Felles resultatpresentasjon 2. kvartal 2024

SpareBank 1 Nord-Norge, Fremtind Forsikring og en rekke andre banker i alliansen inviterer til felles presentasjon av 2. kvartal 2024.

• Tid: Torsdag 8. august 2024 kl. 14.00
• Sted: Grand Hotel, Karl Johans gate 31, Oslo

Vennligst send oss din påmelding til corporateaccess@sb1markets.no.
For ytterligere informasjon, kontakt Terje Karlstad, terje.karlstad@snn.no, +47 411 22 220.

Video placeholder image

Kvartalsrapport Q1 2024

 • Resultat før skatt: 916 MNOK (903)
 • Egenkapitalavkastning: 17,8 % (19,1 %)
 • Ren kjernekapital: 16,6 % (17,3 %)
 • Kostnadsprosent: 33,9 % (33,2 %)
 • Tap: 36 MNOK (-57)

Årsrapport 2023

 • Årsresultat: 2.548 mill. kroner
 • Egenkapitalavkastning: 16,4 %
 • Kostnadsprosent (kostnader/inntekt): 36,0 %
 • Resultat per egenkapitalbevis: 11,36 kroner
 • Netto inntekter på finansielle eiendeler: 183 mill. kroner
 • Ren kjernekapitaldekning: 17,1 %
 • Avsatt utbytte: 7,00 kroner
kveldssol-snn.jpg


Fremtidsrettet banksamarbeid på Helgeland

SpareBank 1 Nord-Norge og Helgeland Sparebank etablerer et strategisk og fremtidsrettet samarbeid. SpareBank 1 Nord-Norge blir en langsiktig eier i Helgeland Sparebank med 19,99 % av egenkapitalbevisene.

Helgeland Sparebank kjøper i den sammenheng SpareBank 1 Nord-Norges bankvirksomhet knyttet til filialene på Helgeland. Samtidig trer Helgeland Sparebank inn i SpareBank 1-alliansen ved å bli en del av SamSpar.


Kontaktpersoner

Bengt Olsen
Konserndirektør økonomi og finans
+47 975 89 560
Terje Karlstad
Investorkontakt
+47 411 22 220
{ "EMAIL_FIELD_ERROR": "Skriv inn en gyldig e-postadresse.", "CHECKBOX_ERROR": "", "CHECKBOX_GROUP_ERROR": "Velg minst et av alternativene", "DROPDOWN_ERROR": "Gjør et valg i nedtrekkslisten.", "DATE_TO_FROM_ERROR": "Ugyldig dato (eksempel på gyldig dato 31.12.2016).", "RADIO_ERROR": "Velg et alternativ.", "POSTAL_CODE_ERROR": "Skriv inn et gyldig postnummer (4 siffer).", "TEXT_FIELD_ERROR": "Feltet må fylles ut.", "TEXT_FIELD_CONTENTS_ERROR": "Ugyldig verdi.", "ACCOUNT_FIELD_ERROR": "Skriv inn et gyldig kontonummer (11 siffer).", "ORGANISATION_FIELD_ERROR": "Skriv inn et gyldig organisasjonsnummer (9 siffer).", "SSN_ERROR": "Skriv inn et gyldig fødselsnummer (11 siffer).", "PHONE_ERROR": "Skriv inn et gyldig telefonnummer (8 siffer).", "MOBILE_PHONE_NO_ERROR": "Skriv inn et gyldig norsk mobilnummer (8 siffer)", "SEARCH_ALLE": "Alle", "MORE_INFO": "Vis mer informasjon", "RESULT_TYPE_BANK": "Bankkontor", "RESULT_TYPE_ADVISOR": "Rådgiver", "VIEW_IN_MAP": "Vis i kart", "BEFORE_COUNT_TEXT": "Du har", "AFTER_COUNT_TEXT": "oppgave som venter på deg", "AFTER_COUNT_TEXT_PLURAL": "oppgaver som venter på deg", "MINE_OPPGAVER_LINK_TEXT": "Sjekk mine oppgaver", "MINE_OPPGAVER_CLOSE_TEXT": "Ikke nå", "MINE_OPPGAVER_COUNT_TEXT": "en", "FORM_ERROR_LABEL":"Feil i skjema ", "FORM_SUCCESS_LABEL":"Takk for din henvendelse", "TEXT_FIELD_LENGTH_ERROR":"TEXT_FIELD_LENGTH_ERROR", "TEXTAREA_FIELD_LENGTH_ERROR":"Maks 2000 tegn", "NUMBER_ERROR": "Du kan kun skrive inn tall.", "SEC_BLOCKER_DROPDOWN_DEFAULT": "Velg land", "GLOBAL_SEARCH_NO_RESULT_TEXT": "Ingen treff på", "GLOBAL_SEARCH_FACET_LABEL": "Vis treff for", "MODAL_CLOSE": "Lukk", "SEND_TO_BANK_BEFORE_INFO_TEXT": "Vil du komme rett til", "SEND_TO_BANK_AFTER_INFO_TEXT": "neste gang?", "SEND_TO_BANK_NEXT_BUTTON_TEXT": "Ja, husk banken min", "SEND_TO_BANK_CANCEL_BUTTON_TEXT": "Nei, ikke nå", "SEND_TO_BANK_NEXT_DISCLAMER_TEXT": "For at du skal slippe å velge bank hver gang, bruker vi funksjonelle informasjonskapsler som lagrer hvordan du bruker nettsidene og hvilke innstillinger du har gjort." }