Min nieidasearvvit

Dá muitalit oanehaččat min nieidaservviid birra.

OpmodatSoabaheaddji 1 Davvi-Norga OS lea nieidasearvi man SeastinBáŋku 1 Davvi-Norgga ollásit eaiggáda, ja dat gullá nationála OpmodatSoabaheaddji 1-ovttastussii. Searvi bargá buot mállet opmodagaid vuovdimiiguin: Bearašásodagat, ásodagat, maiddái ásodatsearvvit, astoáiggeviesut, barttat, ođđavisttit/prošeaktahuksemat ja ealáhusopmodagat. Searvvis leat ossodagat Romssas, Finnsnesas, Hársttákas, Áhkánjárggas, Álttás, Hámmárfeasttas, Girkonjárggas, Bådådjos, Spoalovuolis, Leknesas, Mussiris, Sandnessjøenis ja Muoffis. 2013 loahpas ledje searvvis 50 bargi. Searvvi hálddašeaddji direktevra lea Kristin Amundsen.

Dáppe gávnnat OpmodatSoabaheaddji 1 Davvi-Norgga neahttasiiddu 

SeastinBáŋku 1 Finánsa Davvi-Norga OS lea nieidasearvi man SeastinBáŋku 1 Davvi-Norgga ollásit eaiggáda. Searvi bargá leasingain, vuovdinpántaruhtademiin ja golahanruhtademiin. Searvvi márkanguovlu lea Davvi-Norga. Searvvis leat 39 bargi, ja hálddašeaddji direktevra lea Hermod Bakkejord.

Dáppe gávnnat SeastinBáŋku 1 Finánsa Davvi-Norgga neahttasiiddu

SeastinBáŋku 1 Rehketdoalloviessu Davvi-Norga OS lea nieidasearvi man SeastinBáŋku 1 Davvi-Norgga ollásit eaiggáda. Searvi lágida rehketdoallobálvalusaid ja ráđđeaddima buot lágan doaimmaide beroškeahttá das makkár báŋkku sii atnet. Searvvis leat ossodagat Romssas, Finnsnesas, Álttás, Hámmárfeasttas, Báhccavuonas, Mussiris, Sandnessjøenis ja Muoffis. 2014 álggus ledje searvvis 118 bargi. Searvvi hálddašeaddji direktevra lea Tom Robert Aasnes.

Dáppe gávnnat SeastinBáŋku 1 Rehketdoalloviesu Davvi-Norgga neahttasiiddu 

{ "EMAIL_FIELD_ERROR": "Skriv inn en gyldig e-postadresse.", "CHECKBOX_ERROR": "", "CHECKBOX_GROUP_ERROR": "Velg minst et av alternativene", "DROPDOWN_ERROR": "Gjør et valg i nedtrekkslisten.", "DATE_TO_FROM_ERROR": "Ugyldig dato (eksempel på gyldig dato 31.12.2016).", "RADIO_ERROR": "Velg et alternativ.", "POSTAL_CODE_ERROR": "Skriv inn et gyldig postnummer (4 siffer).", "TEXT_FIELD_ERROR": "Feltet må fylles ut.", "TEXT_FIELD_CONTENTS_ERROR": "Ugyldig verdi.", "ACCOUNT_FIELD_ERROR": "Skriv inn et gyldig kontonummer (11 siffer).", "ORGANISATION_FIELD_ERROR": "Skriv inn et gyldig organisasjonsnummer (9 siffer).", "SSN_ERROR": "Skriv inn et gyldig fødselsnummer (11 siffer).", "PHONE_ERROR": "Skriv inn et gyldig telefonnummer (8 siffer).", "MOBILE_PHONE_NO_ERROR": "Skriv inn et gyldig norsk mobilnummer (8 siffer)", "SEARCH_ALLE": "Alle", "MORE_INFO": "Vis mer informasjon", "RESULT_TYPE_BANK": "Bankkontor", "RESULT_TYPE_ADVISOR": "Rådgiver", "VIEW_IN_MAP": "Vis i kart", "BEFORE_COUNT_TEXT": "Du har", "AFTER_COUNT_TEXT": "oppgave som venter på deg", "AFTER_COUNT_TEXT_PLURAL": "oppgaver som venter på deg", "MINE_OPPGAVER_LINK_TEXT": "Sjekk mine oppgaver", "MINE_OPPGAVER_CLOSE_TEXT": "Ikke nå", "MINE_OPPGAVER_COUNT_TEXT": "en", "FORM_ERROR_LABEL":"Feil i skjema ", "FORM_SUCCESS_LABEL":"Takk for din henvendelse", "TEXT_FIELD_LENGTH_ERROR":"TEXT_FIELD_LENGTH_ERROR", "TEXTAREA_FIELD_LENGTH_ERROR":"Maks 2000 tegn", "NUMBER_ERROR": "Du kan kun skrive inn tall.", "SEC_BLOCKER_DROPDOWN_DEFAULT": "Velg land", "GLOBAL_SEARCH_NO_RESULT_TEXT": "Ingen treff på", "GLOBAL_SEARCH_FACET_LABEL": "Vis treff for", "MODAL_CLOSE": "Lukk", "SEND_TO_BANK_BEFORE_INFO_TEXT": "Vil du komme rett til", "SEND_TO_BANK_AFTER_INFO_TEXT": "neste gang?", "SEND_TO_BANK_NEXT_BUTTON_TEXT": "Ja, husk banken min", "SEND_TO_BANK_CANCEL_BUTTON_TEXT": "Nei, ikke nå", "SEND_TO_BANK_NEXT_DISCLAMER_TEXT": "For at du skal slippe å velge bank hver gang, bruker vi funksjonelle informasjonskapsler som lagrer hvordan du bruker nettsidene og hvilke innstillinger du har gjort." }