Ansatte og ansettelser

Systemer og rutiner skaper orden og forutsigbarhet. Vi hjelper deg å være bedre rustet for gode og onde dager som arbeidsgiver.

Du får hjelp med det praktiske når du skal ansette nye folk.
Du får hjelp med spørsmål om lønn, fravær og ansattes rettigheter og plikter.
Du får hjelp ved endringer eller avslutning av arbeidsforhold.

Andre tjenester innen lønn og personal

Tjenestene leveres av SpareBank 1 Regnskapshuset Nord-Norge, et datterselskap av SpareBank 1 Nord-Norge.

Lønn og utlegg
Få tilgang på systemer som gjør det enkelt å finne ut hva du skal betale ut i lønn og godtgjørelse.
Pensjon og forsikringsordninger
Noen pensjons- og forsikringsprodukter er bedriften pålagt å tilby sine ansatte. Andre produkter er goder for at de ansatte skal være trygge og fornøyde.

Kontakt oss

Telefon
416 09 999 eller
915 02244

Våre kontorer
Finn ditt regnskapshus