Investor


Et raskt overblikk

Aksjeinformasjon

Ticker: NONG

Se oppdatert aksjekurs på oslobors.no

Finanskalender      

Kvartalsrapport Q2
11. august 2016

Kvartalsrapport Q3
28. oktober 2016

Se finanskalender

Rating                      

Moody's A1, stable 

Fitch A, stable 


Kvartalsrapport Q2 2016

Nøkkeltall:

  • Resultat før skatt 768 millioner kroner
  • EK-avkastning: 12,4 %  
  • Ren kjernekapitaldekning 14,2 %
  • Meget god soliditet. Tilfredsstillende likviditet.


Kontaktpersoner

Konsernledelse Sparebank 1 Nord-Norge.

Foto: Marius Fiskum
Rolf Eigil Bygdnes
CFO
+ 47 905 19 774