Obligasjoner

Gjennom vårt meglerbord i SNN Markets har du kort vei til kjøp og salg av obligasjoner.

Personlig kontakt for handel, rådgivning og oppfølging.
Vi har lang og bred erfaring fra obligasjonsmarkedet.
Vi tilbyr handel i et bredt utvalg selskaper i ulike bransjer.

Vi gir deg gjerne gode råd 

Det lønner seg å snakke med en av våre meglere før du investerer. Vi har god kunnskap og lang erfaring med obligasjonsmarkedet og hvilke forhold du som investor bør ta hensyn til. Meglerne våre hjelper deg å ta de best egnede investeringsbeslutningene, tilpasset dine ønsker og behov.


Vi kan bistå med kjøp og salg av

  • Ansvarlige lån og fondsobligasjoner (hybridkapital) i norske banker
  • Norsk senior industri (high yield)
  • Enkelte industriobligasjoner i utenlandsk valuta