Rekrutteringsprosessen

Skal du søke på jobb hos oss? Her finner du nyttig informasjon om rekrutteringsprosessen.

Ledige stillinger i SpareBank 1 Nord-Norge annonseres på våre nettsider, NAV og finn.no. I tillegg bruker vi sosiale medier som LinkedIn og aktivt søk.

Når søknadsfristen har gått ut, vurderer vi alle søknader og inviterer noen kandidater til intervju. Vi kjører 1-2 intervjuer, og bruker testverktøyet Cut-e. Vil du vite mer om testverktøyet og kanskje prøve deg på noen spørsmål? 
Klikk her for å prøve Cut-e

Intervjuer

Det er like viktig at du velger riktig arbeidsgiver, som at vi velger riktig medarbeider. Det er derfor fint om du forbereder deg til intervjuet ved å skaffe deg informasjon om SpareBank 1 Nord-Norge og avdelingen du har søkt jobb i. Intervjuet tar normalt 1,5 timer, og som regel vil leder gjennomføre dette intervjuet sammen med rekrutteringsansvarlig. Intervjuet består av 3 deler: presentasjon om oss, presentasjon av stillingen, og presentasjon av kandidaten der også testene du har tatt blir brukt som samtaleverktøy. Du vil få god anledning til å stille spørsmål til oss. 

Ta med kopi av vitnemål og attester når du møter til intervju. Forbered gjerne referanser før intervjuet.

Beslutning

Når intervjuene er over blir kandidatene vurdert. Den vi tror passer best til stillingen får et jobbtilbud. Du hører også fra oss hvis du ikke får tilbud. Når vi har bestemt oss for å tilby deg stillingen, sjekker vi referansene du har oppgitt. Vi kontakter aldri dine referanser uten at dette er avklart med deg på forhånd.

Som ansatt i et finanskonsern, er det viktig at du har kontroll på din private økonomi. Vi foretar kredittsjekk, og for enkelte stillinger ber vi om politiattest i henhold til hjemler i lov om finansforetak og lov om forsikringsformidling.