SNN Kapitalmarked

Vi er bankens egen avdeling for investeringstjenester og tilknyttede tjenester.

Hvem er vi? 

SNN Kapitalmarked er det ledende bankdrevne kapitalmarkedsmiljøet i Nord-Norge og samarbeider med SpareBank 1 Markets. Vårt primære markedsområde er Nord-Norge og vi leverer investeringstjenester til både privat- og bedriftsmarkedet.


Våre produkter og tjenester

SNN Kapitalmarked tilbyr høyt kvalifiserte tjenester innen analyse, finansiell rådgivning, kapitalinnhenting og megling av aksjer, fremmedkapital og renteprodukter.

Aksjehandel med megler 
 • Kort vei til kjøp og salg av verdipapirer.
 • Personlig kontakt for handel, rådgivning og oppfølging. 
 • Rådgivning tilpasset dine investeringsmål. 
Corporate Finance 
 • Komplett tilbud av investeringsbanktjenester. 
 • Unik plasseringsevne og solid bransjenettverk. 
 • Lokal og nasjonal plasseringsevne. 
Renter
 • Rentemeglere med lang og bred erfaring. 
 • Vi hjelper deg å redusere renterisikoen. 
 • Du får gode råd om din rentestrategi.

Obligasjoner
 • Kort vei til kjøp og salg av obligasjoner.
 • Vi sørger for god likviditet for våre kunder. 
 • Rådgivning tilpasset dine investeringsmål.
Valuta
 • Valutameglere med lang og bred erfaring. 
 • Vi hjelper deg å redusere valutarisikoen. 
 • Du får gode råd om din valutastrategi. 

Markedsrapporter
Her finner du rapporter for våre spare- og investeringsprodukter.
Viktige dokumenter
Her finner du prisliste og andre viktige dokumenter i forbindelse med din handel.