Livs- og uføreforsikring

Har du tenkt på hva som skjer med deg eller familiens økonomi hvis du faller fra, blir syk eller utsatt for en ulykke? Sikre deg og dine nærmeste. 

Du kan være trygg på at du og din familie er økonomisk sikret dersom du skulle bli syk eller falle fra.
Livsforsikringen kan bidra til at partneren din har råd til å betale ned lån, og dermed beholde boligen.
En uføreforsikring hjelper deg å opprettholde levestandarden du har i dag.

Vi hjelper deg å få kontroll

De aller fleste har forsikret huset, bilen og alle eiendelene sine, men har ikke kontroll på det viktigste de har - nemlig liv og helse for seg og sine nærmeste. Ønsker du hjelp til å finne ut hva du trenger, send inn kontaktskjema under så ringer vi deg.


Illustrasjon av kvinne som sitter og slapper av

Hvorfor bør du ha livsforsikring?

Hvis du dør kan det få store konsekvenser for familiens inntekt. Livsforsikring gir de som sitter igjen muligheten til å ha samme levestandard som før. De kan betjene boliglånet, unngå å måtte flytte og barna kan fortsette på samme skole og fritidsaktiviteter. En livsforsikring sørger for at økonomien ikke er det som setter en stopper for at livet går videre.

Forsikringen utbetales som en engangssum ved dødsfall. Du kan selv velge hvem utbetalingen skal gå til. Er dere samboere, må dere oppgi spesifikt til oss hvem som skal få utbetalingen.

Illustrasjon av kvinne som sitter og slapper av

Hvorfor bør du ha uførepensjon?

Hvis du ikke kan jobbe på grunn av sykdom eller ulykke, får du ikke lenger utbetalt den samme månedslønnen. NAV dekker ikke hele inntekten du hadde da du jobbet - kanskje må du klare deg med halvparten. Da kan det være lurt å tenke på om du klarer å leve det livet du har i dag med betydelig mindre lønn? En uføreforsikring gjør deg ikke frisk, men gir deg trygghet for inntekt og kan gi deg økonomisk ro.

Uførepensjon gir deg penger i tillegg til det du får fra NAV og arbeidsgiver. Uførepensjon utbetales som et fast månedlig beløp, mens uførekapital betales som en engangssum.

Er du medlem i et LO-forbund?
{ "EMAIL_FIELD_ERROR": "Skriv inn en gyldig e-postadresse.", "CHECKBOX_ERROR": "", "CHECKBOX_GROUP_ERROR": "Velg minst et av alternativene", "DROPDOWN_ERROR": "Gjør et valg i nedtrekkslisten.", "DATE_TO_FROM_ERROR": "Ugyldig dato (eksempel på gyldig dato 31.12.2016).", "RADIO_ERROR": "Velg et alternativ.", "POSTAL_CODE_ERROR": "Skriv inn et gyldig postnummer (4 siffer).", "TEXT_FIELD_ERROR": "Feltet må fylles ut.", "TEXT_FIELD_CONTENTS_ERROR": "Ugyldig verdi.", "ACCOUNT_FIELD_ERROR": "Skriv inn et gyldig kontonummer (11 siffer).", "ORGANISATION_FIELD_ERROR": "Skriv inn et gyldig organisasjonsnummer (9 siffer).", "SSN_ERROR": "Skriv inn et gyldig fødselsnummer (11 siffer).", "PHONE_ERROR": "Skriv inn et gyldig telefonnummer (8 siffer).", "MOBILE_PHONE_NO_ERROR": "Skriv inn et gyldig norsk mobilnummer (8 siffer)", "SEARCH_ALLE": "Alle", "MORE_INFO": "Vis mer informasjon", "RESULT_TYPE_BANK": "Bankkontor", "RESULT_TYPE_ADVISOR": "Rådgiver", "VIEW_IN_MAP": "Vis i kart", "BEFORE_COUNT_TEXT": "Du har", "AFTER_COUNT_TEXT": "oppgave som venter på deg", "AFTER_COUNT_TEXT_PLURAL": "oppgaver som venter på deg", "MINE_OPPGAVER_LINK_TEXT": "Sjekk mine oppgaver", "MINE_OPPGAVER_CLOSE_TEXT": "Ikke nå", "MINE_OPPGAVER_COUNT_TEXT": "en", "FORM_ERROR_LABEL":"Feil i skjema ", "FORM_SUCCESS_LABEL":"Takk for din henvendelse", "TEXT_FIELD_LENGTH_ERROR":"TEXT_FIELD_LENGTH_ERROR", "TEXTAREA_FIELD_LENGTH_ERROR":"Maks 2000 tegn", "NUMBER_ERROR": "Du kan kun skrive inn tall.", "SEC_BLOCKER_DROPDOWN_DEFAULT": "Velg land", "GLOBAL_SEARCH_NO_RESULT_TEXT": "Ingen treff på", "GLOBAL_SEARCH_FACET_LABEL": "Vis treff for", "MODAL_CLOSE": "Lukk", "SEND_TO_BANK_BEFORE_INFO_TEXT": "Vil du komme rett til", "SEND_TO_BANK_AFTER_INFO_TEXT": "neste gang?", "SEND_TO_BANK_NEXT_BUTTON_TEXT": "Ja, husk banken min", "SEND_TO_BANK_CANCEL_BUTTON_TEXT": "Nei, ikke nå", "SEND_TO_BANK_NEXT_DISCLAMER_TEXT": "For at du skal slippe å velge bank hver gang, bruker vi funksjonelle informasjonskapsler som lagrer hvordan du bruker nettsidene og hvilke innstillinger du har gjort." }