Logo Samfunnsløftet

Samfunnsløftets signatur er for deg som vil vise at
prosjektet har fått støtte fra Samfunnsløftet. Her kan du laste ned signaturen.


Samfunnsløftet er et mangfold av prosjekt. Signaturen er derfor laget for å passe på ulike materialer og flater, enten det er bålpanna i et skianlegg, stolpen på et lekeapparat eller på veggen i fotballhallen. Du kan laste ned signaturen i lavoppløselig format for web eller høyoppløselig format for trykk. 

Signaturen kommer i fire versjoner, men kan også tilpasses til prosjektet eller organisasjonen som får støtte.


Hvilken logo bør jeg velge?

Format Bruksområder
CMYK Trykkfarger: 
CMYK er fargelogo som brukes i de fleste former for trykk på papir. Det vil si annonser, avis, magasiner, postere, brosjyrer etc
PMS Spesialfarger:
PMS er fargelogo som brukes for eksempel ved produksjon av skilt, tekstil, porselen etc
RGB Skjermfarger:
RGB er fargelogo som brukes på nettsider, i annonser, på kino etc.
EPS EPS er vektorisert og er et format som brukes i produksjon som krever høy kvalitet, for eksempel til trykksaker.
Det kreves spesialprogram for å åpne og lage en EPS-fil. Siden vektorer er basert på punkter og planer i stedet for piksler,
kan du endre størrelsen på filen uten at det går ut over oppløsningen.
PDF PDF-filer kan være både lavoppløselig og høyoppløselig. PDF-filer kan åpnes på alle maskiner som har Acrobat Reader
GIF Er et format som brukes på nettsider og på film.

Fargelegg samarbeidet

Samfunnsløftet er samarbeid med klubber, lag, foreninger, stiftelser og andre gode krefter i landsdelen. Dette gode samarbeidet kan gjerne komme til uttrykk også i signaturen. I så fall bruker du en av de to nederste versjonene. Ordet ‘SAMFUNNSLØFTET’ i den øverste linjen bærer da fargen til organisasjonen prosjektet vi støtter, mens ‘SpareBank 1 Nord-Norge’ i den nederste linjen står i svart eller hvitt.

{ "EMAIL_FIELD_ERROR": "Skriv inn en gyldig e-postadresse.", "CHECKBOX_ERROR": "", "CHECKBOX_GROUP_ERROR": "Velg minst et av alternativene", "DROPDOWN_ERROR": "Gjør et valg i nedtrekkslisten.", "DATE_TO_FROM_ERROR": "Ugyldig dato (eksempel på gyldig dato 31.12.2016).", "RADIO_ERROR": "Velg et alternativ.", "POSTAL_CODE_ERROR": "Skriv inn et gyldig postnummer (4 siffer).", "TEXT_FIELD_ERROR": "Feltet må fylles ut.", "TEXT_FIELD_CONTENTS_ERROR": "Ugyldig verdi.", "ACCOUNT_FIELD_ERROR": "Skriv inn et gyldig kontonummer (11 siffer).", "ORGANISATION_FIELD_ERROR": "Skriv inn et gyldig organisasjonsnummer (9 siffer).", "SSN_ERROR": "Skriv inn et gyldig fødselsnummer (11 siffer).", "PHONE_ERROR": "Skriv inn et gyldig telefonnummer (8 siffer).", "MOBILE_PHONE_NO_ERROR": "Skriv inn et gyldig norsk mobilnummer (8 siffer)", "SEARCH_ALLE": "Alle", "MORE_INFO": "Vis mer informasjon", "RESULT_TYPE_BANK": "Bankkontor", "RESULT_TYPE_ADVISOR": "Rådgiver", "VIEW_IN_MAP": "Vis i kart", "BEFORE_COUNT_TEXT": "Du har", "AFTER_COUNT_TEXT": "oppgave som venter på deg", "AFTER_COUNT_TEXT_PLURAL": "oppgaver som venter på deg", "MINE_OPPGAVER_LINK_TEXT": "Sjekk mine oppgaver", "MINE_OPPGAVER_CLOSE_TEXT": "Ikke nå", "MINE_OPPGAVER_COUNT_TEXT": "en", "FORM_ERROR_LABEL":"Feil i skjema ", "FORM_SUCCESS_LABEL":"Takk for din henvendelse", "TEXT_FIELD_LENGTH_ERROR":"TEXT_FIELD_LENGTH_ERROR", "TEXTAREA_FIELD_LENGTH_ERROR":"Maks 2000 tegn", "NUMBER_ERROR": "Du kan kun skrive inn tall.", "SEC_BLOCKER_DROPDOWN_DEFAULT": "Velg land", "GLOBAL_SEARCH_NO_RESULT_TEXT": "Ingen treff på", "GLOBAL_SEARCH_FACET_LABEL": "Vis treff for", "MODAL_CLOSE": "Lukk", "SEND_TO_BANK_BEFORE_INFO_TEXT": "Vil du komme rett til", "SEND_TO_BANK_AFTER_INFO_TEXT": "neste gang?", "SEND_TO_BANK_NEXT_BUTTON_TEXT": "Ja, husk banken min", "SEND_TO_BANK_CANCEL_BUTTON_TEXT": "Nei, ikke nå", "SEND_TO_BANK_NEXT_DISCLAMER_TEXT": "For at du skal slippe å velge bank hver gang, bruker vi funksjonelle informasjonskapsler som lagrer hvordan du bruker nettsidene og hvilke innstillinger du har gjort." }