Åpenhetsloven

Denne loven har til formål å fremme respekt for grunnleggende menneskerettigheter og anstendig arbeidsforhold ved produksjon av varer og tjenester.

blomster og grønt gress.foto

Loven skal sikre at samfunnet kan få informasjon om hvordan bedrifter jobber med å forhindre og håndtere eventuelle brudd på grunnleggende menneskerettigheter eller anstendig arbeidsforhold i sin verdikjede.

Loven gjelder for SpareBank 1 Nord-Norge og for våre kunder som omfattes av regnskapsloven § 1-5, eller som overskrider grensene for to av de tre følgende: salgsinntekter over 70 millioner kroner, balansesum 35 millioner kroner og gjennomsnittlig antall ansatte på over 50 årsverk.


Bedriftene må forholde seg til tre nye plikter etter loven:

  • Gjennomføre aktsomhetsvurderinger i tråd med OECDs Retningslinjer for flernasjonale selskaper og FNs veiledende prinsipper for næringsliv og menneskerettigheter. Disse aktsomhetsvurderingene skal omfatte både egen virksomhet og hele leverandørkjeden og må utføres regelmessig.  
  • Offentliggjøre en redegjørelse for aktsomhetsvurderingene. Redegjørelsen skal gjøres lett
    tilgjengelig på virksomhetens nettside offentliggjøres innen 30. juni hvert år (første gang innen 30 juni 2023)
  • Overholde informasjonsplikt og tilgjengeliggjøre informasjon til interessenter om hvordan virksomheten håndterer faktiske og potensielle negative konsekvenser for menneskerettigheter og anstendige arbeidsforhold i sin leverandørkjede. 

Vil du vite mer om hvordan vi jobber med å forhindre brudd på menneskerettigheter og anstendige arbeidsforhold? Se vår årsrapport, side 18.

Her finner du også våre retningslinjer for arbeid med våre leverandører.


Har du spørsmål til hvordan vi arbeider med aktsomhetsvurderinger, kan du sende oss en henvendelse her.

Ikke del sensitive personopplysninger hvis du kontakter oss på e-post.

{ "EMAIL_FIELD_ERROR": "Skriv inn en gyldig e-postadresse.", "CHECKBOX_ERROR": "", "CHECKBOX_GROUP_ERROR": "Velg minst et av alternativene", "DROPDOWN_ERROR": "Gjør et valg i nedtrekkslisten.", "DATE_TO_FROM_ERROR": "Ugyldig dato (eksempel på gyldig dato 31.12.2016).", "RADIO_ERROR": "Velg et alternativ.", "POSTAL_CODE_ERROR": "Skriv inn et gyldig postnummer (4 siffer).", "TEXT_FIELD_ERROR": "Feltet må fylles ut.", "TEXT_FIELD_CONTENTS_ERROR": "Ugyldig verdi.", "ACCOUNT_FIELD_ERROR": "Skriv inn et gyldig kontonummer (11 siffer).", "ORGANISATION_FIELD_ERROR": "Skriv inn et gyldig organisasjonsnummer (9 siffer).", "SSN_ERROR": "Skriv inn et gyldig fødselsnummer (11 siffer).", "PHONE_ERROR": "Skriv inn et gyldig telefonnummer (8 siffer).", "MOBILE_PHONE_NO_ERROR": "Skriv inn et gyldig norsk mobilnummer (8 siffer)", "SEARCH_ALLE": "Alle", "MORE_INFO": "Vis mer informasjon", "RESULT_TYPE_BANK": "Bankkontor", "RESULT_TYPE_ADVISOR": "Rådgiver", "VIEW_IN_MAP": "Vis i kart", "BEFORE_COUNT_TEXT": "Du har", "AFTER_COUNT_TEXT": "oppgave som venter på deg", "AFTER_COUNT_TEXT_PLURAL": "oppgaver som venter på deg", "MINE_OPPGAVER_LINK_TEXT": "Sjekk mine oppgaver", "MINE_OPPGAVER_CLOSE_TEXT": "Ikke nå", "MINE_OPPGAVER_COUNT_TEXT": "en", "FORM_ERROR_LABEL":"Feil i skjema ", "FORM_SUCCESS_LABEL":"Takk for din henvendelse", "TEXT_FIELD_LENGTH_ERROR":"TEXT_FIELD_LENGTH_ERROR", "TEXTAREA_FIELD_LENGTH_ERROR":"Maks 2000 tegn", "NUMBER_ERROR": "Du kan kun skrive inn tall.", "SEC_BLOCKER_DROPDOWN_DEFAULT": "Velg land", "GLOBAL_SEARCH_NO_RESULT_TEXT": "Ingen treff på", "GLOBAL_SEARCH_FACET_LABEL": "Vis treff for", "MODAL_CLOSE": "Lukk", "SEND_TO_BANK_BEFORE_INFO_TEXT": "Vil du komme rett til", "SEND_TO_BANK_AFTER_INFO_TEXT": "neste gang?", "SEND_TO_BANK_NEXT_BUTTON_TEXT": "Ja, husk banken min", "SEND_TO_BANK_CANCEL_BUTTON_TEXT": "Nei, ikke nå", "SEND_TO_BANK_NEXT_DISCLAMER_TEXT": "For at du skal slippe å velge bank hver gang, bruker vi funksjonelle informasjonskapsler som lagrer hvordan du bruker nettsidene og hvilke innstillinger du har gjort." }