Godt personvern - din rettighet, vår plikt

En av våre aller viktigste oppgaver er å ivareta ditt personvern på en god og sikker måte. Dette er avgjørende for at du skal ha tillit til oss. Slik har det alltid vært, men nå får du enda flere rettigheter.

Du har kanskje fått med deg at det har kommet nye personvernregler fra EU? De kalles GDPR, som står for General Data Protection Regulation. I Norge innføres dette sammen med en ny personopplysningslov, som også inneholder egne norske regler.

Hensikten med personvernreglene er å passe på at dine personopplysninger blir innhentet, behandlet og ivaretatt på en god måte. Dette er bra for deg, men det kan også være vanskelig å forstå hva de nye reglene faktisk innebærer. Derfor har vi forsøkt å oppsummere det viktigste her.

Hva er en personopplysning?

Personopplysninger er alle opplysninger som kan knyttes til deg som enkeltperson, for eksempel navn, fødselsnummer, aktivitet på bankkonto inntekt, familieforhold og informasjon om din helse. Det kan også være vurderinger og analyser av deg som kunde, eller informasjon om din atferd eller forbruk.

Dine rettigheter

Med de nye personvernreglene følger en del nye rettigheter for deg som kunde – og nye plikter for oss som bank og forsikringsselskap. Blant annet har du rett til å få informasjon om hvilke personopplysninger om deg vi behandler, og hvordan vi behandler dem. Du har rett til å få en kopi av de personopplysningene du har gitt til oss. Du kan også i en del tilfeller kreve å få rettet eller slettet mangelfulle og unødvendige personopplysninger. 

Hva bruker vi personopplysningene dine til?

For å tilby deg gode, grunnleggende bank- og forsikringstjenester, som for eksempel lån eller betaling til og fra din konto, trenger vi personopplysninger om deg. Vi bruker også dine personopplysninger til risikovurdering av våre kunde- og låneporteføljer, og til forebygging og avdekking av straffbare handlinger. Dette er vi pålagt å gjøre.

I tillegg ønsker vi å bruke personopplysninger til å gi deg den beste mulige kundeopplevelsen, ved å tilpasse våre tilbud, produkter og råd til akkurat dine behov. Vi vil aldri dele dine data med andre, med mindre loven krever det eller du har gitt din tillatelse.

Her kan du lese mer om dine nye rettigheter, og hvordan vi ivaretar ditt personvern. Har du spørsmål er du også velkommen til å kontakte vårt personvernombud.

{ "EMAIL_FIELD_ERROR": "Skriv inn en gyldig e-postadresse.", "CHECKBOX_ERROR": "", "CHECKBOX_GROUP_ERROR": "Velg minst et av alternativene", "DROPDOWN_ERROR": "Gjør et valg i nedtrekkslisten.", "DATE_TO_FROM_ERROR": "Ugyldig dato (eksempel på gyldig dato 31.12.2016).", "RADIO_ERROR": "Velg et alternativ.", "POSTAL_CODE_ERROR": "Skriv inn et gyldig postnummer (4 siffer).", "TEXT_FIELD_ERROR": "Feltet må fylles ut.", "TEXT_FIELD_CONTENTS_ERROR": "Ugyldig verdi.", "ACCOUNT_FIELD_ERROR": "Skriv inn et gyldig kontonummer (11 siffer).", "ORGANISATION_FIELD_ERROR": "Skriv inn et gyldig organisasjonsnummer (9 siffer).", "SSN_ERROR": "Skriv inn et gyldig fødselsnummer (11 siffer).", "PHONE_ERROR": "Skriv inn et gyldig telefonnummer (8 siffer).", "MOBILE_PHONE_NO_ERROR": "Skriv inn et gyldig norsk mobilnummer (8 siffer)", "SEARCH_ALLE": "Alle", "MORE_INFO": "Vis mer informasjon", "RESULT_TYPE_BANK": "Bankkontor", "RESULT_TYPE_ADVISOR": "Rådgiver", "VIEW_IN_MAP": "Vis i kart", "BEFORE_COUNT_TEXT": "Du har", "AFTER_COUNT_TEXT": "oppgave som venter på deg", "AFTER_COUNT_TEXT_PLURAL": "oppgaver som venter på deg", "MINE_OPPGAVER_LINK_TEXT": "Sjekk mine oppgaver", "MINE_OPPGAVER_CLOSE_TEXT": "Ikke nå", "MINE_OPPGAVER_COUNT_TEXT": "en", "FORM_ERROR_LABEL":"Feil i skjema ", "FORM_SUCCESS_LABEL":"Takk for din henvendelse", "TEXT_FIELD_LENGTH_ERROR":"TEXT_FIELD_LENGTH_ERROR", "TEXTAREA_FIELD_LENGTH_ERROR":"Maks 2000 tegn", "NUMBER_ERROR": "Du kan kun skrive inn tall.", "SEC_BLOCKER_DROPDOWN_DEFAULT": "Velg land", "GLOBAL_SEARCH_NO_RESULT_TEXT": "Ingen treff på", "GLOBAL_SEARCH_FACET_LABEL": "Vis treff for", "MODAL_CLOSE": "Lukk", "SEND_TO_BANK_BEFORE_INFO_TEXT": "Vil du komme rett til", "SEND_TO_BANK_AFTER_INFO_TEXT": "neste gang?", "SEND_TO_BANK_NEXT_BUTTON_TEXT": "Ja, husk banken min", "SEND_TO_BANK_CANCEL_BUTTON_TEXT": "Nei, ikke nå", "SEND_TO_BANK_NEXT_DISCLAMER_TEXT": "For at du skal slippe å velge bank hver gang, bruker vi funksjonelle informasjonskapsler som lagrer hvordan du bruker nettsidene og hvilke innstillinger du har gjort." }