Nå åpner vi dørene!

Endelig er vi klare for å møtes igjen – til turneringer, øvelser, syforeninger, konserter, messer og alle andre samlingssteder. Samfunnsløftet vil bidra til at enda flere kan være med på arrangementer og aktiviteter, og vil derfor støtte arrangementer og møteplasser som senker terskelen for å delta.

snn-ishockey-samfunn-samfunnsloftet

Hvem kan søke?

Alle som skaper aktivitet, enten det er gjennom lag, foreninger eller andre som skaper møteplasser, kan søke om støtte til sin aktivitet eller arrangement.

Søknadskriterier:

  • Arrangementet senker den økonomiske terskelen for å delta, for eksempel ved å tilby gratis deltakelse.
  • Arrangementet bidrar til at aktiviteten blir tilgjengelig for nye og utvida målgrupper.
  • Arrangementet eller aktiviteten må gjennomføres før årets slutt.

Søknadsfrist: 3. oktober

Dette kan du søke om: 

  • Arrangementer for inntil 50 personer kan søke om inntil 25 000 kr. 
  • Arrangementer for 50 til 200 personer kan søke om inntil 80 000 kr.
  • Arrangementer for 200 til 350 personer kan søke om inntil 120 000 kr.
  • Arrangementer for 350 personer eller flere kan søke om inntil 200 000 kr.

"Nå har det vært redusert aktivitet i halvannet år, og vi trenger en arena å utføre aktiviteten på igjen! Vi vet imidlertid at pandemien har gått hardt utover lag og foreningers inntekter, og at det derfor kan være vanskelig å stable et arrangement på beina. Samfunnsløftet vil derfor være med og finansiere arrangementer over hele Nord-Norge."

– EIRIK YNDESTAD, samfunnsrådgiver Samfunnsløftet.