Økonomisystemer

Vi leverer økonomisystemer til små og mellomstore virksomheter i hele Nord-Norge. 

Vi bruker vår faglige kompetanse for å finne den best tilpassede forretningsløsningen for din virksomhet.

Behovsavklaring sammen med kunden
Mulighet for å integrere mot en rekke fagsystemer
Mulighet for spesialtilpassede bransjeløsninger

Visma Business

 • Bred funksjonalitet og høy brukervennlighet
 • Forenkler og automatiserer drift og økonomistyring
 • Brede integrasjonsmuligheter

Passer for:

 • Små og store selskaper i alle bransjer

Visma.net ERP

 • Fleksibelt, komplett og skybasert ERP-system som automatiserer manuelle prosesser
 • Håndterer komplekse, repetitive administrasjonsoppgaver
Passer for:
 • Større bedrifter som ønsker reduserte kostnader og sterkere vekst

Poweroffice GO

 • Enkelt i bruk
 • Det går av seg selv
 • Sømløs samhandling
 • Enkle og intuitive rapporter

Passer for:

 • Virksomheter som ønsker å gjøre deler av regnskapet selv

Duett

 • Ledende på landbruksregnskap
 • Direkte integrert med Landbrukets dataflyt, slikt at avregningene dine hentes ferdig kontert

 

 

Jeg ønsker å gjøre litt av regnskapet selv

 • Tilgjengelig på alle typer enheter
 • Passer for alle små og mellomstore virksomheter
 • Tilgjengelig kompetanse når jeg trenger rådgiving

Jeg ønsker min egen forretningsløsning

 • Passer alle typer virksomheter
 • Løsningen er tilgjengelig fra alle typer enheter
 • Høye krav til teknologisk plattform og sikkerhet
 • Kompetanse på support og implementering i Nord-Norge

Jeg ønsker å outsource hele regnskapet

 • Passer alle typer virksomheter
 • Attestering av faktura på web eller mobil
 • Smart håndtering av reiseregning og utlegg
 • Oppdatert beslutningsgrunnlag med intuitive rapporter på web
 • Behovsprøvd løsning for den enkelte kunde
 • Bred erfaring med flere forskjellige økonomi og ERP-løsninger
vismanet

Visma.net ERP – For kunder med høye krav til automatisering, integrasjoner og sikkerhet

Visma.net ERP er en komplett ERP i skyen. Tjenesten er født i skyen og hver eneste kodelinje er skrevet fra start med dette i tankene.Ved å utvikle og videreutvikle tjenesten har Visma fokus på følgende områder:

 • Fremtid
 • Automasjon
 • Tidsstyring
 • Avvikshåndtering
 • Hendelserapportering
 • Mobil

Hva er Visma.net ERP?

Systemet er utviklet for å støtte fremtidens arbeidsprosesser. Det innebærer også at fortidens arbeidsprosesser ikke er gitt så mye oppmerksomhet.

Der tradisjonelle ERP-systemer er laget for å støtte raskest mulig inntasting
av data, er Visma.net laget for å motta data elektronisk og behandle disse. Ved
hjelp av tidsstyrte rutiner håndteres store mengder data automatisk. Når det
skjer avvik så skal disse håndteres og hendelser skal rapporteres videre.

Visma.net ERP kommuniserer med bank og offentlige myndigheter. Denne kommunikasjonen gjør at man også kan automatisere rutiner som for eksempel inn- og utbetalinger via banken, rapportering til myndigheter og fakturahåndtering automatiseres.

Det finnes en rekke tjenester som forenkler og effektiviserer arbeidsdagen til alle ansatte. Hver enkelt ansatt blir integrert i økosystemet med tilgang til en rekke smarte applikasjoner som gjør arbeidshverdagen enklere. Data trengs ikke tastes to ganger. Tjenestene skal være integrerte og snakke sammen. Vi mener at om man kan gjøre en del av en prosess eller hele prosessen fra mobil, skal man ha mulighet til det.

Visma.net ERP passer for virksomheter med komplekse behov innen finans, integrasjon, logistikk og prosjekt.

Mange av forretningsløsningene i markedet i dag har ofte én styrke. Enten det er finans, logistikk eller prosjekt. Med Visma.net så får du alt dette i en og samme løsning. Visma.net ERP har et åpent grensesnitt som gjør det mulig for deg å integrere løsningene, og det er her den reelle verdien ligger for deg som bedrift. Det er først når alle løsningene er integrerte at du har mulighet til oppnåelse av full digitalisering.

Last ned dokumnt om hvordan Visma effektiviserer dine prosesser.

 

Tjenestene leveres av SpareBank 1 Regnskapshuset Nord-Norge, et datterselskap av SpareBank 1 Nord-Norge.


Kontakt oss

Telefon
416 09 999 eller
915 02244

Våre kontorer
Finn ditt regnskapshus

{ "EMAIL_FIELD_ERROR": "Skriv inn en gyldig e-postadresse.", "CHECKBOX_ERROR": "", "CHECKBOX_GROUP_ERROR": "Velg minst et av alternativene", "DROPDOWN_ERROR": "Gjør et valg i nedtrekkslisten.", "DATE_TO_FROM_ERROR": "Ugyldig dato (eksempel på gyldig dato 31.12.2016).", "RADIO_ERROR": "Velg et alternativ.", "POSTAL_CODE_ERROR": "Skriv inn et gyldig postnummer (4 siffer).", "TEXT_FIELD_ERROR": "Feltet må fylles ut.", "TEXT_FIELD_CONTENTS_ERROR": "Ugyldig verdi.", "ACCOUNT_FIELD_ERROR": "Skriv inn et gyldig kontonummer (11 siffer).", "ORGANISATION_FIELD_ERROR": "Skriv inn et gyldig organisasjonsnummer (9 siffer).", "SSN_ERROR": "Skriv inn et gyldig fødselsnummer (11 siffer).", "PHONE_ERROR": "Skriv inn et gyldig telefonnummer (8 siffer).", "MOBILE_PHONE_NO_ERROR": "Skriv inn et gyldig norsk mobilnummer (8 siffer)", "SEARCH_ALLE": "Alle", "MORE_INFO": "Vis mer informasjon", "RESULT_TYPE_BANK": "Bankkontor", "RESULT_TYPE_ADVISOR": "Rådgiver", "VIEW_IN_MAP": "Vis i kart", "BEFORE_COUNT_TEXT": "Du har", "AFTER_COUNT_TEXT": "oppgave som venter på deg", "AFTER_COUNT_TEXT_PLURAL": "oppgaver som venter på deg", "MINE_OPPGAVER_LINK_TEXT": "Sjekk mine oppgaver", "MINE_OPPGAVER_CLOSE_TEXT": "Ikke nå", "MINE_OPPGAVER_COUNT_TEXT": "en", "FORM_ERROR_LABEL":"Feil i skjema ", "FORM_SUCCESS_LABEL":"Takk for din henvendelse", "TEXT_FIELD_LENGTH_ERROR":"TEXT_FIELD_LENGTH_ERROR", "TEXTAREA_FIELD_LENGTH_ERROR":"Maks 2000 tegn", "NUMBER_ERROR": "Du kan kun skrive inn tall.", "SEC_BLOCKER_DROPDOWN_DEFAULT": "Velg land", "GLOBAL_SEARCH_NO_RESULT_TEXT": "Ingen treff på", "GLOBAL_SEARCH_FACET_LABEL": "Vis treff for", "MODAL_CLOSE": "Lukk", "SEND_TO_BANK_BEFORE_INFO_TEXT": "Vil du komme rett til", "SEND_TO_BANK_AFTER_INFO_TEXT": "neste gang?", "SEND_TO_BANK_NEXT_BUTTON_TEXT": "Ja, husk banken min", "SEND_TO_BANK_CANCEL_BUTTON_TEXT": "Nei, ikke nå", "SEND_TO_BANK_NEXT_DISCLAMER_TEXT": "For at du skal slippe å velge bank hver gang, bruker vi funksjonelle informasjonskapsler som lagrer hvordan du bruker nettsidene og hvilke innstillinger du har gjort." }