Stem på medlemmer til representantskapet

Fra og med mandag 28. november kan du stemme på dine kandidater til representantskapet i SpareBank 1 Nord-Norge.

Innskytervalg

I perioden 28. november til 4. desember avholdes innskyternes valg av medlemmer til vårt representantskap. 

Avstemmingen er nå avsluttet.


Hvem kan stemme?

Myndige personkunder og juridiske personer som har og i de siste 6 måneder før kunngjøringen av valget, har hatt et innskudd i SpareBank 1 Nord-Norge på minst 2500 kroner har stemmerett ved innskytervalget. Ingen innskyter kan avgi mer enn én stemme.

Den som avgir stemme på vegne av, og som kan velges som representant for, juridiske personer må være myndig og representere den juridiske personen.

Regler om valget

Valget er personlig, hemmelig og skriftlig, og foregår elektronisk.

Valget skal foregå som et rent flertallsvalg.

Valglisten brukes som stemmeseddel. Det kan ikke føres opp andre kandidater enn valgkomiteens innstilling. Det stemmes maksimalt på så
mange kandidater som det skal velges medlemmer og varamedlemmer til generalforsamlingen. Det kan stemmes på færre kandidater.

Slik stemmer du

Valget gjennomføres elektronisk med identifisiering med BankID.

Du kan stemme på maksimalt 10 kandidater. 

Hvem stiller til valg?

Valgkomiteens valgliste inneholder i alt 20 kandidater. Valgperioden for medlemmene er fire år.