 %)
 • Ren kjernekapital: 17,5 % (19,3 %)
 • Kostnadsprosent: 34,5 % (44,7 %)
 • Tap: -27 MNOK (-15)

Årsrapport 2022

 • Årsresultat: 1.851 mill. kroner
 • Egenkapitalavkastning: 11,9 %
 • Kostnadsprosent (kostnader/inntekt): 40,3 %
 • Resultat per egenkapitalbevis: 8,25 kroner
 • Netto inntekter på finansielle eiendeler: 274 mill. kroner
 • Ren kjernekapitaldekning: 17,3 %
 • Avsatt utbytte: 8,20 kroner

Grønt produktrammeverk

I tråd med vår bærekraftsstrategi har vi etablert et grønt produktrammeverk som skal guide oss i våre grønne låneaktiviteter. Vi ønsker med dette rammeverket å bruke vår rolle i samfunnet til å påvirke selskaper og kunder til en omstilling mot et lavutslippssamfunn, jobbe for en mer bærekraftig utlånsportefølje og bidra til et grønnere verdipapirmarked.

Les vårt grønne rammeverk (pdf)
Les Ciceros second opinion på rammeverk (pdf)Fremtidsrettet banksamarbeid på Helgeland

SpareBank 1 Nord-Norge og Helgeland Sparebank etablerer et strategisk og fremtidsrettet samarbeid. SpareBank 1 Nord-Norge blir en langsiktig eier i Helgeland Sparebank med 19,99 % av egenkapitalbevisene.

Helgeland Sparebank kjøper i den sammenheng SpareBank 1 Nord-Norges bankvirksomhet knyttet til filialene på Helgeland. Samtidig trer Helgeland Sparebank inn i SpareBank 1-alliansen ved å bli en del av SamSpar.


Kontaktpersoner

Bengt Olsen
Konserndirektør økonomi og finans
+47 975 89 560
Terje Karlstad
Investorkontakt
+47 411 22 220