Om banken

SpareBank 1 Nord-Norge er landsdelens egen bank.


Om SpareBank 1 Nord-Norge

SpareBank 1 Nord-Norge har vokst i takt med utviklingen av lokalsamfunnene og landsdelen. Mens Nord-Norge i det nye århundret har framtidsrettede næringer som spenner fra havbruk og fiskeri, til høyteknologi og reiseliv, er vi blitt et moderne finanshus som ved utgangen av 1. kvartal 2017 hadde en forvaltningskapital på 92 milliarder kroner. 

Alle banktjenester
Hos oss får du utført alle banktjenester. Dette inkluderer betaling, sparing, lån og forsikring. 

God tilgjengelighet
Vi er lett tilgjengelig med 38 kontorer i 36 kommuner i landsdelen, inkludert Svalbard. I tillegg finner du oss selvsagt på nett og mobil.

Ca. 270 000 personkunder og ca. 33 000 bedriftskunder (inkludert offentlig sektor, lag og foreninger) har valgt oss som sin bankforbindelse. 

Nøkkeltall

  • Brutto utlån inkludert formidlingslån: 97,3 milliarder kroner
  • Innskudd: 54,3 milliarder kroner
  • Legal Entity Identifier (LEI): 549300SXM92LQ05OJQ76
  • Rating: A1, stable (Moody's  Investors Service) og A, stable (Fitch Ratings)