Digitale tjenester

Vi leverer forretningssystemer som automatiserer og effektiviserer små og store selskaper i hele Nord-Norge.  

Behovsavklaring sammen med kunden
Mulighet for å integrere mot en rekke fagsystemer
Mulighet for spesialtilpassede bransjeløsninger

Jeg ønsker å gjøre litt av regnskapet selv

 • Tilgjengelig på alle typer enheter
 • Passer for alle små og mellomstore virksomheter
 • Tilgjengelig kompetanse når jeg trenger rådgiving

Jeg ønsker min egen forretningsløsning

 • Passer alle typer virksomheter
 • Løsningen er tilgjengelig fra alle typer enheter
 • Høye krav til teknologisk plattform og sikkerhet
 • Kompetanse på support og implementering i Nord-Norge

Jeg ønsker å outsource hele regnskapet

 • Passer alle typer virksomheter
 • Attestering av faktura på web eller mobil
 • Smart håndtering av reiseregning og utlegg
 • Oppdatert beslutningsgrunnlag med intuitive rapporter på web
 • Behovsprøvd løsning for den enkelte kunde
 • Bred erfaring med flere forskjellige økonomi og ERP-løsninger

Visma.net ERP – For kunder med høye krav til automatisering, integrasjoner og sikkerhet

Visma.net ERP er en komplett ERP i skyen. Tjenesten er født i skyen og hver eneste kodelinje er skrevet fra start med dette i tankene.Ved å utvikle og videreutvikle tjenesten har Visma fokus på følgende områder:

 • Fremtid
 • Automasjon
 • Tidsstyring
 • Avvikshåndtering
 • Hendelserapportering
 • Mobil

Hva er Visma.net ERP?

Systemet er utviklet for å støtte fremtidens arbeidsprosesser. Det innebærer også at fortidens arbeidsprosesser ikke er gitt så mye oppmerksomhet.

Der tradisjonelle ERP-systemer er laget for å støtte raskest mulig inntasting
av data, er Visma.net laget for å motta data elektronisk og behandle disse. Ved
hjelp av tidsstyrte rutiner håndteres store mengder data automatisk. Når det
skjer avvik så skal disse håndteres og hendelser skal rapporteres videre.

Visma.net ERP kommuniserer med bank og offentlige myndigheter. Denne kommunikasjonen gjør at man også kan automatisere rutiner som for eksempel inn- og utbetalinger via banken, rapportering til myndigheter og fakturahåndtering automatiseres.

Det finnes en rekke tjenester som forenkler og effektiviserer arbeidsdagen til alle ansatte. Hver enkelt ansatt blir integrert i økosystemet med tilgang til en rekke smarte applikasjoner som gjør arbeidshverdagen enklere. Data trengs ikke tastes to ganger. Tjenestene skal være integrerte og snakke sammen. Vi mener at om man kan gjøre en del av en prosess eller hele prosessen fra mobil, skal man ha mulighet til det.

Visma.net ERP passer for virksomheter med komplekse behov innen finans, integrasjon, logistikk og prosjekt.

Mange av forretningsløsningene i markedet i dag har ofte én styrke. Enten det er finans, logistikk eller prosjekt. Med Visma.net så får du alt dette i en og samme løsning. Visma.net ERP har et åpent grensesnitt som gjør det mulig for deg å integrere løsningene, og det er her den reelle verdien ligger for deg som bedrift. Det er først når alle løsningene er integrerte at du har mulighet til oppnåelse av full digitalisering.

Last ned dokumnt om hvordan Visma effektiviserer dine prosesser.

 

Tjenestene leveres av SpareBank 1 Regnskapshuset Nord-Norge, et datterselskap av SpareBank 1 Nord-Norge.


Kontakt oss

Telefon
416 09 999 eller
915 02244

Våre kontorer
Finn ditt regnskapshus