Stem på medlemmer til representantskapet

Fra og med mandag 7. januar kan du stemme på dine kandidater til representantskapet i SpareBank 1  Nord-Norge.

Innskytervalg

I perioden 7.–13. januar avholdes innskyternes valg av medlemmer og varamedlemmer til vårt representantskap.

Valget er nå avsluttet. 


Hvem kan stemme?

Myndige personkunder og juridiske personer som har og i de siste 6 måneder før kunngjøringen av valget, har hatt et innskudd i SpareBank 1 Nord-Norge på minst kr 2500 har stemmerett ved innskytervalget. Ingen innskyter kan avgi mer enn én stemme.

Den som avgir stemme på vegne av og som kan velges som representant for juridiske personer må være myndig og representere den juridiske personen.

Regler om valget

Valget er personlig, hemmelig og skriftlig, og foregår elektronisk.

Valget skal foregå som et rent flertallsvalg.

Valglisten brukes som stemmeseddel. Det kan ikke føres opp andre kandidater enn valgkomiteens innstilling. Det stemmes maksimalt på så
mange kandidater som det skal velges medlemmer og varamedlemmer til generalforsamlingen. Det kan stemmes på færre kandidater.

Slik stemmer du

Valget gjennomføres elektronisk med identifisiering med BankID.

Link for å stemme blir publisert på denne siden senest 6. januar.

Du kan stemme på maksimalt 4 kandidater. De 2 med flest stemmer blir valgt som medlemmer, de 2 neste blir varamedlemmer i den rekkefølge stemmetallet viser.

Hvem stiller til valg?

Valgkomiteens valgliste inneholder i alt 8 kandidater. De 4 første kandidatene utgjør valgkomiteens innstilling på medlemmer og varamedlemmer. Valgperioden er 4 år for medlemmene og 1 år for varamedlemmer.

Valglisten finner du som vedlegg nedenfor.