Om banken

SpareBank 1 Nord-Norge er landsdelens egen bank.


Om SpareBank 1 Nord-Norge

SpareBank 1 Nord-Norge har vokst i takt med utviklingen av lokalsamfunnene og landsdelen. Mens Nord-Norge i det nye århundret har framtidsrettede næringer som spenner fra havbruk og fiskeri, til høyteknologi og reiseliv, er vi blitt et moderne finanshus som ved utgangen av 3. kvartal 2018 hadde en forvaltningskapital på 103,7 milliarder kroner. 

Alle banktjenester
Hos oss får du utført alle banktjenester. Dette inkluderer betaling, sparing, lån og forsikring. 

God tilgjengelighet
Vi har 38 kontorer i 36 kommuner i landsdelen, inkludert Svalbard. I tillegg finner du oss selvsagt på nett og mobil.

Ca. 350 000 personkunder og ca. 40 000 bedriftskunder (inkludert offentlig sektor, lag og foreninger) har valgt oss som sin bankforbindelse.