Vergemål for voksne

Er du verge for en person over 18 år? Slik blir du disponent på kontoen til den du er verge for og/eller bestiller nye produkter. 


Hva trenger du for å bli disponent på konto og/eller bestille nye produkter? 

  • Både du og den som er under vergemål må bli kunde hos oss
  • Vergefullmakten må være tilgjengelig på din PC, slik at du kan laste den opp i skjemaet under. 
  • Du må ha avklart hvilke rettigheter den som er under vergemål skal ha på sine kontoer. 

Vil du vite mer om vergerollen?

vergemål.no finner du alt du trenger å vite om vergerollen, både for voksne og mindreårige. 


  • Vi kan hjelpe deg med dette om du sender fra kontonummer og til kontonummer, KID-nummer og navn på betalingsmottaker via melding i nettbanken. Vi gjør oppmerksom på at personen under vergemål må være disponent på konto.

  • Statsforvalteren (tidligere fylkesmannen) må utstede en bekreftelse på at vergeforholdet skal opphøre. Bekreftelsen på opphør må lastes opp i et eget skjema for å avslutte vergemål. Fyll ut avslutningsskjema her

  • Kundemeldinger blir sendt til deg i nettbanken, under "Meldinger". Kontoutskrifter finner du alltid i mobil- og nettbanken under Kontoer -> Søk i arkivet.

    For å få årsoppgaven, må du disponere alle kontoene til person under vergemål. Gjør du det, finner du årsoppgaven under "Meldinger" og "Mine meldinger" i mobil- og nettbanken ved starten av påfølgende år. Årsoppgaven blir liggende i vergens mobil- og nettbank i 4 måneder. Har du behov for tidligere årsoppgaver, må du ta kontakt med oss.

    Dersom statsforvalteren (tidligere fylkesmannen) forvalter penger på egen vergemålskonto, som kun statsforvalteren skal disponere, vil du ikke få årsoppgave. Da må du bruke kontoutskrift for desember som status for årsslutt.