Stem på medlemmer til representantskapet

Fra og med mandag 27. november 2023 kan du stemme på dine kandidater til representantskapet i SpareBank 1 Nord-Norge.

Innskytervalg

I perioden 27. november til 3. desember 2023 avholdes innskyternes valg av medlemmer til vårt representantskap. 


Hvem kan stemme?

Myndige personkunder og juridiske personer som har og i de siste 6 måneder før kunngjøringen av valget, har hatt et innskudd i SpareBank 1 Nord-Norge på minst 2500 kroner har stemmerett ved innskytervalget. Ingen innskyter kan avgi mer enn én stemme.

Den som avgir stemme på vegne av, og som kan velges som representant for, juridiske personer må være myndig og representere den juridiske personen.

Obs: Hvis du ikke er stemmeberettiget, får du beskjed at det er ingen valg du kan stemme i.

Regler om valget

Valget er personlig, hemmelig og skriftlig, og foregår elektronisk.

Valget skal foregå som et rent flertallsvalg.

Valglisten brukes som stemmeseddel. Det kan ikke føres opp andre kandidater enn valgkomiteens innstilling. Det stemmes maksimalt på så mange kandidater som det skal velges medlemmer og varamedlemmer til generalforsamlingen. Det kan stemmes på færre kandidater.

Slik stemmer du

Valget gjennomføres elektronisk med identifisiering med BankID. 

Du kan stemme på maksimalt 2 kandidater. 

Alle som stemmer i årets innskytervalg er med i trekningen av tre gavekort à 1000 kroner.

Hvem stiller til valg?

Valgkomiteens valgliste inneholder 4 kandidater. Valgperioden for medlemmene er fire år.

De fire kandidatene er:

  • Grete Ellingsen, Sortland, f. 1976
  • Kenneth Holmøy, Tromsø, f. 1980
  • Vebjørn Jacobsen, Tromsø, f. 1971
  • Stein Erik Marhaug, Sortland, f. 1972

Om representantskapet

Representantskapet er vårt øverste organ, og skal se til at banken virker etter sitt formål og i samsvar med lover og vedtekter. De har møte en gang i året. Representantskapet har 40 medlemmer og 20 varamedlemmer. De representerer kunder, fylkestingene, egenkapitalbeviseiere og ansatte.

Les mer om representantskapet her