Barneforsikring

En barneforsikring gir økonomisk trygghet hvis barnet ditt blir alvorlig syk eller utsatt for en ulykke.

Barneforsikringen dekker kreft og andre utvalgte alvorlige sykdommer.
Døgnåpen gratis helsetelefon er inkludert.
Blant de beste barneforsikringene, i test utført av Norsk Familieøkonomi i 2019.

Er du medlem i et LO-forbund?

Hvorfor bør du ha barneforsikring?

Barneforsikringer handler ikke om behandling av barn, det blir godt i varetatt av norsk helsevesen. Barneforsikringen gjør det enklere for barnet og familien i tiden som kommer etter sykdom eller ulykke.  

Det aller viktigste er dekning ved uførhet
Hvis barnet ditt ikke kan jobbe som voksen, blir barnet i praksis minstepensjonist og må klare seg med uføretrygd fra NAV. Denne trygden er mye lavere enn en gjennomsnittlig lønning. Derfor anbefaler vi deg en barneforsikring som også dekker uførhet, siden det vil gi barnet en bedre økonomisk situasjon også som voksen.


sparebank 1 terningkast 5

Terningkast 5 i test

Norsk Familieøkonomi utfører hvert år en test av barneforsikringer, og i 2019 fikk barneforsikringen vår terningkast 5. Vi er blant de beste på utbetaling ved utvalgte sykdommer, utvidet hjelpestønad og får i tillegg positiv omtale på uførepensjon og uførekapital.

Les hele testen "Dette er de beste barneforsikringene"


Slik fungerer barneforsikringen

  • Forsikringen kan kjøpes for barn mellom 2 måneder og 16 år, og opphører ved fylte 26 år.
  • Forsikringen gjelder ikke for sykdom eller lidelse som har vist symptomer før det er gått tre måneder etter at avtalen er akseptert av forsikringstaker.
  • Forsikringstaker mottar erstatningen hvis barnet er under 18 år på utbetalingstidspunktet. Etter barnet fyller 18 år får barnet selv erstatningen.

Barneforsikring vilkår og IPID

Vilkår

Har du barneforsikring hos oss fra før, må du logge inn og sjekke vilkårene som gjelder for barnet ditt. Her kan du laste ned vilkårene som gjelder hvis du kjøper forsikring i dag.


Barneforsikringen inneholder


langtidssykemeldt barn med barneforsikring bruker av1 roboten

Barneforsikringen med AV1-robot

Vi har inkludert AV1 robot i vår barneforsikring. Det betyr at barnet ditt nå kan få være med vennene sine fra sykesengen hvis det skulle bli langtiddsykemeldt.


helsetelefon illustrasjon for barneforsikring kristisk sykdom livsforsikring uføreforsikring ulykkesforsikring og behandlingsforsikring

Helsetelefon

En døgnåpen helsetjeneste som er inkludert i forsikringen.

videolege illustrasjon for barneforsikring kristisk sykdom livsforsikring uføreforsikring ulykkesforsikring og behandlingsforsikring

Videolege

Kom raskt i kontakt med lege. Forsikringen gir redusert pris på Aleris videolege.


Meld skade barneforsikring

Har ditt barn vært utsatt for uhell, sykdom eller skade?Forsikringen leveres av SpareBank 1 Forsikring