Barneforsikring

De som betyr mest for deg får en trygg fremtid med Norges mest anbefalte barneforsikring.

Mor og datter kysser i beige sirkel.

Norges mest anbefalte 
barneforsikring i 2021.

Gratis døgnåpen helsehjelp er inkludert.

Norges beste skadeoppgjør i 2021.


Er du medlem i et LO-forbund?

Barneforsikring

Greit å vite om barneforsikring

Slik fungerer barneforsikringen

 • Forsikringen kan kjøpes for barn mellom 2 måneder og 16 år, og opphører ved fylte 26 år.
 • Forsikringen gjelder ikke for sykdom eller lidelse som har vist symptomer før det er gått tre måneder etter at avtalen er akseptert av forsikringstaker.
 • Forsikringstaker mottar erstatningen hvis barnet er under 18 år på utbetalingstidspunktet. Etter barnet fyller 18 år får barnet selv erstatningen.
 • Når du kjøper barneforsikring, må du også fylle ut helseerklæring for barnet ditt. Dersom barnet er eldre enn 15 år bør barnet være med å fylle ut helseerklæringen.
  I sjeldne tilfeller der sykdomsbildet til barnet er komplisert kan vi dessverre ikke tilby barneforsikring. Da vil dere bli tilbudt en barneulykkesforsikring.
   

Hvorfor barneforsikring?

Er barneforsikring nødvendig? Blir det ikke godt ivaretatt av norsk helsevesen?

Barneforsikringer handler ikke om behandlingen av sykdom/ulykke. Det handler om situasjonen som kommer i etterkant. Barneforsikringen gjør det økonomisk enklere for barnet og familien i tiden etter sykdom eller ulykke.

Hvis barnet ditt ikke kan jobbe som voksen, blir barnet i praksis minstepensjonist og må klare seg med uføretrygd fra NAV. Denne trygden er mye lavere enn en gjennomsnittlig lønning. Derfor anbefaler vi deg en barneforsikring som også dekker uførhet, siden det vil gi barnet en bedre økonomisk situasjon også som voksen.

Les mer om uføredekningen
 Hva dekker barneforsikringen?

Barneforsikringen gir økonomisk trygghet for deg og barnet om det skulle skje noe. Se her for en detaljert oversikt over hva barneforsikringen dekker.
 

Dekning Topp Pluss Basis

Utvalgte sykdommer:

 • Kreft
 • Godartede svulster i hjerne og ryggmarg
 • Insulinkrevende diabetes mellitus
 • Multippel sklerose (MS)
 • Leddgikt
 • Morbus Crohn
 • Ulcerøs kolitt
 • Cystisk fibrose
 • Nyresvikt
 • Organtransplantasjon
 • Alvorlig hjerneskade
 • Amputasjon
Utvidet stønad i tillegg til hjelpestønad fra NAV
Varig skade etter ulykke
Dagpenger ved sykehusinnleggelse
Behandlingsutgifter ved ulykke
Tekniske hjelpemidler og ombygning av bolig
Dødsfall
Uførekapital Engangsutbetaling på 7G* Engangsutbetaling på 7G* Engangsutbetaling på 7G*
Uførepensjon 106.399 kroner i året** 53.200 kroner i året**  

*Hvis barnet blir erklært minst 50 % varig arbeidsufør etter fylte 18 år.
**Hvis barnet ditt har vært minst 50 % sykmeldt i 12 måneder sammenhengende. Utbetalingene kan tidligst starte ved fylte 18 år.

7G = 7 x grunnbeløp

 

langtidssykemeldt barn med barneforsikring bruker av1 roboten

Barneforsikringen med AV1-robot

Vi har inkludert AV1 robot i vår barneforsikring. Det betyr at barnet ditt nå kan få være med vennene sine fra sykesengen hvis barnet skulle bli langtidssykemeldt.

sparebank 1 medalje ikon

Norges mest anbefalte

Vårt forsikringsselskap Fremtind har Norges mest anbefalte barneforsikring. Barneforsikringen har også fått flere utmerkelser for å være blant de beste barneforsikringene.

Les om våre best i test utmerkelser.


Barneforsikring vilkår og IPID

Vilkår

Har du barneforsikring hos oss fra før, må du logge inn og sjekke vilkårene som gjelder for barnet ditt. Her kan du laste ned vilkårene som gjelder hvis du kjøper forsikring i dag.


videolege illustrasjon for barneforsikring kristisk sykdom livsforsikring uføreforsikring ulykkesforsikring og behandlingsforsikring

Dr. Dropin helsehjelp

Dr. Dropin helsehjelp er en gratis og døgnåpen rådgivningstelefon for deg med barneforsikring. Det er ingen spørsmål som er for store eller små. Profesjonelt helsepersonell kan hjelpe deg og barnet ditt med spørsmål om blant annet:

 • Feber
 • Hoste
 • Søvn
 • Medisiner
 • Bør jeg oppsøke legevakt?

 


meld skade barneforsikring ikon

Har barnet ditt vært utsatt for uhell, sykdom eller skade?


Hva lurer andre på?


Forsikringen leveres av Fremtind Forsikring

Vårt forsikringsselskap har skiftet navn fra SpareBank 1 Forsikring til Fremtind Forsikring.