bilde av et naust i nord-norge

Årsrapport 2023

 • Årsresultat: 2.548 mill. kroner
 • Egenkapitalavkastning: 16,4 %
 • Kostnadsprosent (kostnader/inntekt): 36,0 %
 • Resultat per egenkapitalbevis: 11,36 kroner
 • Netto inntekter på finansielle eiendeler: 183 mill. kroner
 • Ren kjernekapitaldekning: 17,1 %
 • Avsatt utbytte: 7,00 kroner

Kvartalsrapport Q4 2023

 • Resultat før skatt: 3 273 MNOK (2 364)
 • Egenkapitalavkastning: 16,4 % (11,9 %)
 • Ren kjernekapital: 17,1 % (17,3 %)
 • Kostnadsprosent: 36,0 % (40,3 %)
 • Tap: 116 MNOK (63)

Grønt produktrammeverk

I tråd med vår bærekraftsstrategi har vi etablert et grønt produktrammeverk som skal guide oss i våre grønne låneaktiviteter. Vi ønsker med dette rammeverket å bruke vår rolle i samfunnet til å påvirke selskaper og kunder til en omstilling mot et lavutslippssamfunn, jobbe for en mer bærekraftig utlånsportefølje og bidra til et grønnere verdipapirmarked.

Les vårt grønne rammeverk (pdf)
Les Ciceros second opinion på rammeverk (pdf)Fremtidsrettet banksamarbeid på Helgeland

SpareBank 1 Nord-Norge og Helgeland Sparebank etablerer et strategisk og fremtidsrettet samarbeid. SpareBank 1 Nord-Norge blir en langsiktig eier i Helgeland Sparebank med 19,99 % av egenkapitalbevisene.

Helgeland Sparebank kjøper i den sammenheng SpareBank 1 Nord-Norges bankvirksomhet knyttet til filialene på Helgeland. Samtidig trer Helgeland Sparebank inn i SpareBank 1-alliansen ved å bli en del av SamSpar.


Kontaktpersoner

Bengt Olsen
Konserndirektør økonomi og finans
+47 975 89 560
Terje Karlstad
Investorkontakt
+47 411 22 220
{ "EMAIL_FIELD_ERROR": "Skriv inn en gyldig e-postadresse.", "CHECKBOX_ERROR": "", "CHECKBOX_GROUP_ERROR": "Velg minst et av alternativene", "DROPDOWN_ERROR": "Gjør et valg i nedtrekkslisten.", "DATE_TO_FROM_ERROR": "Ugyldig dato (eksempel på gyldig dato 31.12.2016).", "RADIO_ERROR": "Velg et alternativ.", "POSTAL_CODE_ERROR": "Skriv inn et gyldig postnummer (4 siffer).", "TEXT_FIELD_ERROR": "Feltet må fylles ut.", "TEXT_FIELD_CONTENTS_ERROR": "Ugyldig verdi.", "ACCOUNT_FIELD_ERROR": "Skriv inn et gyldig kontonummer (11 siffer).", "ORGANISATION_FIELD_ERROR": "Skriv inn et gyldig organisasjonsnummer (9 siffer).", "SSN_ERROR": "Skriv inn et gyldig fødselsnummer (11 siffer).", "PHONE_ERROR": "Skriv inn et gyldig telefonnummer (8 siffer).", "MOBILE_PHONE_NO_ERROR": "Skriv inn et gyldig norsk mobilnummer (8 siffer)", "SEARCH_ALLE": "Alle", "MORE_INFO": "Vis mer informasjon", "RESULT_TYPE_BANK": "Bankkontor", "RESULT_TYPE_ADVISOR": "Rådgiver", "VIEW_IN_MAP": "Vis i kart", "BEFORE_COUNT_TEXT": "Du har", "AFTER_COUNT_TEXT": "oppgave som venter på deg", "AFTER_COUNT_TEXT_PLURAL": "oppgaver som venter på deg", "MINE_OPPGAVER_LINK_TEXT": "Sjekk mine oppgaver", "MINE_OPPGAVER_CLOSE_TEXT": "Ikke nå", "MINE_OPPGAVER_COUNT_TEXT": "en", "FORM_ERROR_LABEL":"Feil i skjema ", "FORM_SUCCESS_LABEL":"Takk for din henvendelse", "TEXT_FIELD_LENGTH_ERROR":"TEXT_FIELD_LENGTH_ERROR", "TEXTAREA_FIELD_LENGTH_ERROR":"Maks 2000 tegn", "NUMBER_ERROR": "Du kan kun skrive inn tall.", "SEC_BLOCKER_DROPDOWN_DEFAULT": "Velg land", "GLOBAL_SEARCH_NO_RESULT_TEXT": "Ingen treff på", "GLOBAL_SEARCH_FACET_LABEL": "Vis treff for", "MODAL_CLOSE": "Lukk", "SEND_TO_BANK_BEFORE_INFO_TEXT": "Vil du komme rett til", "SEND_TO_BANK_AFTER_INFO_TEXT": "neste gang?", "SEND_TO_BANK_NEXT_BUTTON_TEXT": "Ja, husk banken min", "SEND_TO_BANK_CANCEL_BUTTON_TEXT": "Nei, ikke nå", "SEND_TO_BANK_NEXT_DISCLAMER_TEXT": "For at du skal slippe å velge bank hver gang, bruker vi funksjonelle informasjonskapsler som lagrer hvordan du bruker nettsidene og hvilke innstillinger du har gjort." }