Investor


Et raskt overblikk

Aksjeinformasjon

Ticker: NONG

Se oppdatert aksjekurs på oslobors.no

Finanskalender      

Kvartalsrapport Q2 2017
9. august 2017

Kvartalsrapport Q3 2017
27. oktober 2017

Se finanskalender

Rating                      

Moody's A1, stable 

Fitch A, stable 


SNN Alta

Kvartalsrapport Q1 2017

  • Resultat før skatt: 391 mill kr (344 mill kr)
  • EK-avkastning: 11,6 % (11,0 %)
  • Reduserte kostnader: - 1,2 % sammenlignet med gjennomsnittlig kvartalskostnad 2016
  • Moderate utlånstap: 44 mill kr (24 mill kr), 64 mill kr i 4. kvartal 2016
  • Ren kjernekapitaldekning: 15,3 % (13,8 %)


Kontaktpersoner

Konsernledelse Sparebank 1 Nord-Norge.

Foto: Marius Fiskum
Rolf Eigil Bygdnes
CFO
+ 47 905 19 774