Investor


Et raskt overblikk

Aksjeinformasjon

Ticker: NONG

Se oppdatert aksjekurs på oslobors.no

Finanskalender      

Kvartalsrapport Q4 2016
15. februar 2017

Kvartalsrapport Q1 2017
5. mai 2017

Se finanskalender

Rating                      

Moody's A1, stable 

Fitch A, stable 


Kvartalsrapport Q4 2016

  • Resultat før skatt: 1 544 mill kr (1 033 mill)
  • EK-avkastning: 12,0 % (9,1 %)
  • Reduserte kostnader: - 2,4 % sammenlignet med 2015 (eks. omstillingskostnader)
  • Moderate utlånstap: 213 mill kr (200 mill), 64 mill kr i 4. kvartal
  • Utbytte: Foreslått kontantutbytte kr 3,45 per EK-bevis (kr. 2,00)
  • Ren kjernekapitaldekning: 15,0 % (13,9 %). Konsernet har nådd kapitalmålet på
    14,5 %


Kontaktpersoner

Konsernledelse Sparebank 1 Nord-Norge.

Foto: Marius Fiskum
Rolf Eigil Bygdnes
CFO
+ 47 905 19 774