Om banken

SpareBank 1 Nord-Norge er landsdelens egen bank.


Om SpareBank 1 Nord-Norge

SpareBank 1 Nord-Norge har vokst i takt med utviklingen av lokalsamfunnene og landsdelen. Mens Nord-Norge i det nye århundret har framtidsrettede næringer som spenner fra havbruk og fiskeri, til høyteknologi og reiseliv, er vi blitt et moderne finanshus.

Alle banktjenester
Hos oss får du utført alle banktjenester. Dette inkluderer betaling, sparing, lån og forsikring. 

God tilgjengelighet
Vi har 38 kontorer i 36 kommuner i landsdelen, inkludert Svalbard. I tillegg finner du oss selvsagt på nett og mobil.