Investor

Presentasjon av foreløpig regnskap 2017

Tirsdag 13. februar kl. 17.00 ble det avholdt investorpresentasjon av konsernsjef Jan-Frode Janson og konserndirektør for finans Rolf Eigil Bygdnes.


Et raskt overblikk

Aksjeinformasjon

Ticker: NONG

Se oppdatert aksjekurs på oslobors.no

Finanskalender      

Foreløpig årsregnskap for 2017
Fremskyndet fra 9. februar 2018 til 8. februar kl. 20.00.

Representantskapsmøte
22. mars 2018

Se finanskalender

Rating                      

Moody's A1, negative

Fitch A, stable 

Kvartalsrapport Q4 2017

  • Resultat før skatt: 1.764 mill kr (1.544 mill kr)
  • EK-avkastning: 12,9 % (12.0 %) 4Q ISO: 14,1 %
  • Kostnadsprosent K/I: 41,2 % (42,9%)
  • Moderate utlånstap: 184 mill kr (213 mill kr)
  • Ren kjernekapitaldekning: 14,9 % (15,0 %)
  • Foreslått kontantutbytte 4,00 kr per EK-bevis (3,45)

Last ned rapporten (pdf)
Last ned presentasjonen (pdf)


Kontaktpersoner

Rolf Eigil Bygdnes
CFO
+ 47 905 19 774