Vår historie

Over halvparten av SpareBank 1 Nord-Norge er eid av alle oss i Nord-Norge. Og som eier mottar landsdelen den største andelen av overskuddet. Forklaringen på hvorfor det er sånn ligger i vår historie.

Historien vår starter helt tilbake i 1836. Tromsø Sparebank skulle være en bank for folk flest og hadde et tydelig samfunnsansvar. Med tiden dukket det opp sparebanker i alle kommuner i Norge, og i de største byene var det gjerne flere. I 1930 var det hele 627 sparebanker i landet. De ble alle opprettet fordi noen mente at en lokal bank måtte til for å løfte lokalsamfunnet videre

Lokalsamfunnets verdiskaping

De som etablerte sparebankene, gjorde dette med å skyte inn grunnkapitalen som var nødvendig for å få tillatelse til å drive en bank – det vil si å ta imot innskudd og låne ut penger til folk og bedrifter i lokalsamfunnet. Men de gjorde det ikke for egen personlig vinning – de gjorde det til lokalsamfunnets beste. Sparebankene var nemlig «selveiende» – akkurat som en stiftelse. Og et overskudd i sparebanken, kunne bare deles ut til «allmennyttige formål» der hvor kundene bodde.

Den grunnleggende idé for sparebankvesenet i alle land var at de skulle være til hjelp til selvhjelp. Det kommer tydelig fram i de første planene for sparebankene. De begynte ofte slik:

"Denne innretnings formål er å motta penger av personer av begge kjønn, i særdeleshet av arbeids-og tjenestefolk, og gjøre de mottagne summer fruktbringende for eieren ved beregning av renter og ved å legge rentene til kapitalen."

Fusjonsbølgen

Fusjonsbølgen startet for alvor i 1960 årene. For sparebankene i Nord-Norge var det de største som ledet an. Tromsø Sparebank fusjonerte i perioden 1963-1984 med ti sparebanker i Troms og Finnmark. Tromsøsundets Sparebank slo seg først sammen med fire sparebanker i Tromsø og etablerte i 1980 Sparebanken Nord sammen med ni andre sparebanker i Troms og Finnmark. I Nordland hadde Alstadhaug Sparebank, Bodø Sparebank og Vaagan Sparebank vært gjennom fusjoner i samme periode. I 1985 ble Sparebanken Nordland etablert ved en sammenslutning mellom de tre nevnte bankene og elleve andre sparebanker i fylket.

Bankene i Nord-Norge møtte bankkrisen på slutten av 1980-tallet. Dette førte i 1989 til etableringen av Sparebanken Nord-Norge. Banken er en sammenslutning av Tromsø Sparebank og Sparebanken Nord. I 1991 ble også Nordkapp Sparebank en del av konsernet, og i 1992 Sparebanken Nordland.

Trengte aksjekapital

Mye har skjedd siden starten i 1836. Mot slutten av 1980-tallet, førte både stor vekst og senere bankkrise til at sparebankene hadde behov for mer egenkapital enn driften kunne finansiere. Dermed ble deler av kapitalen i bankene gjort om til aksjekapital, som gjorde det mulig at private kunne investere i sparebanken gjennom Oslo børs. Det skjedde også med SpareBank 1 Nord-Norge i 1994. I dag er det derfor slik at 46 prosent av bankens egenkapital er eid av private gjennom Oslo Børs. De resterende er fremdeles eid av det nordnorske samfunnet.

Det delte eierskapet vises også gjennom hvem som er representert i bankens øverste organ: Representantskapet. Flertallet av representantene, er valgt av og blant kunder, fylkestingsrepresentanter og ansatte. 

For å sikre videre vekst og en fortsatt sterk nordnorsk finansaktør, er SNN avhengig av god tilgang til egenkapitalmarkedet. Derfor er vi opptatt av å skape verdier for begge eiergrupperingene – både det nordnorske samfunnet og private investorer.

Lokalkontorer

Mye har altså skjedd siden 1836. Men noe er og vil alltid være det samme: Fokuset på lokal, langsiktig verdiskaping og engasjementet for Nord-Norge.

SpareBank 1 Nord-Norge er et moderne finanskonsern – med hjerte i og for landsdelen. Selv om mye nå gjøres digitalt, tror vi fortsatt at det er viktig å være tilstede der folk bor. For noen ganger er det best å møtes ansikt til ansikt. Derfor er har vi i dag flere kontorer i landsdelen enn alle de andre aktørene til sammen.

SpareBank 1 Nord-Norge er en del av SpareBank 1-alliansen, som består av 12 selvstendige banker. 

  

snn-ansatte-gamle-tider

Tromsø Sparebank ble etablert i 1836 og var den første nordnorske banken som ble opprettet. Bildet er av direktør Just Quigstad i bankens ekspedisjonslokale. Han står blant annet sammen med bokholder Einar Olsen.

  

Fra byggingen av rødbanken i Tromsø. Denne sto ferdig i 1912.

{ "EMAIL_FIELD_ERROR": "Skriv inn en gyldig e-postadresse.", "CHECKBOX_ERROR": "", "CHECKBOX_GROUP_ERROR": "Velg minst et av alternativene", "DROPDOWN_ERROR": "Gjør et valg i nedtrekkslisten.", "DATE_TO_FROM_ERROR": "Ugyldig dato (eksempel på gyldig dato 31.12.2016).", "RADIO_ERROR": "Velg et alternativ.", "POSTAL_CODE_ERROR": "Skriv inn et gyldig postnummer (4 siffer).", "TEXT_FIELD_ERROR": "Feltet må fylles ut.", "TEXT_FIELD_CONTENTS_ERROR": "Ugyldig verdi.", "ACCOUNT_FIELD_ERROR": "Skriv inn et gyldig kontonummer (11 siffer).", "ORGANISATION_FIELD_ERROR": "Skriv inn et gyldig organisasjonsnummer (9 siffer).", "SSN_ERROR": "Skriv inn et gyldig fødselsnummer (11 siffer).", "PHONE_ERROR": "Skriv inn et gyldig telefonnummer (8 siffer).", "MOBILE_PHONE_NO_ERROR": "Skriv inn et gyldig norsk mobilnummer (8 siffer)", "SEARCH_ALLE": "Alle", "MORE_INFO": "Vis mer informasjon", "RESULT_TYPE_BANK": "Bankkontor", "RESULT_TYPE_ADVISOR": "Rådgiver", "VIEW_IN_MAP": "Vis i kart", "BEFORE_COUNT_TEXT": "Du har", "AFTER_COUNT_TEXT": "oppgave som venter på deg", "AFTER_COUNT_TEXT_PLURAL": "oppgaver som venter på deg", "MINE_OPPGAVER_LINK_TEXT": "Sjekk mine oppgaver", "MINE_OPPGAVER_CLOSE_TEXT": "Ikke nå", "MINE_OPPGAVER_COUNT_TEXT": "en", "FORM_ERROR_LABEL":"Feil i skjema ", "FORM_SUCCESS_LABEL":"Takk for din henvendelse", "TEXT_FIELD_LENGTH_ERROR":"TEXT_FIELD_LENGTH_ERROR", "TEXTAREA_FIELD_LENGTH_ERROR":"Maks 2000 tegn", "NUMBER_ERROR": "Du kan kun skrive inn tall.", "SEC_BLOCKER_DROPDOWN_DEFAULT": "Velg land", "GLOBAL_SEARCH_NO_RESULT_TEXT": "Ingen treff på", "GLOBAL_SEARCH_FACET_LABEL": "Vis treff for", "MODAL_CLOSE": "Lukk", "SEND_TO_BANK_BEFORE_INFO_TEXT": "Vil du komme rett til", "SEND_TO_BANK_AFTER_INFO_TEXT": "neste gang?", "SEND_TO_BANK_NEXT_BUTTON_TEXT": "Ja, husk banken min", "SEND_TO_BANK_CANCEL_BUTTON_TEXT": "Nei, ikke nå", "SEND_TO_BANK_NEXT_DISCLAMER_TEXT": "For at du skal slippe å velge bank hver gang, bruker vi funksjonelle informasjonskapsler som lagrer hvordan du bruker nettsidene og hvilke innstillinger du har gjort." }