Representantskapet

Representantskapet er vårt øverste organ, og skal se til at banken virker etter sitt formål og i samsvar med lover og vedtekter.

Innskytervalget 2017

Gi din stemme: Hvem skal sitte i vårt øverste organ?

SpareBank 1 Nord-Norge er en sparebank. Og sparebanker er
litt annerledes enn andre banker. Nå kan du som kunde være med og stemme fram de som skal sitte i vår øverste organ: Representantskapet.

Fra 9.-15. januar kan alle myndige kunder i banken som de siste seks månedene har hatt et innskudd på minst 2.500 kroner stemme. Du trenger bare BankID. Stem nå!

Om valget

På valg blant våre kunder er tre medlemmer og seks varamedlemmer som
velges for fire år. Det er også suppleringsvalg av ett medlem. Last ned valglisten (pdf).

Innskytervalget avholdes i tidsrommet 9.-15. januar 2017. Nærmere regler om valget kommer.

Valg til Sparebankstiftelsens generalforsamling
Det er samtidig innskytervalg til generalforsamlingen i Sparebankstiftelsen SpareBank 1 Nord-Norge. Ser mer informasjon om dette Sparebankstiftelsens hjemmeside


Oppgaver

  • Velge medlemmer til bankens styre
  • Føre tilsyn med styrets forvaltning av banken
  • Velge medlemmer til bankens valgkomité
  • Vedta godtgjørelser for ovennevnte organer
  • Fastsette konsernets årsregnskap
  • Gi styret fullmakt til å ta opp ansvarlig lån
  • Gi styret fullmakt til å foreta kapitalforhøyelser


Medlemmer

Representantskapet består av egenkapitalbeviseiere, kunder, ansatte og representanter fra vår største eier - det nordnorske samfunnet.

 


Innskytervalg

Som kunde i landsdelsbanken har du stemmerett i det som heter innskytervalget. På denne måten har du som kunde innflytelse i bankens øverste organ - representantskapet. Det er organisert over både bankens ledelse og hovedstyre. 

Innskytervalget skjer i januar hvert år og alle myndige kunder i banken som de siste seks månedene har hatt et innskudd på minst 2.500 kroner kan avgi sin stemme.


Se også