Selskapsinformasjon

om Eurocard

Navn på selskapet SEB Kort Bank AB Oslofilialen Norsk Avdeling Av Utenlandsk Foretak
Besøksadresse SEB Kort Bank AB Oslofilialen Norsk Avdeling Av Utenlandsk Foretak
Filipstad Brygge 1
0252 Oslo
Postadresse SEB Kort Bank AB Oslofilialen Norsk Avdeling Av Utenlandsk Foretak
Postboks 1373 Vika
0114 Oslo
E-postadresse kundeservice@eurocard.no
Telefonnummer (+47) 21 01 55 00
Telefaksnummer +47 21 01 53 01
Foretaksadresse Brønnøysundregistrene
www.brreg.no
Telefon (+47) 75 00 75 00
Organisasjonsnummer NO 982793386
Tillatelse SEB kort har tillatelse (konsesjon) til å drive finansieringsvirksomhet og står under tilsyn av Finanstilsynet.
Hovedforetak er SEB Kort Bank AB, org.nr: 556574-6524, S-851 81 Stockholm, Sverige. Foretaket står under tilsynav Finansinspektionen.
Adresse til Finansdepartementet Akersgata 40, 0188 Oslo
Postboks 8008 Dep, 0030 Oslo
Telefon (+47) 22 24 90 90