Forretningsvilkår SNN Forvaltning

Her finner du våre forretningsvilkår og retningslinjer for vår forretningsdrift.

SNN Forvaltning ASA er i henhold til lov om verdipapirhandel medlem av verdipapirforetakenes sikringsfond. Sikringsfondet er et eget rettsobjekt. Ingen av medlemmene har eiendomsrett til sikringfondet eller dets midler.  

Sikringsfondet har som formål, ved manglende økonomisk evne hos medlemmene, å dekke krav som skyldes medlemmenes behandling av kunders midler og finansielle instrumenter.  

Ytterligere opplysninger finner du på nettsiden til Verdipapirforetakenes sikringsfond