SNN Kapitalmarked

Vi er bankens egen avdeling for investeringstjenester og tilknyttede tjenester.

Hvem er vi? 

SNN Kapitalmarked er det ledende bankdrevne kapitalmarkedsmiljøet i Nord-Norge og samarbeider med SpareBank 1 Markets. Vårt primære markedsområde er Nord-Norge og vi leverer investeringstjenester til både privat- og bedriftsmarkedet.


Våre produkter og tjenester

SNN Kapitalmarked tilbyr høyt kvalifiserte tjenester innen analyse, finansiell rådgivning, kapitalinnhenting og megling av aksjer, fremmedkapital og renteprodukter.

Aksjehandel med megler 
 • Kort vei til kjøp og salg av verdipapirer.
 • Personlig kontakt for handel, rådgivning og oppfølging. 
 • Rådgivning tilpasset dine investeringsmål. 
Corporate Finance 
 • Komplett tilbud av investeringsbanktjenester. 
 • Unik plasseringsevne og solid bransjenettverk. 
 • Lokal og nasjonal plasseringsevne. 
Renter
 • Rentemeglere med lang og bred erfaring. 
 • Vi hjelper deg å redusere renterisikoen. 
 • Du får gode råd om din rentestrategi.

Obligasjoner
 • Kort vei til kjøp og salg av obligasjoner.
 • Vi sørger for god likviditet for våre kunder. 
 • Rådgivning tilpasset dine investeringsmål.
Valuta
 • Valutameglere med lang og bred erfaring. 
 • Vi hjelper deg å redusere valutarisikoen. 
 • Du får gode råd om din valutastrategi. 

Markedsrapporter
Her finner du rapporter for våre spare- og investeringsprodukter.
Viktige dokumenter
Her finner du prisliste og andre viktige dokumenter i forbindelse med din handel.
{ "EMAIL_FIELD_ERROR": "Skriv inn en gyldig e-postadresse.", "CHECKBOX_ERROR": "", "CHECKBOX_GROUP_ERROR": "Velg minst et av alternativene", "DROPDOWN_ERROR": "Gjør et valg i nedtrekkslisten.", "DATE_TO_FROM_ERROR": "Ugyldig dato (eksempel på gyldig dato 31.12.2016).", "RADIO_ERROR": "Velg et alternativ.", "POSTAL_CODE_ERROR": "Skriv inn et gyldig postnummer (4 siffer).", "TEXT_FIELD_ERROR": "Feltet må fylles ut.", "TEXT_FIELD_CONTENTS_ERROR": "Ugyldig verdi.", "ACCOUNT_FIELD_ERROR": "Skriv inn et gyldig kontonummer (11 siffer).", "ORGANISATION_FIELD_ERROR": "Skriv inn et gyldig organisasjonsnummer (9 siffer).", "SSN_ERROR": "Skriv inn et gyldig fødselsnummer (11 siffer).", "PHONE_ERROR": "Skriv inn et gyldig telefonnummer (8 siffer).", "MOBILE_PHONE_NO_ERROR": "Skriv inn et gyldig norsk mobilnummer (8 siffer)", "SEARCH_ALLE": "Alle", "MORE_INFO": "Vis mer informasjon", "RESULT_TYPE_BANK": "Bankkontor", "RESULT_TYPE_ADVISOR": "Rådgiver", "VIEW_IN_MAP": "Vis i kart", "BEFORE_COUNT_TEXT": "Du har", "AFTER_COUNT_TEXT": "oppgave som venter på deg", "AFTER_COUNT_TEXT_PLURAL": "oppgaver som venter på deg", "MINE_OPPGAVER_LINK_TEXT": "Sjekk mine oppgaver", "MINE_OPPGAVER_CLOSE_TEXT": "Ikke nå", "MINE_OPPGAVER_COUNT_TEXT": "en", "FORM_ERROR_LABEL":"Feil i skjema ", "FORM_SUCCESS_LABEL":"Takk for din henvendelse", "TEXT_FIELD_LENGTH_ERROR":"TEXT_FIELD_LENGTH_ERROR", "TEXTAREA_FIELD_LENGTH_ERROR":"Maks 2000 tegn", "NUMBER_ERROR": "Du kan kun skrive inn tall.", "SEC_BLOCKER_DROPDOWN_DEFAULT": "Velg land", "GLOBAL_SEARCH_NO_RESULT_TEXT": "Ingen treff på", "GLOBAL_SEARCH_FACET_LABEL": "Vis treff for", "MODAL_CLOSE": "Lukk", "SEND_TO_BANK_BEFORE_INFO_TEXT": "Vil du komme rett til", "SEND_TO_BANK_AFTER_INFO_TEXT": "neste gang?", "SEND_TO_BANK_NEXT_BUTTON_TEXT": "Ja, husk banken min", "SEND_TO_BANK_CANCEL_BUTTON_TEXT": "Nei, ikke nå", "SEND_TO_BANK_NEXT_DISCLAMER_TEXT": "For at du skal slippe å velge bank hver gang, bruker vi funksjonelle informasjonskapsler som lagrer hvordan du bruker nettsidene og hvilke innstillinger du har gjort." }