Ansatte og ansettelser

Systemer og rutiner skaper orden og forutsigbarhet. Vi hjelper deg å være bedre rustet for gode og onde dager som arbeidsgiver.

Du får hjelp med det praktiske når du skal ansette nye folk.
Du får hjelp med spørsmål om lønn, fravær og ansattes rettigheter og plikter.
Du får hjelp ved endringer eller avslutning av arbeidsforhold.


Kontakt oss

Telefon
416 09 999 eller
915 02244

Våre kontorer
Finn ditt regnskapshus