Foreslå kandidater til vårt øverste organ

Vet du noen som kan gjøre en god jobb i vårt representantskap? Forslag kan sendes inn fra 11. september til og med 15. oktober.

Kunder i bankens øverste organ

Sparebanker er ikke helt som andre banker. Her sitter også kundene i vårt øverste organ. Kjenner du noen som kan gjøre en god jobb der? Nå jakter vi gode kandidater som kan sitte i vårt representantskap.

snn-rodbanken-2-600x300.jpg

Hvem kan du foreslå?

De som foreslås må være over 18 år og innskytere hos oss, det betyr at de må ha hatt et innskudd i SpareBank 1 Nord-Norge på minst 2 500 kroner siste seks måneder. Selve valget foregår i månedsskiftet november/desember, hvor det velges ett fast medlem og ett varamedlem for fire år. 

Personer du foreslår må være informert og samtykke til å bli foreslått.

Om representantskapet

Representantskapet er vårt øverste organ, og skal se til at banken virker etter sitt formål og i samsvar med lover og vedtekter. De har møte en gang i året. Representantskapet har 40 medlemmer og 20 varamedlemmer. De representerer kunder, fylkestingene, egenkapitalbeviseiere og ansatte.
Les mer om representantskapet her

Hvordan skjer valget?

Over 100.000 av våre personkunder kan stemme elektronisk i november. Kravet er at de er over 18 år og har hatt samlet innskudd på minst 2 500 kroner de siste seks månedene.

Valglisten innstilles av valgkomiteen og publiseres på snn.no senest to uker før valget.

Valg til Sparebankstiftelsens generalforsamling

Det er samtidig innskytervalg til generalforsamlingen i Sparebankstiftelsen SpareBank 1 Nord-Norge. Mer informasjon om dette finner du på deres nettside.

{ "EMAIL_FIELD_ERROR": "Skriv inn en gyldig e-postadresse.", "CHECKBOX_ERROR": "", "CHECKBOX_GROUP_ERROR": "Velg minst et av alternativene", "DROPDOWN_ERROR": "Gjør et valg i nedtrekkslisten.", "DATE_TO_FROM_ERROR": "Ugyldig dato (eksempel på gyldig dato 31.12.2016).", "RADIO_ERROR": "Velg et alternativ.", "POSTAL_CODE_ERROR": "Skriv inn et gyldig postnummer (4 siffer).", "TEXT_FIELD_ERROR": "Feltet må fylles ut.", "TEXT_FIELD_CONTENTS_ERROR": "Ugyldig verdi.", "ACCOUNT_FIELD_ERROR": "Skriv inn et gyldig kontonummer (11 siffer).", "ORGANISATION_FIELD_ERROR": "Skriv inn et gyldig organisasjonsnummer (9 siffer).", "SSN_ERROR": "Skriv inn et gyldig fødselsnummer (11 siffer).", "PHONE_ERROR": "Skriv inn et gyldig telefonnummer (8 siffer).", "MOBILE_PHONE_NO_ERROR": "Skriv inn et gyldig norsk mobilnummer (8 siffer)", "SEARCH_ALLE": "Alle", "MORE_INFO": "Vis mer informasjon", "RESULT_TYPE_BANK": "Bankkontor", "RESULT_TYPE_ADVISOR": "Rådgiver", "VIEW_IN_MAP": "Vis i kart", "BEFORE_COUNT_TEXT": "Du har", "AFTER_COUNT_TEXT": "oppgave som venter på deg", "AFTER_COUNT_TEXT_PLURAL": "oppgaver som venter på deg", "MINE_OPPGAVER_LINK_TEXT": "Sjekk mine oppgaver", "MINE_OPPGAVER_CLOSE_TEXT": "Ikke nå", "MINE_OPPGAVER_COUNT_TEXT": "en", "FORM_ERROR_LABEL":"Feil i skjema ", "FORM_SUCCESS_LABEL":"Takk for din henvendelse", "TEXT_FIELD_LENGTH_ERROR":"TEXT_FIELD_LENGTH_ERROR", "TEXTAREA_FIELD_LENGTH_ERROR":"Maks 2000 tegn", "NUMBER_ERROR": "Du kan kun skrive inn tall.", "SEC_BLOCKER_DROPDOWN_DEFAULT": "Velg land", "GLOBAL_SEARCH_NO_RESULT_TEXT": "Ingen treff på", "GLOBAL_SEARCH_FACET_LABEL": "Vis treff for", "MODAL_CLOSE": "Lukk", "SEND_TO_BANK_BEFORE_INFO_TEXT": "Vil du komme rett til", "SEND_TO_BANK_AFTER_INFO_TEXT": "neste gang?", "SEND_TO_BANK_NEXT_BUTTON_TEXT": "Ja, husk banken min", "SEND_TO_BANK_CANCEL_BUTTON_TEXT": "Nei, ikke nå", "SEND_TO_BANK_NEXT_DISCLAMER_TEXT": "For at du skal slippe å velge bank hver gang, bruker vi funksjonelle informasjonskapsler som lagrer hvordan du bruker nettsidene og hvilke innstillinger du har gjort." }