Foreslå kandidater til vårt øverste organ

Vet du noen som kan gjøre en god jobb i vårt representantskap? Forslag kan sendes inn til og med 15. oktober 2023.

Kunder i bankens øverste organ

Sparebanker er ikke helt som andre banker. Her sitter også kundene i vårt øverste organ. Kjenner du noen som kan gjøre en god jobb der? Nå jakter vi gode kandidater som kan sitte i vårt representantskap. 

Kunder i bankens øverste organ

Sparebanker er ikke helt som andre banker. Her sitter også kundene i vårt øverste organ. Kjenner du noen som kan gjøre en god jobb der? Nå jakter vi gode kandidater som kan sitte i vårt representantskap. 


Hvem kan du foreslå?

De som foreslås må være over 18 år og innskytere hos oss, det betyr at de må ha hatt et innskudd i SpareBank 1 Nord-Norge på minst 2 500 kroner siste seks måneder. Selve valget foregår i månedsskiftet november/desember, hvor det velges to faste medlemmer og to varamedlemmer for fire år. 

Om representantskapet

Representantskapet er vårt øverste organ, og skal se til at banken virker etter sitt formål og i samsvar med lover og vedtekter. De har møte en gang i året. Representantskapet har 40 medlemmer og 20 varamedlemmer. De representerer kunder, fylkestingene, egenkapitalbeviseiere og ansatte.
Les mer om representantskapet her

Hvordan skjer valget?

Over 120 000 av våre personkunder kan stemme elektronisk i november. Kravet er at de er over 18 år og har hatt samlet innskudd på minst 2 500 kroner de siste seks månedene.

Valglisten innstilles av valgkomiteen og publiseres på snn.no senest to uker før valget.

Valg til Sparebankstiftelsens generalforsamling

Det er samtidig innskytervalg til generalforsamlingen i Sparebankstiftelsen SpareBank 1 Nord-Norge. Mer informasjon om dette finner du på deres nettside.