Unge stemmer

Har du et brennende engasjement for hvordan vi skal utvikle Nord-Norge? Vil du ha påfyll av kompetanse for framtidens arbeidsliv, og bruke den i noen av landsdelens fremste virksomheter? Da søker vi deg som deltaker i Unge stemmer! 

Søknadsfrist 2. april

snn-lofavor-kvinne-med-mobil.jpg

Foto: Screen Story

Hvem kan delta? 

Samfunnsløftet søker 50 unge mellom 18 og 34 år, som bor i Nord-Norge eller har en sterk interesse for å bli kjent med og utvikle landsdelen videre. Du kan kombinere programmet med jobb eller studier.  Det viktigste er at du vil involvere deg aktivt i det samfunnsprosjektet som du får jobbe med og at du har en ambisjon om at du senere vil bruke erfaringen, innsikten og metodene som du får ved å delta.

Søknadsfristen har gått ut.

Du kan lagre søknaden underveis, før du sender den inn. Husk søknadsfristen 2. april 2021


Om programmet   

«Dersom landsdelen skal være en attraktiv region må vi som skal bo og leve i regionen i fremtiden være med å forme den» -  Nye Stemmer 2019.

Vi snakker mye om mulighetene i nord, men hva er de? Gjennom åtte samlinger fra april til desember får du innsikt i strategiske viktige områder for Nord-Norge. På samlingene møter du noen av de fremste på sine felt innen innovasjon, teknologi og utvikling. Vi blir ikke overrasket hvis du blir kjent med helt nye sider av landsdelen eller oppdager nye muligheter for din egen karriere.   

Kompetanseprogrammet vil lære og øve deg spesielt på atferdsøkonomi, mentaltrening, kreativitet og gjennomføringsevne, slik at du blir satt i stand til å skape den forandringen som vi tror programmet vil gi deg drømmer om. Vi har også laget et faglig program som vi tror vil støtte og motivere deg som ung i en hverdag som fremdeles er preget av korona.

Framtidsnæring

Samfunnsløftet kobler alle Unge stemmer på et prosjekt knyttet til et av fem definerte strategiske samfunnsområder for Nord-Norge: Hav, helse infrastruktur, romteknologi og energi. Slik blir du utfordret til å bidra i en av landsdelens framtidsnæringer, og du møter noen av dem som allerede jobber der. Om smittesituasjonen tillater det, vil du også få muligheten til en todagers reise for å oppleve næringen på nært hold.

Hvilken av fremtidsnæringene i nord vil du lære og bidra i? Når du skal prioritere i søknadsskjemaet, oppfordrer vi deg til å tenke mer på hva du har interesse for og mindre på hva du kan mye om på forhånd.

Velg hvilket prosjekt du vil bidra i

For å nå FNs bærekraftsmål må verden tenke nytt om hvordan vi produserer og distribuerer mat. Det betyr blant annet at vi må spise mer mat fra havet, og Nord-Norge har tilgang på noen av verdens mest produktive havområder. I oktober holder FN det første toppmøtet om bærekraftige produksjon og distribusjon av mat. Hvis du velger dette området, får du altså innblikk i en av Norges viktigste næringer i et avgjørende år for mat fra havet. 

Foto: Frank Rune Isaksen

God folkehelse er et grunnlag for verdiskaping. Det er en nær sammenheng mellom god helse, sosial og økonomisk vekst. Ulike fagfelt jobber sammen for at disse pilene skal peke oppover også i nord. I denne delen av programmet spør vi hvordan framtidens velferdsteknologi vil se ut og hvordan flere som i dag står utenfor arbeidslivet, kan komme inn. Hvis du velger dette området, vil du tenke på hvordan både puls, pust og programmering kan forme Nord-Norges framtid. 

Foto: Ørjan Bertelsen

Enten de er fysiske eller digitale; veiene inn og ut av Nord-Norge avgjør mye for en bærekraftig samfunnsutvikling i Nord-Norge. Mange linjer finnes allerede, mellom nord og sør og mellom øst og vest, og enda flere er på det tegnebrettet. Hvis du velger dette området, lover vi at du kommer til å tenke like mye på nordnorsk verdiskaping som internasjonal sikkerhetspolitikk.

Foto: Ørjan Bertelsen

Dette er i ferd med å bli et nytt industrieventyr i nord. Romteknologi kan virke fjernt for mange. Like fullt går vi alle med romteknologi i lomma, i smarttelefonene våre. For å nå FNs bærekraftsmål blir rombasert infrastruktur viktigere. Veien dit består av at nye og etablerte virksomheter oppdager nye produkt eller ser hvordan etablert teknologi og
industri kan brukes på nye måter. Hvis du velger dette området, kommer du til å oppdage at det fortsatt er langt til verdensrommet, men at veien ofte går via Nord-Norge.  

Norge har en ambisjon om å bli verdensledende på grønn energi. Vi har tatt en posisjon globalt i å eksportere grønne industriprodukter, men ny industri krever energi. Masse energi. Energi vi ikke har i dag. Hvis du velger dette området, vil du bli del av et 120 år langt industrieventyr og se hvordan historien møter fremtiden gjennom ny teknologi.

Om prosjektet

Den demografiske utviklingen var utgangspunktet da Samfunnsløftet til SpareBank 1 Nord-Norge i 2019 etablerte Nye Stemmer. Målet med prosjektet var å koble unge voksne direkte på samfunnsutviklingen i Nord-Norge, og få vite og videreformidle hva som betyr mest når unge voksne i Nord-Norge gjør sine valg om livsstil, fritid, utdanning, jobb og bosted. Gjennom Nye Stemmer og det senere prosjektet Barometer 2020x har landsdelens unge voksne gitt oss sine tanker og meninger om hvordan Nord-Norge kan bli en mer attraktiv landsdel. Ungdommens nordområdemelding er et annet viktig arbeid som gir oss tydelig retning.  

Nå samler vi dette i kompetanseprogrammet Unge stemmer. Programmet er et direkte svar på innspillene og én av flere måter som SpareBank 1 Nord-Norge aktivt vil involvere og engasjere unge stemmer. Når ulike næringer, ulike grupper og flere generasjoner forstår hverandres behov og prioriteringer, skaper vi et fellesskap der vi tenker nytt om hvordan vi kan løse utfordringer og realisere mulighetene.

Foto: Screen Story

Spørsmål og svar

Søknadsfristen er 2. april 2021

Svaret får du 16. april 2021

En jury med fagpersoner fra de fem samfunnsområdene velger ut årets deltakere. Juryen ser etter de som bor i Nord-Norge og er tydelig nysgjerrig på finne mulighetene i landsdelen. Felles for deltakerne er at de er engasjerte og ønsker å påvirke hvordan Nord-Norge utvikler seg.

I samlingsukene blir det to frokostmøter og et kortere ettermiddagsmøte mot slutten av uka. I all hovedsak vil programmet skje på digitale plattformer, men så langt det lar seg gjøre vil vi forsøke å skape fysiske opplevelser for den enkelte lokalt. Slik blir det mulig å være en av de Unge stemmer og samtidig jobbe eller studere. Hvis smittevernet tillater det, skal vi også lage en fysisk samling der deltakerne får besøke prosjektet de skal jobbe med. 

26. april Kl. 08.30- 10.00 Mentalfrokost
28. april Kl. 08.30- 10.00 Mentalfrokost
29. april Kl. 18.00- 20.00 Factfullness
 
10. mai Kl. 08.30- 10.00 Prestasjonskultur
19. mai Kl. 08.30- 10.00 Prestasjonskultur
20. mai Kl. 18.00- 20.00 Systemet Nord-Norge
     
7. juni Kl. 08.30- 10.00 Design som metode
9. juni Kl. 08.30- 10.00 Design som metode
10. juni Kl. 18.00- 20.00 High Teck North
     
30. august Kl. 08.30- 10.00 Atferdsøkonomi
1. september Kl. 08.30- 10.00 Atferdsøkonomi
2. september Kl. 18.00- 20.00 Identitet og økonomi
     
27. september Kl. 08.30- 10.00 Media og kommunikasjon
29. september Kl. 08.30- 10.00 Media og kommunikasjon
30. september Kl. 18.00- 20.00 Nord-Norge i verden
     
18. oktober Kl. 08.30- 10.00 Ledelse og team
20. oktober Kl. 08.30- 10.00 Ledelse og team
21. oktober Kl. 18.00- 20.00 113- Beredskap
     
Uke 45   We welcome you to the North
     
6. desember Kl. 08.30- 10.00 TBA
9. desember Kl. 18.00- 20.00 Avslutning

Reisen for å besøke bedriftene blir i juni. Dato annonseres i starten av mai. Det kan forekomme endringer i programmet.

Nei. Når du skal prioritere i søknadsskjemaet, oppfordrer vi deg til å tenke mer på hva du har interesse for og mindre på hva du kan mye om på forhånd.  

Samfunnsløfter dekker både deltakelse i den digitale delen av programmet og reise, kost og losji til eventuelle fysiske samlinger.

Fant du ikke svar på det du lurer på? Ikke nøl med å ta kontakt med prosjektleder for Unge stemmer, Ingvild Brox Kielland. E-post: ingvild.brox.kielland@snn.no eller mobiltelefon 416 31 870.

{ "EMAIL_FIELD_ERROR": "Skriv inn en gyldig e-postadresse.", "CHECKBOX_ERROR": "", "CHECKBOX_GROUP_ERROR": "Velg minst et av alternativene", "DROPDOWN_ERROR": "Gjør et valg i nedtrekkslisten.", "DATE_TO_FROM_ERROR": "Ugyldig dato (eksempel på gyldig dato 31.12.2016).", "RADIO_ERROR": "Velg et alternativ.", "POSTAL_CODE_ERROR": "Skriv inn et gyldig postnummer (4 siffer).", "TEXT_FIELD_ERROR": "Feltet må fylles ut.", "TEXT_FIELD_CONTENTS_ERROR": "Ugyldig verdi.", "ACCOUNT_FIELD_ERROR": "Skriv inn et gyldig kontonummer (11 siffer).", "ORGANISATION_FIELD_ERROR": "Skriv inn et gyldig organisasjonsnummer (9 siffer).", "SSN_ERROR": "Skriv inn et gyldig fødselsnummer (11 siffer).", "PHONE_ERROR": "Skriv inn et gyldig telefonnummer (8 siffer).", "MOBILE_PHONE_NO_ERROR": "Skriv inn et gyldig norsk mobilnummer (8 siffer)", "SEARCH_ALLE": "Alle", "MORE_INFO": "Vis mer informasjon", "RESULT_TYPE_BANK": "Bankkontor", "RESULT_TYPE_ADVISOR": "Rådgiver", "VIEW_IN_MAP": "Vis i kart", "BEFORE_COUNT_TEXT": "Du har", "AFTER_COUNT_TEXT": "oppgave som venter på deg", "AFTER_COUNT_TEXT_PLURAL": "oppgaver som venter på deg", "MINE_OPPGAVER_LINK_TEXT": "Sjekk mine oppgaver", "MINE_OPPGAVER_CLOSE_TEXT": "Ikke nå", "MINE_OPPGAVER_COUNT_TEXT": "en", "FORM_ERROR_LABEL":"Feil i skjema ", "FORM_SUCCESS_LABEL":"Takk for din henvendelse", "TEXT_FIELD_LENGTH_ERROR":"TEXT_FIELD_LENGTH_ERROR", "TEXTAREA_FIELD_LENGTH_ERROR":"Maks 2000 tegn", "NUMBER_ERROR": "Du kan kun skrive inn tall.", "SEC_BLOCKER_DROPDOWN_DEFAULT": "Velg land", "GLOBAL_SEARCH_NO_RESULT_TEXT": "Ingen treff på", "GLOBAL_SEARCH_FACET_LABEL": "Vis treff for", "MODAL_CLOSE": "Lukk", "SEND_TO_BANK_BEFORE_INFO_TEXT": "Vil du komme rett til", "SEND_TO_BANK_AFTER_INFO_TEXT": "neste gang?", "SEND_TO_BANK_NEXT_BUTTON_TEXT": "Ja, husk banken min", "SEND_TO_BANK_CANCEL_BUTTON_TEXT": "Nei, ikke nå", "SEND_TO_BANK_NEXT_DISCLAMER_TEXT": "For at du skal slippe å velge bank hver gang, bruker vi funksjonelle informasjonskapsler som lagrer hvordan du bruker nettsidene og hvilke innstillinger du har gjort." }