RISK-regulering

For å unngå dobbeltbeskatning av selskapet og aksje-/egenkapitalbeviseierne, ble den skattemessige inngangsverdi for norske eiere av aksjer og egenkapitalbevis regulert frem til 1.1.2007. 

Denne reguleringen skjedde i henhold til RISK-reglene ved at anskaffelseskosten for grunnfondsbeviset ble justert for endringer i selskapets beskattede egenkapital for den aktuelle eierperiode. RISK-beløpet for SpareBank 1 Nord-Norges egenkapitalbevis har de senere år vært som følger:

2003 0,24
2004 0,01
2005 4,17
2006 -3,73

Som følge av endringer i skatteloven fastsettes ikke RISK-beløp etter 1.1.2007.